Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Zaproszenie na bezpłatne seminarium BHP

foto
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Łomży zaprasza pracodawców oraz pracowników do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium. Tematami spotkania będą udzielanie pierwszej pomocy oraz analiza zagrożeń powodujących wypadki przy pracy. Seminarium odbędzie się 27 lipca (środa) o godz. 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża, ul. Sikorskiego 166.
więcej

RAPORT - konsultacje społeczne koncepcji bulwarów

Od 19 maja do 9 czerwca trwały konsultacje społeczne koncepcji II etapu zagospodarowania bulwarów nad Narwią. Mogliśmy zgłaszać uwagi na formularzach - papierowo i on-line oraz podczas spotkania konsultacyjnego na plaży miejskiej 8 czerwca. Mieszkańcy Łomży w czasie trwania procesu wypełnili łącznie 28 formularzy, przedstawiając w nich swoje propozycje. Dodatkowo podczas spotkania na plaży zgłosili 32 uwagi do konsultowanej koncepcji.
więcej

RAPORT - konsultacje społeczne regulaminu konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomża przeprowadziło Centrum Współdziałania Społecznego UM Łomża w dniach 9-23 czerwca 2016 r. W trakcie procesu do ratusza wpłynęło 11 formularzy konsultacyjnych. Opinię z zestawieniem propozycji zmian w projekcie przedłożyła też Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Uwagi do regulaminu zgłoszono dodatkowo podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 15 czerwca.
więcej

Gorące powitanie wakacji przez uczniów Mirosława Dziewy

foto
Ostatni piątek czerwca, upalna pogoda, zakończenie roku szkolnego, emocje związane z otrzymaniem świadectw ....... I ekscytacja i napięcie przed, w przypadku niektórych, młodych muzyków, pierwszym występem. Roczna praca nad opanowaniem trudnej i złożonej sztuki gry na pianinie, bądź innym instrumencie, choć nie zwieńczona stopniem i cenzurką, wymagała od początkujących instrumentalistów wiele wysiłku, systematyczności i wytrwałości. Warto, a nawet trzeba, taki nakład pracy zwieńczyć uroczystym koncertem. Taki koncert pod nazwą „Muzyczne powitanie lata” miał miejsce 24 czerwca o godz. 18:00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej - Domek Pastora. Pomysłodawcami i głównymi realizatorami wydarzenie byli: „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych oraz Pan Mirosław Dziewa. Gościnnych progów użyczył Domek Pastora reprezentowany przez Pana Karola Cucha.
więcej

EFFiSW - „Łomża JA i TY” - jak Ja to widzę - spotkanie III.

foto
Stowarzyszenie „JA i TY” gorąco zaprasza łomżyniaków na trzecie spotkanie konsultacyjne w sprawie festiwalu. Zapraszamy nie tylko przedstawicieli instytucji administracji publicznej, współpracujących już nami organizacji, ośrodków społecznych, placówek kulturalnych i oświatowych oraz mediów, ale również wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy chcieliby włączyć się w realizację wrześniowego wydarzenia.
więcej

Zmieniamy regulamin konsultacji społecznych - czekamy na opinie!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomża. Na Państwa uwagi i propozycje do dokumentu czekamy od 9 do 23 czerwca 2016 roku.
więcej

Zapraszamy na spotkanie śpiewacze

foto
Mobilna Wioska Tematyczna pragnie serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką kurpiowskich pieśni leśnych, na spotkanie śpiewacze z Adamem Strugiem. Akompaniować na lirze korbowej będzie Andrzej Staśkiewicz. Wstęp wolny!
więcej

Porozmawiajmy o EFFiSW - „Łomża JA i TY”

foto
„JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych z Łomży ma zaszczyt ponownie zaprosić na spotkanie konsultacyjne w sprawie festiwalu „Łomża JA i TY”. Zapraszamy przedstawicieli instytucji, współpracujących już organizacji, ośrodków społecznych, placówek kulturalnych i oświatowych oraz Miasta, mediów i wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się w realizację wrześniowego. Spotkanie odbędzie się w piątek 3 czerwca o godz. 18.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
więcej

Bezpłatne porady z zakresu BHP

W czwartek 5 maja 2016 roku będzie można skorzystać z bezpłatnej porady w zakresie BHP. OSPS BHP Oddział w Łomży zaprasza do siedziby Parku Przemysłowego Łomża przy ul. Sikorskiego 166 w godz. 15.00-17.00.
więcej

Od 10 maja uproszczone formularze ofert na "małe granty"

Formularz wniosku składany w trybie pozakonkursowym będzie krótszy, jego wypełnienie będzie mnie pracochłonne dla organizacji. Uproszczony został również formularz sprawozdania, które organizacja pozarządowa składa rozliczając realizację zadania publicznego. Zmiany we wzorach dokumentów wprowadziła nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyszedł czas na przepisy wykonawcze. 10 maja 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570.
więcej

Kolejna wystawa w Domku Pastora

foto
„Fotografia to moja pasja. Zatrzymuję w kadrze, ciekawe miejsca i zdarzenia, żeby po latach wróciły w naszych wspomnieniach - ocalone od zapomnienia …”. Sylwester Nicewicz „Polowanie z obiektywem”. Wernisaż miał miejsce 21 kwietnia 2016r. w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej - Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1. Współorganizatorem wydarzenia było "Ja i Ty" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych.
więcej

Warsztaty z konsultacji w Domku Pastora

foto
Warsztaty z konsultacji społecznych przygotowali i poprowadzili (13 i 14 kwietnia) eksperci z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Pod ich czujnym okiem urzędnicy oraz mieszkańcy przyglądali się zasadom dialogu społecznego. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz MOPS-u poznawali tajniki konsultacji w ciągu dnia, po południu w warsztatach brali udział mieszkańcy, rady osiedli, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad społecznych, radni Miasta Łomży oraz studenci PWSIiP. Ostatniego dnia urzędnicy wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Łomży dr Agnieszką Muzyk spotkali się na wspólnym warsztacie z mieszkańcami.
więcej

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie BHP

foto
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Łomży zaprasza do uczestnictwa w zebraniu członków Oddziału, połączonym ze szkoleniem dotyczącym przeciwdziałania wypadkowości w miejscu pracy oraz sporządzania powiązanej z tym dokumentacji.
więcej

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty z konsultacji z FISE

foto
Jak urząd powinien rozmawiać i współpracować z mieszkańcami? Na jakich zasadach chcemy oprzeć tę współpracę? Jak mogłyby wyglądać idealne konsultacje? Mariusz Chrzanowski, Prezydent Miasta Łomży wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) zapraszają mieszkańców, organizacje pozarządowe, rady osiedli i wszystkich chętnych do udziału w dwudniowych warsztatach, które poprowadzą eksperci z FISE.
więcej

Porozmawiajmy o festiwalu - zaprasza Stowarzyszenie „JA i TY”

foto
Zarząd „JA i TY” Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych z Łomży zaprasza na spotkanie członków stowarzyszenia oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji oraz Miasta, mediów i wszystkie osoby zainteresowane, które chcą się włączyć w realizację wrześniowego wydarzenia pod nazwą Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich - Łomża JA i TY. Spotkanie odbędzie się w piątek 8 kwietnia o godz. 18.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
więcej

Wiosenny Piknik Rodzinny „Przed Palmową Niedzielą”

foto
W dniu 19 marca 2016 r. w godzinach od 10 – 15.00 odbył się w Drozdowie XII Wiosenny Zlot „Przed Palmową Niedzielą", który w tym roku przybrał formę pikniku rodzinnego skierowanego do dzieci i ich rodziców. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego we współpracy z Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi.
więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Federacji dla Łomży

Zarząd Federacji dla Łomży zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Federacji dla Łomży oraz zaprzyjaźnionych organizacji, które odbędzie się we wtorek 22 marca o godz. 16.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. W programie Zebrania: 1. Zmiany w Statucie dotyczące sposobu reprezentacji Federacji 2. Przygotowania do Pikniku Organizacji Pozarządowych w dniu 25 czerwca 2016 r. k.
więcej

Zaproszenie na seminarium

foto
Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Łomży organizuje otwarte seminarium na temat "Wymogów, zagrożeń i wypadkowości w zakładach pracy", które rozpocznie się w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 15:00 w Uczelni Jańskiego w Łomży. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w Seminarium. Wstęp wolny.
więcej

Wiosenny Piknik Rodzinny „Przed Palmową Niedzielą”

foto
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego zaprasza na Wiosenny Piknik Rodzinny „Przed Palmową Niedzielą” w Muzeum Przyrody w Drozdowie w dniu 19 marca 2016 r. w godzinach od 10 – 16.00. Kontynuacja Wiosennych Zlotów dla Dzieci i Młodzieży rozszerzona o formułę pikniku rodzinnego dla całych rodzin. W programie: warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, warsztaty garncarskie na kole garncarskim, zwiedzanie Muzeum oraz ścieżki ekologicznej, lekcja z mikroskopami, zwiad przyrodniczy po Parku Krajobrazowym, a w razie niepogody - pogadanka w siedzibie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
więcej

Bezpłatne porady w dziedzinie BHP dla pracodawców i pracowników

foto
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Łomży informuje, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca Członkowie Stowarzyszenia w Parku Przemysłowym Łomży, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166, udzielać będą bezpłatnych porad w dziedzinie BHP. Pierwszy dyżur będzie miał miejsce w PP Łomży, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 w dniu 3 marca 2016 r. w godz. 14:30-17:00.
więcej

« · «« · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED