Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

"Więcej nas łączy niż dzieli" - konferencja dotycząca osób z niepełnosprawnością intelektualną

Stopklatka z filmu
Instytut Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Fundacja Edukacyjno-Kulturalna "Leonardo" zapraszają na Łomżyńską Konferencję dotyczącą Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Więcej nas łączy niż dzieli", która odbędzie się 8 i 9 października 2015r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, aula nr 315, II piętro. Zwieńczeniem konferencji będzie Msza św. i spotkanie dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem 11 października 2015r. w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży, ul. Wąska 93.
więcej

"ABC Zdrowego Seniora"

foto
Ciesz się zdrowiem mimo upływu czasu. Zadbaj o dietę, zapobieganie chorobom, pielęgnuj radość życia! Fundacja „Czas Lokalny” zaprasza seniorów i seniorki na cykl spotkań poświęconych problemom wieku dojrzałego.
więcej

Zapraszamy na spotkania rad społecznych

Prezydent Miasta Łomży przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne spotkania poświęcone utworzeniu Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Społecznej Rady Seniorów. Spotkanie poświęcone utworzeniu Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się w piątek 18 września o godz. 14.00, natomiast Społecznej Rady Seniorów odbędzie się we wtorek 22 września o godz. 14. Na oba spotkania zapraszam Państwa serdecznie do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Konkurs FIO 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe; - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW; do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
więcej

Materiały z prac nad projektem Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok

W maju rozpoczęliśmy spotkaniem diagnozującym, później dyskutowaliśmy popołudniami (4 spotkania robocze) nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Około 20 stowarzyszeń i fundacji podjęło się wspólnej pracy nad dokumentem. Do rozmów powrócimy we wrześniu, by dopracować elementy współpracy finansowej – zaplanować w Programie środki Miasta na realizację poszczególnych zadań.
więcej

Władze Łomży podziękowały najdłużej działającym organizacjom

Dyplom w imieniu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów odebrała dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz
Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski zaprosił na sesję Rady Miejskiej Łomży przedstawicieli łomżyńskich organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka", Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Należą one do najdłużej działających w naszym mieście stowarzyszeń, które specjalnymi dyplomami wyróżnił Marszałek Województwa Podlaskiego podczas konferencji "25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim". Dzisiaj (8 lipca) Prezydenci Łomży Mariusz Chrzanowski i dr Agnieszka Muzyk wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Bernadetą Krynicką przekazali dyplomy przedstawicielom kilku organizacji, które nie odebrały ich osobiście podczas spotkania w Białymstoku, gratulowali dokonań i życzyli dalszych sukcesów.
więcej

Dziękujemy organizacjom pozarządowym za wspólną pracę!

foto
W maju rozpoczęliśmy spotkaniem diagnozującym, później dyskutowaliśmy popołudniami (4 spotkania robocze) nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Około 20 stowarzyszeń i fundacji podjęło się wspólnej pracy nad dokumentem. Do rozmów powrócimy we wrześniu, by dopracować elementy współpracy finansowej – zaplanować w Programie środki Miasta na realizację poszczególnych zadań.
więcej

Prezydenci Łomży spotkali się z organizacjami pozarządowymi

foto
Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z Łomży do ratusza, by poinformować o planach rozszerzenia współpracy Miasta z NGO. Wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta dr Agnieszką Muzyk przedstawił zebranym w sali konferencyjnej założenia nowej struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego, która uwzględnia potrzeby „trzeciego sektora” w naszym mieście.
więcej

Zapraszamy na ostatnie spotkanie grupy roboczej - temat: współpraca finansowa Miasta i NGO

foto
W środę 1 lipca o godz. 16 w ratuszu rozpoczniemy ostatnie z cyklu spotkań roboczych, których efektem będzie wspólne stworzenie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Pracujemy od 22 maja (spotkanie diagnozujące). Poszczególnym elementom programu przyglądaliśmy się 10, 17 i 24 czerwca. Dzisiejsze spotkanie podsumowuje prace grupy roboczej, tworzonej przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i Miasta. Przyjrzymy się m.in. obszarom współpracy finansowej. Zapraszamy do sali konferencyjnej UM w Łomży, ul. Stary Rynek 14.
więcej

Spotkanie z Prezydentem Łomży

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z Prezydentem Miasta Łomży, które odbędzie się we wtorek 30 czerwca o godz. 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Zapraszamy na Piknik Organizacji Pozarządowych

foto
II Piknik Organizacji Pozarządowych odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca, w godz. 11.00-15.00, na Bulwarach nad Narwią. Swój udział potwierdziło ponad 30 łomżyńskich stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Każda z organizacji przygotowała atrakcje dla uczestników: konkurencje sportowe, konkursy, wspólną zabawę, występy taneczne i wokalne, kiermasz książek. Będą też stoiska przedstawiające działalność łomżyńskich społeczników, którzy zajmują się pomocą społeczną, kulturą, promocją zdrowia itd., ale też prowadzą działalność gospodarczą: wydawnictwa, przedszkola i szkoły, gastronomię. Działania biznesowe pozwalają na realizację projektów społecznych. Wszystkie podmioty trzeciego sektora i ekonomii społecznej funkcjonują zgodnie z zasadą non profit, czyli ewentualne zyski przeznaczają na działalność statutową.
więcej

Zapraszamy NGO do wspólnej pracy - tym razem przyjrzymy się zasadom działania komisji konkursowych

foto
Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie grupy roboczej ds. wypracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Spotykamy się w środę 24 czerwca o godz. 16.00 w Centrum Kultury przy ul. Sadowej 12 A (sala konferencyjna na I piętrze). Gościnnie korzystamy z sali Centrum ze względu na odbywającą się w środę sesję Rady Miejskiej Łomży, co uniemożliwia nam organizację spotkania w ratuszu.
więcej

Crowdfunding bez tajemnic – zaproszenie na seminarium

foto
Już 29 czerwca 2015 o godz. 20:00 odbędzie się bezpłatne seminarium ONLINE organizowanie przez Inkubator Ludzi Biznesu. Podczas trwania webinarium "CROWDFUNDING BEZ TAJEMNIC" dowiesz się jak pozyskać środki finansowe na realizację projektów kulturalnych, biznesowych i społecznych.
więcej

"Q-integracji" i Piknik Fundacji Ocalenie

Zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki, koordynator Fundacji Ocalenie w województwie podlaskim Piotr Olędzki
Z okazji obchodów Dnia Uchodźcy w Łomży Fundacja Ocalenie zaprosiła na spotkanie podsumowujące projekt realizowany w naszym mieście pt. „Q-integracji 2”. W spotkaniu pn. „Uchodźcy - szanse i bariery integracji” wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc uchodźcom oraz mieszkający w Łomży uchodźcy. Gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Łomży Andrzej Garlicki.
więcej

Środa z funduszami dla NGO - 1 lipca 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową”. Spotkanie odbędzie się 01.07.2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter.
więcej

Marszałek podziękował organizacjom pozarządowym

fot. Justyna Konopka, PWSIP
Dyplomy i podziękowania „za ogrom pracy na rzecz tworzenia wspólnot lokalnych i kultywowania postaw obywatelskich w województwie podlaskim” trafiły do stowarzyszeń i fundacji z całego regionu. Okazją do wręczenia wyróżnień była konferencja „25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim”, przygotowana w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. W imieniu Marszałka Województwa, działaczom organizacji pozarządowych za wieloletnią działalność dziękował Wicemarszałek Maciej Żywno.
więcej

Protokół ze spotkania grupy roboczej ds współpracy Miasta i NGO - 10 czerwca 2015

Organizatorzy: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łomży, Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Federacją dla Łomży. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego, członkowie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (według listy obecności: 20 osób). Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego; czas spotkania: 16.00 – 19.00.
więcej

Pracujemy nad Rocznym Program Współpracy z NGO na 2016 rok

foto
Pierwsze spotkanie grupy roboczej za nami. Omawialiśmy cele współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, wspólnie z przedstawicielami Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Federacji dla Łomży, łomżyńskich stowarzyszeń i fundacji oraz z białostocką Fundacją SocLab, która przygotowuje i prowadzi spotkania. Dzięki pracy w grupach i dyskusji na temat: "Dlaczego potrzebna jest współpraca samorządu z organizacjami?", udało się wypracować roboczo cel główny Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok i sprecyzować działania, które mają służyć jego realizacji. Wypracowane podczas spotkania zapisy przedstawimy Państwu za kilka dni, informacja jest przygotowywana przez sekretarz ŁRDPP.
więcej

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Rocznego Programu Współpracy Miasta z NGO

W środę (10 czerwca) o godz. 16 w sali konferencyjnej ratusza odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej, której celem jest wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Oprócz członków grupy zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych, którzy chcą mieć wpływ na kształt współpracy.
więcej

Targi ekonomii społecznej

foto
Już 20 czerwca o godz. 12:00 w galerii Veneda odbędą się Łomżyńskie Targi Ekonomii Społecznej. To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania działalności organizacji trzeciego sektora mieszkańcom Łomży. W Targach będą uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, które zrzeszone są w Łomżyńskim Klastrze Ekonomii Społecznej. Celem targów jest zaprezentowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz ich oferty jaką mogą zaoferować mieszkańcom Łomży.
więcej

« · «« · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED