Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

COP zaprasza na szkolenie - zgłoszenia

Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje szkolenie dla przedstawicieli „trzeciego sektora”. Odbędzie się ono w środę 16 września 2020 r. w godz. 13.00-16.00 w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
więcej


Zbiórka pieniędzy na Sklep Charytatywny

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” planuje założenie pierwszego w Łomży Sklepu Charytatywnego i zatrudnienie w nim 2 osób z niepełnosprawnościami. Ideą sklepu charytatywnego jest propagowanie ekologii, recyklingu i pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Każdy zamiast wyrzucić przedmioty, książki, ubrania, sprzęty będzie mógł oddać je do sklepu, gdzie dostaną nowe życie i będą mogły być ponownie sprzedane. Osoba oddająca niepotrzebne rzeczy może mieć pewność, że zostaną one dobrze wykorzystane i dzięki jej wsparciu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły spełniać się zawodowo.
więcej

Rusza nabór wniosków na dotacje dla ROD

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez rodzinne ogrody działkowe, położone na terenie Miasta Łomża. Wnioski można składać od 11 maja do 30 czerwca 2020 r. w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1 lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego).
więcej

"Europa dla obywateli"

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego.
więcej

80 tysięcy zł na rozwój młodych organizacji w Województwie Podlaskim

foto
Jesteście młodą organizacją z woj. podlaskiego (rejestracja nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację)? Suma przychodów w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym, jeśli organizacja została zarejestrowana w tym roku, nie przekroczyła 25 tys. zł.? Potrzebujecie środków na rozwój organizacji? Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym rozwój instytucjonalny młodych organizacji z woj. podlaskiego, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie www.podlaskielokalnie.pl. Celem Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie trzeciego sektora, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych i młodych organizacji pozarządowych.
więcej

Z myśą o osbach niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r. realizuje zadanie publiczne "Czas Rozwoju w Łomży", finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
więcej

"Małe granty" znów do wzięcia

foto
Do 5000 zł będą mogły pozyskać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności. Kwoty do 4000 zł czekały będą na "Rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych". Środki uruchomione zostaną w ramach projektu "Podlaskie lokalnie", dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
więcej

Wybory do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

27 lutego 2020 r. o godz. 16.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1, odbędzie się zebranie wyborcze do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
więcej

Zaproszenie na spotkanie ws konkursu w sferze sportu

Zapraszamy Państwa – przedstawicieli organizacji i klubów sportowych, na spotkanie dotyczące otwartego konkursu ofert w zakresie sportu. Jeśli mają Państwo pytania związane z wypełnieniem oferty, określeniem rezultatów, kalkulacją kosztów itp., chętnie na nie odpowiemy i pomożemy w prawidłowym wypełnieniu oferty.
więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Prezydent Łomży ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowych, które będą opiniowały oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku (oprócz konkursów ze sfery sportu – nabór rozpoczął się wcześniej, wraz z ogłoszeniem konkursów ofert). Ze zgłoszeń utworzona zostanie lista kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych. Ostatecznie skład komisji Prezydent Łomży ogłosi wraz z rozpoczęciem procedury poszczególnych konkursów ofert.
więcej

To nasi Społecznicy 2019 roku

foto
O. Jan Andrzej Bońkowski z klasztoru Ojców Kapucynów i Natalia Paszkiewicz, uczennica III LO w Łomży zdobyli główne nagrody w konkursie „Łomżyński Społecznik Roku 2019, Łomżyńska Inicjatywa Roku 2019”. Tytuł najlepszej inicjatywy mijającego roku zdobył Klub Integracji Środowiskowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Czas rozwoju”. Zwycięzców ogłoszono 10 grudnia podczas uroczystości w Domku Pastora w Łomży.
więcej

Wigilia organizacji pozarządowych i rad społecznych z nagrodami dla społeczników

We wtorek 10 grudnia o godz. 14.00 rozpocznie się wigilijne spotkanie Prezydenta Łomży z organizacjami pozarządowymi i radami społecznymi z Łomży. Uroczystość odbędzie się w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1.
więcej

Szkolenie z nowych wzorów ofert konkursowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży zaprasza przedstawicieli łomżyńskich organizacji pozarządowych na szkolenie na temat: „Nowe wzory ofert konkursowych", które poprowadzi Agnieszka Olender (OWOP Białystok). W trakcie zostaną omówione nowe zasady składania ofert, rozliczania przez rezultaty itp.
więcej


Zapraszamy na kawiarenkę obywatelską

Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży organizuję w dniu 13 listopada od godziny 15.00 Kawiarenkę Obywatelską. - Chcemy porozmawiać na temat aktywności ngo, aktywizacji społeczności lokalnych, zaangażowania obywateli w życie społeczne naszego miasta - zachęca do udziału Maria Krupa, realizująca projekt COP w Łomży.
więcej

Ostatnie dni na zgłoszenia do Łomżyńskiego Społecznika Roku i nagród Prezydenta w dziedzinie kultury

Jeszcze tylko do 30 października mogą Państwo zgłaszać swoich kandydatów do nagrody "Łomżyński Społecznik Roku", "Łomżyńska Inicjatywa Roku", a do 31 października do dorocznej nagrody Prezydenta Łomży w dziedzinie kultury. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń - na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i statuetki.
więcej

Czy łomżyńskie organizacje pozarządowe chcą regrantingu?

Na dyskusję przedstawicieli III sektora w tej sprawie zapraszamy 17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 do Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1. Będzie to jednocześnie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.
więcej

Kampania edukacyjna „Zdrowy i Aktywny Senior”

foto
8 października 2019 r. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował w ramach kampanii edukacyjnej ,,Zdrowy i Aktywny Senior” seminarium dla ponad 250 osób w wieku 50+. Było to kolejne szkolenie - w ramach całego cyklu wykładów udział weźmie ok. 2000 seniorów z całego województwa podlaskiego.
więcej

Konsultujemy projekt Rocznego Programu Współpracy z ngo na 2020 rok

Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. Uwagi do projektu dokumentu będzie można zgłaszać od 16 października do 6 listopada 2019 r.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED