Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Po spotkaniu konsultacyjnym projektu Rocznego Program Współpracy

foto
Dr Agnieszka Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Łomży spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odpowiedziały na zaproszenie Miasta i przybyły na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. W sali konferencyjnej "Domku Pastora" zgromadzili się przedstawiciele: Federacji dla Łomży, Fundacji "Czas lokalny", Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego, Związku Sybiraków, PTTK, oddziału rejonowego PCK oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
więcej

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne - Roczny Program Współpracy z NGO

Zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok, które odbędzie się w czwartek 5 listopada o godz. 15.00 w „Domku Pastora”, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
więcej

Środki z PFRON na zadania z zakresu sportu, kultury i turystyki

Do 30 listopada organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych mogą składać wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawane zostaną na zadania, które organizacje planują w 2016 roku. Dokumenty przyjmuje Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Dworna 23B).
więcej

Tworzymy Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej - czekamy na pomysły!

foto
- Chcemy wypełnić pomieszczenia "Domku Pastora" Państwa działaniami, aby stał się on miejscem animacji kulturalnej i turystycznej naszego miasta – mówiła Zastępca Prezydenta dr Agnieszka Muzyk do zgromadzonych w Domku gości. W piątkowe popołudnie (23 października) w salce konferencyjnej spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, łomżyńskiego środowiska kulturalnego, grup nieformalnych, a także artyści, twórcy i dziennikarze, których aktywność wpisuje się w projekt „Domku Pastora”. Spotkanie przygotował Prezydent Miasta, by poznać potrzeby i pomysły mieszkańców dotyczące wykorzystanie nowo wyremontowanych pomieszczeń.
więcej

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta z NGO na 2016 rok

Od 26 października do 8 listopada potrwają konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Konsultować można internetowo: poprzez zamieszczanie komentarzy pod artykułem, pisemnie: nadsyłając wnioski do Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1, tel. 86 216 24 63. Uwagi do Rocznego Programu będzie można wnieść także podczas spotkania konsultacyjnego, na które przedstawicieli "trzeciego sektora" zapraszamy w czwartek 5 listopada.
więcej

Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy z NGO

Od poniedziałku 26 października do niedzieli 8 listopada 2015 r. będzie można wnieść uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Projekt dokumentu będzie można konsultować pisemnie (składając wnioski do Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1), za pomocą strony internetowej (w postaci publikacji komentarzy pod projektem Programu) oraz podczas spotkania konsultacyjnego w ratuszu.
więcej

„JA i TY” w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

foto
W ramach pofestiwalowych projekcji filmowych JA i TY Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, zaprezentowało filmy dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. W chłodny, poranek 14 października zawitaliśmy w przyjaznych progach placówki penitencjarnej, aby pokazać filmy dokumentalne, które były prezentowane podczas wrześniowego EFFiSW Łomża JA i TY. „Nasza klątwa”, „Życie tam”, „Maria” to niektóre z filmów, jakie mieli okazję obejrzeć pensjonariusze oddziału półotwartego. Skupienie, uwaga i zainteresowanie, z jakim widownia obserwowała poszczególne obrazy oraz krótka (ze względu na ograniczenia czasowe) acz żywiołowa dyskusja po zakończonej projekcji, skłoniła organizatorów (Zakład Karny oraz stowarzyszenie) do powzięcia decyzji o kolejnej projekcji oraz nawiązanie długofalowej współpracy.
więcej

Spotkania osób z niepełnosprawnością i organizacji pozarządowych

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawością powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zaprasza na otwarte spotkania z osobami niepełnosprawnymi a także z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Najbliższe spotkanie odbędzie się już w poniedziałek, kolejne w środę. Poniżej publikujemy szczegóły dotyczące terminów spotkań:
więcej

Konsultacje dotyczące wdrażania Konwencji ONZ dot. osób niepełnosprawnych w Polsce

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku przy Fundacji Aktywizacja zwraca się z uprzejmą prośbą o udział w konsultacjach społecznych w ramach projektu pt. „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji”. Konsultacje mają na celu wzmocnienie wdrażania Konwencji ONZ na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce, przede wszystkim w obszarach dostępności edukacji włączającej oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji pozarządowych w celu wymiany doświadczeń i zgłoszenia postulatów wprowadzenia zmian do prowadzonej polityki na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w regionie lub w województwie.
więcej

Trzeba zobaczyć "Wygrać z przeznaczeniem" w TVP

foto
Na antenach TVP Polonia i TVP Historia można oglądać dzieło łomżyńskiego filmowca Marka Lechowicza. Przejmujący obraz ukazuje historię życia 733. polskich dzieci, które po deportacji na daleką północ ZSRR i Syberię znalazły swój dom w Pahiatua. Poniżej publikujemy planowane emisje filmu.
więcej

Zaproszenie dla NGO: popracujmy nad współpracą finansową Miasta z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy Państwa serdecznie na ostatnie robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Spotkanie odbędzie się w środę 14 października o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Już ruszyła Mobilna Wioska Tematyczna – „Kurpiowskie rozmaitości”

foto
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego oraz Galeria 6/9 są organizatorami cyklu warsztatów i imprez plenerowych prowadzonych przez twórców ludowych i instruktorów pod nazwą „Mobilna Wioska tematyczna – Kurpiowskie rozmaitości”. W ofercie posiadamy warsztaty pszczelarskie, technik papierowego zdobnictwa, plecionkarskie, garncarskie, rzeźbiarskie, kulinarne, gwary kurpiowskiej, koronczarskie, „życie Kurpi” w oparciu o dawne przedmioty codziennego użytku. Istnieje możliwość organizacji warsztatów w dowolnym miejscu i terminie oraz realizacji projektów w ramach edukacji regionalnej.
więcej

Bezpłatne warsztaty w ramach edukacji ekologicznej

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000  jest to bezpłatny cykl trzech spotkań, które odbędą się w następujących terminach: 24-25.10.2015r. - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000, 06-08.11.2015r. - Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze, 14-15.11.2015r. - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej
więcej

"Więcej nas łączy niż dzieli" - konferencja dotycząca osób z niepełnosprawnością intelektualną

Stopklatka z filmu
Instytut Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Fundacja Edukacyjno-Kulturalna "Leonardo" zapraszają na Łomżyńską Konferencję dotyczącą Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Więcej nas łączy niż dzieli", która odbędzie się 8 i 9 października 2015r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, aula nr 315, II piętro. Zwieńczeniem konferencji będzie Msza św. i spotkanie dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem 11 października 2015r. w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży, ul. Wąska 93.
więcej

"ABC Zdrowego Seniora"

foto
Ciesz się zdrowiem mimo upływu czasu. Zadbaj o dietę, zapobieganie chorobom, pielęgnuj radość życia! Fundacja „Czas Lokalny” zaprasza seniorów i seniorki na cykl spotkań poświęconych problemom wieku dojrzałego.
więcej

Zapraszamy na spotkania rad społecznych

Prezydent Miasta Łomży przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne spotkania poświęcone utworzeniu Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Społecznej Rady Seniorów. Spotkanie poświęcone utworzeniu Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się w piątek 18 września o godz. 14.00, natomiast Społecznej Rady Seniorów odbędzie się we wtorek 22 września o godz. 14. Na oba spotkania zapraszam Państwa serdecznie do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Konkurs FIO 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe; - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW; do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
więcej

Materiały z prac nad projektem Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok

W maju rozpoczęliśmy spotkaniem diagnozującym, później dyskutowaliśmy popołudniami (4 spotkania robocze) nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Około 20 stowarzyszeń i fundacji podjęło się wspólnej pracy nad dokumentem. Do rozmów powrócimy we wrześniu, by dopracować elementy współpracy finansowej – zaplanować w Programie środki Miasta na realizację poszczególnych zadań.
więcej

Władze Łomży podziękowały najdłużej działającym organizacjom

Dyplom w imieniu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów odebrała dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz
Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski zaprosił na sesję Rady Miejskiej Łomży przedstawicieli łomżyńskich organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka", Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Należą one do najdłużej działających w naszym mieście stowarzyszeń, które specjalnymi dyplomami wyróżnił Marszałek Województwa Podlaskiego podczas konferencji "25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim". Dzisiaj (8 lipca) Prezydenci Łomży Mariusz Chrzanowski i dr Agnieszka Muzyk wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Bernadetą Krynicką przekazali dyplomy przedstawicielom kilku organizacji, które nie odebrały ich osobiście podczas spotkania w Białymstoku, gratulowali dokonań i życzyli dalszych sukcesów.
więcej

« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED