Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

II Gala Ekonomii Społecznej

W dniach 1 – 2 lutego odbędzie się II Gala Ekonomii Społecznej w Piątnicy oraz Konferencja pn. Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenie eksperckie dla przedstawicieli NGO. Organizatorem wydarzenia jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.
więcej

Szkolenia w Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na kolejne spotkania szkoleniowe w Domku Pastora.
więcej

Zapraszamy na Wigilię ngo i rad społecznych

W czasie przedświątecznym, na progu Nowego 2019 Roku Prezydent Miasta Łomży chce podziękować ludziom, którzy angażują się w życie Łomży i jej mieszkańców – naszym działaczom społecznym i wolontariuszom.
więcej

Zgłoś się do Łomżyńskiej Rady Sportu

Prezydent Łomży zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w Łomżyńskiej Radzie Sportu. Zgłoszenia można przesyłać na adres portal@um.lomza.pl do 17 grudnia br. Członkostwo w Radzie ma charakter społeczny, a za udział w jej pracach nie przysługuje wynagrodzenie.
więcej

Spotkania informacyjne w sprawie nowych programów dla ngo

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące edycji 2019 Programu FIO i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich! Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2019. Jednocześnie, w najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy w ramach nowego rządowego programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych – Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.
więcej

Spotkanie ws konkursów ofert i szkolenie ze sprawozdawczości

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie w środę 5 grudnia do Domku Pastora. Od godz. 15.00 czekać na Państwa będą pracownicy Urzędu Miejskiego, zajmujący się bezpośrednio obsługą otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
więcej

Szkolenie z monitoringu i ewaluacji projektu

W środę 28 listopada w godz. 15.00-19.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora w Łomży odbędzie się szkolenie na temat: monitoring i ewaluacja. Poprowadzi je Karolina Poczykowska - certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, doświadczona koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Funduszy Norweskich (w tym wieloletnia kierowniczka Regionalnego Ośrodek EFS w Białymstoku).
więcej

Bezpłatne szkolenie „Wolontariat i wolontariusze”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk, Urząd Miejski w Łomży oraz Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” zapraszają na bezpłatne szkolenie „Wolontariat i wolontariusze”. Szkolenie odbędzie się 23 listopada (piątek) 2018r. o godz. 14.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4.
więcej

Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Konkurs jest okazją, aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze województwa podlaskiego.
więcej

Gimnastyka i zdrowotne spotkania dla seniorów

foto
Zapraszamy łomżyńskich seniorów do udziału w projekcie Zdrowi Seniorzy. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowany przez grupę nieformalną z patronem Fundacją "Czas Lokalny". Miejsce - Klub Seniora, ul. Mickiewicza 4. Zajęcia w projekcie to: gimnastyka wtorki i czwartki godz. 10.00 otwarte spotkania/wykłady o tematyce zdrowia - wtorki godz. 11.00, warsztaty kulinarne - czwartki godz. 11.00. Szczegóły w Klubie Seniora lub pod tel. 608050154.
więcej

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W 2019 roku planowane są dwa nabory wniosków na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej”. Mikrodotacje przyznawane przez OWOP w wysokości od 1500 zł do 5000 zł można przeznaczyć na ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia w społecznościach lokalnych. W związku z tym Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza obecnych i potencjalnych realizatorów projektów do udziału w szkoleniach.
więcej

Zaproszenie na spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Spotkanie z Wojewodą Podlaskim, szkolenie z nowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz podsumowanie konkursu Inicjatywa Społeczna Roku – to wszystko czeka na przedstawicieli trzeciego sektora w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 już 23 października (wtorek). Na spotkanie zaprasza organizacje pozarządowe dr Tomasz Madras, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
więcej

Raport z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ngo na 2019 rok

Od 19 września do 10 października organizacje pozarządowe mogły wnosić uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. Poniżej publikujemy raport z konsultacji.
więcej

Łomżyński Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do udziału w Konwencie, który odbędzie się 26 września (środa) w Domu Studenta Rubikon przy ul. Wiejskiej 16a w Łomży. Do organizacji spotkania włączył się Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
więcej

Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Od 19 września do 10 października czekamy na Państwa uwagi/propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
więcej

Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury - czekamy na zgłoszenia

Do końca października można zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury. Mogą ją otrzymać twórcy, animatorzy, artyści, pracownicy łomżyńskich instytucji kultury indywidualnie lub grupowo. Wnioski o przyznanie nagród powinni składać: dyrektorzy instytucji kultury, związki twórcze, organizacje pozarządowe i organizator instytucji.
więcej

Wybieramy Społecznika i Inicjatywę Roku

Do 30 października 2018 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” i „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU”. Konkurs po raz kolejny ogłasza Prezydent Miasta Łomży wspólnie z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe.
więcej

Przed nami konsultacje Rocznego Programu Współpracy z ngo

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w zakresu wolontariatu

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk oraz Urząd Miejski w Łomży zaprasza na bezpłatne szkolenie „Standardy prowadzenia Biur i Centrów Wolontariatu”. Szkolenie odbędzie się 8 września 2018r., w godzinach 9.00-15.30 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, ul. Krzywe Koło 1, w Łomży.
więcej

Zdobądź mikrodotację o wartości do 5.000 zł!

Są pieniądze dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych na lokalne przedsięwzięcia. Można zdobyć do 5 tys. zł dotacji i jest to możliwe aż z dwóch źródeł. W województwie podlaskim konkursy w ramach FIO na mikrodotacje ogłosiło dwóch operatorów: Fundacja Okno na Wschód oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED