Łomża

Strona główna » Miasto » Strategia Rozowju Miasta Łomża do roku 2030

Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

W dniu 25 maja 2022 r. Rada Miejska Łomży Uchwałą nr 509/LV/22 przyjęła „Strategię Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”.
więcej

Nabór przedsięwzięć projektowych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Planujemy rozwój Miasta Łomża - nabór przedsięwzięć projektowych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030
W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 ogłaszamy nabór propozycji przedsięwzięć projektowych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju miasta. Celem przedmiotowego naboru jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których wyznaczenie pozwoli na lepsze zaprogramowanie działań wpływających na dynamizację rozwoju naszego miasta, jak również zapewni możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
więcej

Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

foto Kamil Brzostowski
Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED