Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Rady społeczne » Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością

KONTAKT

Przewodniczący - Jarosław Kaja
rada.niepelnosprawnych@um.lomza.pl

Obsługa Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością:
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Miejski w Łomży
ul. Farna 1
tel. 86 216 80 68
osoba do kontaktu: Beata Gałązka
b.galazka@um.lomza.pl
2021-08-11 09:33 Opublikował: Anna Sobocinska

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

2021-11-19 11:47 Opublikował: Anna Sobocinska

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Przy Oddziale PFRON ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok zostało uruchomione Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:
•    programów realizowanych przez PFRON,
•    projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
•    obowiązujących systemów orzecznictwa,
•    dostępnego wsparcia finansowego, a także rzeczowego,
•    zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
•    ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
•    instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy oddelegowani do pracy w CIDON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału - numer telefonu do kontaktu 85 733 87 05
 

2021-11-19 10:08 Opublikował: Anna Sobocinska

Łomżyńska Społeczna Rada ds Osób z Niepełnosprawnością spotkała się po raz pierwszy w tym roku

O możliwościach wsparcia osób z niepełnosprawnością w 2021 r. i o współpracy przy organizacji letniego pikniku dyskutowano podczas posiedzenia Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością. 25 czerwca w Hali Kultury spotkali się członkowie rady i zaproszeni goście: zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży Wiesław Jagielak, kierownik Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jolanta Dąbrowska i pracownik biura, Tomasz Świerszcz.

W ratuszu nadal funkcjonuje stanowisko asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej. - Każda osoba, która zgłosi w Urzędzie Miejskim potrzebę pomocy przy załatwieniu sprawy, na pewno ją otrzyma - zapewniał zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.

Przedstawiciele BZIRON przedstawili ofertę wsparcia osób z niepełnosprawnością. - W zakresie rehabilitacji społecznej, ze środków PFRON dofinansowane są turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy likwidacja barier architektonicznych, natomiast w zakresie rehabilitacji zawodowej pomoc zakłada m.in.: zwrot wydatków na na instrumenty i usługi rynku pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - wymieniała kierownik Jolanta Dąbrowska.

Dyrektor MOPS zapewniał, że osoby z niepełnosprawnością mogą w każdej chwili zadzwonić do ośrodka i zgłosić potrzebę, a pracownicy na pewno zajmą się problemem.

Przewodniczący rady Jarosław Kaja wraz z Magdaleną Kamińską przedstawili członkom rady plany dotyczące organizacji II Łomżyńskiego Pikniku Osób z Niepełnosprawnością. Pod koniec sierpnia piknik przygotuje Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej przy wsparciu środków konkursowych z budżetu Miasta Łomża. - Zachęcamy członków rady do włączenia się w organizację pikniku, moga Państwa upiec ciasta lub w inny sposób zaangażować się wydarzenie - zachęcała Magdalena Kamińska.

 

2021-06-29 14:28 Opublikował: Anna Sobocinska

Stowarzyszenie DA SIĘ - Punkt Konsultacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością

Stowarzyszenie DA SIĘ poinformowało, że do końca 2020 r. osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia Punktu Konsultacyjnego. Projekt zakłada zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej 15 osób z niepełnosprawnością, poprzez skorzystanie z indywidualnego wsparcia specjalistów: psychologa, prawnika, trenera umiejętności społecznych, doradcy ds. osób z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Okres realizacji:
7.12- 31.12.2020r
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest zarówno do osób pracujących jak i bezrobotnych posiadających lekki, umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności, którzy zamieszkują miasta Łomża, pow. łomżyński oraz pow. zambrowski i nie korzystają jednocześnie z innych projektów współfinansowanych przez PFRON.
Rekrutacja:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Łomża, ul. Polowa 45 (parter);
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Szumowo, ul. Dolna 24;
Telefon kontaktowy: 600217619 Grzegorz Śledziewski.

Realizator projektu: Stowarzyszenie DA SIĘ

2020-12-11 12:06 Opublikował: Anna Sobocinska

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

5 listopada 2019 r. /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (II piętro) odbędzie się posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością. W spotkaniu uczestniczyć będą: Zastępca Prezydenta Miasta Łomży Pan Andrzej Stypułkowski oraz Pan Krzysztof Kozicki Kierownik PCPR w Łomży i Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy.

Proponowany porządek posiedzenia
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością.
4.    Omówienie założeń funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Piątnicy przez Pana Krzysztofa Kozickiego.
5.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

2019-10-22 13:19 Opublikował: Anna Sobocinska

Spotkanie z poseł Bernadetą Krynicką

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością zaprasza na otwarte spotkanie z poseł Bernadetą Krynicką, które odbędzie się we wtorek 23 lipca 2019 r. o godz. 14.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
2019-07-17 08:50 Opublikował: Anna Sobocinska

Zaproszenie na posiedzenie Rady

III sesja Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się we wtorek 2 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
2019-04-01 15:47 Opublikował: Lukasz Czech

SKŁAD RADY II KADENCJI

Skład Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami drugiej kadencji powołał Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 55/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

Skład Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością:
1. Blusiewcz Hanna
2. Borawska Anna
3. Gilewska Iwona
4. Godlewski Krzysztof
5. Góralczyk Mirosława
6. Jankowski Wojciech Konstanty
7. Kaja Jarosław
8. Kamińska Magdalena
9. Karwowska Elżbieta
10. Kuźmienko Elżbieta
11. Lipiński Piotr
12. Malinowska Bogumiła
13. Mierzejewski Jerzy
14. Pawłowski Piotr
15. Piaścik Mirosława Anna
16. Raczek-Szyjko Katarzyna
17. Rainko Krzysztof
18. Rogiński Łukasz
19. Serafin Jadwiga
20. Szczodry Tadeusz
21. Szymański Jan
22. Wróblewski Tomasz

2019-03-14 12:47 Opublikował: Anna Sobocinska

Zaproszenie na posiedzenie Rady

II sesja Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się w czwartek 7 marca 2019 roku o godz. 14.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”.
2019-03-05 14:19 Opublikował: Anna Sobocinska

Pierwsza sesja Rady drugiej kadencji

I sesja Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 roku o godz. 14.30 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”.
2019-02-07 11:29 Opublikował: Anna Sobocinska

Zgłoszenia do Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wraz z końcem kadencji samorządu swoje funkcjonowanie zakończyła również Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością. Ceniąc sobie dotychczasową współpracę i głos osób niepełnosprawnych, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zamierza powołać taką radę również na kolejną kadencję.

Zainteresowane osoby z niepełnosprawnościami oraz działające w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi swoje zgłoszenia do Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością mogą składać do 3 grudnia 2018 r. pod adresem: j.chmielewska@um.lomza.pl. Swoje zgłoszenia można również zostawić w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (Stary Rynek 14).

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami zajmuje się opiniowaniem i inspirowaniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich integracją zawodową i społeczną. Jej członków powołuje Prezydent Łomży w drodze zarządzenia, biorąc pod uwagę reprezentowanie w Radzie wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnością. Obowiązujący w poprzedniej kadencji regulamin dostępny jest --->TUTAJ<---

2018-11-19 13:26 Opublikował: Lukasz Czech

Dyżury doradcy zawodowego

Zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym Panią Anną Borawską.

Dyżur specjalisty organizujemy w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-18.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1. Pani Anna Borawska udzielać będzie porad głównie z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

2016-04-13 08:34 Opublikował: Anna Sobocinska

Dyżury Zarządu Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Członkowie Zarządu czekają na mieszkańców w każdy drugi i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 16.00 do 18.00 w Domku Pastora. Na spotkania mogą przychodzić wszyscy mieszkańcy, którzy potrzebują rozmowy, porady w zakresie rozwiązania swoich spraw dotyczących głównie tematu niepełnosprawności.
2016-01-15 14:01 Opublikował: Anna Sobocinska

Regulamin Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Załączniki

  1. REGULAMIN
2015-10-30 09:11 Opublikował: Anna Sobocinska

Polub nas na Facebooku!

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością ma swój profil na Fb.

Zapraszamy TUTAJ

2015-10-29 15:00 Opublikował: Anna Sobocinska

Skład Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski powołał do życia Łomżyńską Społeczną Radę ds. Osób z Niepełnosprawnością Zarządzeniem Nr 273/2015 z dnia 25 września 2015 roku. Radę tworzy 37 osób: 35 przedstawicieli osób z niepełnosprawnością, organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz 2 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta. W skład Rady wchodzą:

1    Hanna Blusiewicz
2    Krzysztof Blusiewicz
3    Hanna Czajkowska
4    Paweł Doboszewski
5    Krystyna Gołaszewska-Wagner
6    Teresa Gołębiewska
7    Michał Tomasz Góralczyk
8    Konstanty Wojciech Jankowski
9    Jarosław Juszkiewicz
10    Elżbieta Karwowska
11    Paweł Karwowski - przewodniczący
12    Beata Kiełczewska-Szmit
13    Kazimierz Kryszpin
14    Wincenty Kulas
15    Izabela Kulesza
16    Elżbieta Kuźmienko
17    Lilianna U. Lechowicz
18    Anna Mikołajczyk
19    Zbigniew Nawrocki
20    Jolanta Nowacka
21    Piotr Pawłowski
22    Marcin Pruszko
23    Halina Sokołowska
24    Paweł Spaliński
25    Tadeusz Szczodry
26    Krzysztof Szymanowski
27    Halina Szymańska
28    Jan Szymański
29    Bożena Ścibek
30    Sławomir Śledziewski
31    Alina Elżbieta Święcińska
32    Joanna Truszkowska
33    Wojciech Winko
34    Monika Wszeborowska
35    Agnieszka Żyro-Kossakowska
36    Łukasz Kacprowski
37    Arkadiusz Jabłoński

Obsługę Rady prowadzi Centrum Współdziałania Społecznego - Referat Partycypacji Społecznej, ul. Farna 1, tel. 86 216 24 63, e-mail: ngo@um.lomza.pl

2015-10-29 14:36 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED