Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG

Pomysły dla Łomży

foto
Trwają dalsze prace nad przygotowaniem tzw. Planu Rozwoju Lokalnego i pozyskaniem środków na realizację projektów, które będą finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W tym procesie niezwykle ważne jest zaangażowanie mieszkańców, dlatego zwracamy się z prośbą o uczestniczenie w kreowaniu pomysłów i kierunków rozwoju Łomży.
więcej

Zasoby i produkty ważne dla rozwoju miasta Łomża

foto
W toku prac nad przygotowaniem diagnozy do projektu „Rozwój Lokalny”, na przełomie kwietnia i maja br. zostały zebrane lokalne zasoby i produkty, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta.
więcej

Zapraszamy na seminaria Forum Rozwoju Lokalnego

foto
W ramach Forum Rozwoju Lokalnego Związek Miast Polskich organizuje otwarte, bezpłatne seminaria on-line, poświęcone potencjałom rozwojowym małych i średnich miast. Najbliższe odbędzie się już 23 kwietnia i zostanie poświęcone zasobom własnym miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju gospodarczego.
więcej

Kierunki rozwoju miasta w badaniach ankietowych

W marcu br. Miasto Łomża przeprowadziło pogłębione badania ankietowe wśród grup łomżyńskiej młodzieży maturalnej oraz wśród lokalnych przedsiębiorców. Celem przeprowadzonych ankiet było poznanie dalszych planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży, oraz ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Uzyskane wyniki są niezwykle cennym i niezbędnym wkładem do diagnozy rozwojowej miasta, w szczególności w wymiarze gospodarczym. Pełna diagnoza jest koniecznym elementu Planu Rozwoju Lokalnego, przygotowywanego w ramach naboru wniosków z Funduszy Norweskich i EOG. W załącznikach prezentujemy podsumowania zebranych badań ankietowych.
więcej

Potencjał rozwojowy miasta Łomża - wywiady grupowe z lokalnymi liderami

foto
4 marca 2020 roku w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży odbyły się dwa spotkania – wywiady grupowe z liderami instytucji publicznych Łomży oraz liderami społecznymi. Celem spotkań było zbadanie potencjału rozwojowego miasta Łomża i potencjału współpracy. Wyniki badania zostaną uzupełnione o dane statystyczne, co będzie służyć pełniejszej diagnostyce problemów i zjawisk piętrzących się w mieście. Dzięki badaniu władze Łomży będą miały punkt wyjścia do dyskusji ze społecznością lokalną na temat Nowej Ścieżki Rozwoju powstającej w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.
więcej

Rada Gospodarcza o Programie "Rozwoju Lokalnego"

foto
W dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Gospodarczej w Domku Pastora w Łomży. Przedmiotem spotkania Rady było między innymi omówienie Programu „Rozwoju Lokalnego”. W związku z tym, iż Miasto Łomża zakwalifikowało się do drugiego etapu naboru wniosków w ramach Funduszy Norweskich i EOG, w chwili obecnej trwa przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu wraz ze szczegółową diagnozą Miasta, także pod kątem warunków rozwoju przedsiębiorczości.
więcej

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dla przedsiębiorców

foto
W związku z tym, iż Miasto Łomża zakwalifikowało się do II etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 rozpoczęto prace nad opracowaniem Kompletnej Propozycji Projektu wraz z załącznikami tj. Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego.
więcej

Łomża z szansą na środki z Funduszy Norweskich

Zarys projektu pn. „Łomża – Miasto w którym żyję i pracuję” po ocenie merytorycznej znalazł się na liście rankingowej i zakwalifikował do II etapu konkursu „Rozwój Lokalny”, organizowanego przez Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach wsparcia z Funduszy Norweskich. – Pozwala to nam na przygotowanie i złożenie już konkretnego wniosku na zadanie, w którym możemy otrzymać nawet 100 proc. dofinansowanie na wykup gruntów i budowę kolejnego etapu nadnarwiańskich bulwarów wraz z plażą miejską – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.
więcej

Program "Rozwój Lokalny"

foto
Miasto Łomża rozpoczęło prace nad opracowaniem zarysu projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dzięki temu będzie mogło pozyskać dofinansowanie w wysokości do 10 mln euro na zadania inwestycyjne oraz wsparcie działań społeczno-gospodarczych.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED