Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Nowości dla NGO - Fundacja Pro NGO

Spotkanie #CEO4ProNGO już we wtorek! Fundacja Pro NGO zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu #CEO4ProNGO, podczas którego przedstawiciele biznesu, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkań oprócz dawki cennej wiedzy, zdarzają się również niespodzianki. Ostatnie spotkanie zakończyło się bezpłatnym przekazaniem przez jednego z Prelegentów książek oraz dostępu do kursów online dla wszystkich Uczestników.
więcej

Zaproszenie do udziału w akcji Masz Głos

foto
-Mamy nadzieję, że wierzą Państwo wspólnie z nami, że współpraca różnych grup i środowisk, które na co dzień działają na jednym terenie jest niezmiernie ważna. W czasie pandemii tym bardziej potrzebujemy współpracy i budowania sieci zaufania. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją – zachęcają Koordynatorki akcji z białostockiej Fundacji SocLab.
więcej

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

foto
Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych: ochrona praw człowieka, działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym, wsparcie rozwoju sektora społecznego.
więcej

Centrum Wolontariatu w Łomży podziękowało młodym społecznikom

foto
Okazją do wyróżnień był „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”, przypadający na 5 grudnia. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje, wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu w niesienie pomocy potrzebującym.
więcej

Szkolenia on-line i konsultacje indywidualne

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, działania Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży realizowane są w innych warunkach - "zdalnie" lub podczas dyżurów indywidualnych, na które należy umawiać się telefonicznie. Jeszcze w grudniu COP organizuje dwa szkolenia on-line.
więcej

Gala Społecznika w przyszłym roku

ubiegłoroczni laureaci konkursu
Ze względu na sytuację epidemiczną, przełożona została gala nagrodzenia zwycięzców konkursu „Łomżyński Społecznik Roku 2020” „Łomżyńska Inicjatywa Roku 2020”. Jak tylko możliwa będzie organizacja uroczystego spotkania, Prezydent Łomży zaprosi na nią laureatów i wszystkich nominowanych.
więcej

Raport z konsultacji Rocznego Programu Współpracy

W załączeniu do pobrania publikujemy raport z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.
więcej

Wsparcie dla kombatantów - konkurs ofert

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW”. To szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000 zł.
więcej

Innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych - nabór

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska ogłasza nabór na nowatorskie rozwiązania, które poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości.
więcej

Kongres Pro NGO online

foto
Swoją działalność rozpoczęła Fundacja Pro NGO, która wraz z ambasadorem Jaśkiem Melą wspiera organizacje pozarządowe oraz ich rozwój. Fundacja prowadzi szereg działań na rzecz NGO, organizuje darmowe szkolenia, webinaria, warsztaty oraz indywidualne konsultacje telefoniczne. Ponadto jest również w trakcie przygotowań bezpłatnego Kongresu dla NGO, podczas którego eksperci ze środowiska biznesowego, przedstawiciele urzędów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, podzielą się wiedzą i doświadczeniem w temacie skutecznych i efektywnych działań.
więcej

Wolontariusz roku Korpusu Solidarności - konkurs

foto
Podziękuj wolontariuszowi już dzisiaj, weź udział w konkursie - zachęca organizator: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju. Partnerem Regionalnym Programu Korpus Solidarności jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.
więcej

Wykłady z zakresu psychologii i medycyny dla seniorów

Fundacja Uniwersytetu Złotego Wieku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży zaprasza seniorów na interesujące zajęcia w ramach realizowanego zadania publicznego pt. „Młodzi duchem” współfinansowanego przez Urząd Miasta w Łomży. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu, Łomża, ulica Studencka 19.
więcej

Wybieramy Społecznika i Inicjatywę Roku 2020

Do 30 października 2020 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu "ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU" i "ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU". Konkurs po raz kolejny ogłasza Prezydent Miasta Łomży wspólnie z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe.
więcej

Przed nami konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

Od 5 do 25 października będzie można zgłaszać uwagi/propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. Prezydent Łomży podpisał Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu.
więcej

COP zaprasza na szkolenie - zgłoszenia

Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje szkolenie dla przedstawicieli „trzeciego sektora”. Odbędzie się ono w środę 16 września 2020 r. w godz. 13.00-16.00 w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
więcej


Zbiórka pieniędzy na Sklep Charytatywny

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” planuje założenie pierwszego w Łomży Sklepu Charytatywnego i zatrudnienie w nim 2 osób z niepełnosprawnościami. Ideą sklepu charytatywnego jest propagowanie ekologii, recyklingu i pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Każdy zamiast wyrzucić przedmioty, książki, ubrania, sprzęty będzie mógł oddać je do sklepu, gdzie dostaną nowe życie i będą mogły być ponownie sprzedane. Osoba oddająca niepotrzebne rzeczy może mieć pewność, że zostaną one dobrze wykorzystane i dzięki jej wsparciu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły spełniać się zawodowo.
więcej

Rusza nabór wniosków na dotacje dla ROD

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez rodzinne ogrody działkowe, położone na terenie Miasta Łomża. Wnioski można składać od 11 maja do 30 czerwca 2020 r. w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1 lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego).
więcej

"Europa dla obywateli"

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego.
więcej

80 tysięcy zł na rozwój młodych organizacji w Województwie Podlaskim

foto
Jesteście młodą organizacją z woj. podlaskiego (rejestracja nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację)? Suma przychodów w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym, jeśli organizacja została zarejestrowana w tym roku, nie przekroczyła 25 tys. zł.? Potrzebujecie środków na rozwój organizacji? Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym rozwój instytucjonalny młodych organizacji z woj. podlaskiego, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie www.podlaskielokalnie.pl. Celem Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie trzeciego sektora, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych i młodych organizacji pozarządowych.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED