Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłosiła nabór na mikrodotacje w kwocie od 1000zł do 2500zł. Zapraszamy młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie. Termin naboru wniosków: od 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.
więcej

BPO w Łomży na Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Marianna Śmiarowska i Katarzyna Marciniak reprezentowały łomżyńskie Biuro Porad Obywatelskich na Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który odbył się w dniach 2-4 lutego br. w Warszawie. Organizatorzy kongresu to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich.
więcej

Ruszyła Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora

foto
Przy Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży zainaugurowała swoją działalność Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora. Zebranych powitał i dokonał uroczystego otwarcia, w obecności członków Rady Programowej, Rektor WSOZ prof. dr Witold Wincenciak. Inauguracja działalności Wszechnicy odbyła się w Dniu Babci i w przeddzień Dnia Dziadka . Z tej okazji dzieci z Przedszkola „Pinokio” TWP w Łomży – gdzie odbywały się zajęcia – przygotowały część artystyczną i złożyły wszystkim obecnym seniorom najserdeczniejsze życzenia.
więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ASOS 2014-2020 edycja 2015

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
więcej

Konkurs "Dobroczyńca roku"

Znasz firmę, która ma głowę do pomagania? A może to Twoja firma pomaga z całego serca? Niech wiadomość o Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku" dotrze do wszystkich firm działających na rzecz społeczności. Wciąż masz szansę złożyć wniosek w XVIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”! Nabór przedłużony do 20 stycznia!
więcej

Czwartek z Happy Endem w restauracji Retro

Początek roku rozpoczyna się optymistycznie. 8 stycznia w restauracji Retro w Łomży odbędzie się pokaz pofestiwalowy 12 Multimedia Happy End Festiwalu Filmów Optymistycznych. Wstęp wolny.
więcej

Wszechnica zdrowego i sprawnego seniora

Wykłady na temat zdrowia, sposobów na dobry sen, diety, aktywnego stylu życia, a także spotkania z lekarzami specjalistami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Szpitala Wojewódzkiego w Łomży czekają na słuchaczy Wszechnicy zdrowego i sprawnego seniora. Organizacja powstała przy Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży. Swoją ofertę kieruje do osób po 50. roku życia. 21 stycznia 2015 w przedszkolu Pinokio odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników.
więcej

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Pożytku Publicznego

W środę 3 grudnia członkowie Łomżyńskiej Rady Pożytku Publicznego dyskutowali o projekcie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok. Wnieśli kilka uwag do projektu, które skierują do Prezydenta Miasta Łomży. Ponadto wysłuchali informacji Skarbnik Miasta na temat zapisów projektu budżetu Miasta Łomża na 2015 m.in. w zakresie możliwości udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym.
więcej

Środa z Funduszami Europejskimi dla organizacji pozarządowych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2014 r. w godz. 12.00 – 15.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, sala 318 B, III piętro. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
więcej

Wielokulturowa pomoc - wolontariat w Fundacji "Ocalenie"

foto
Wolontariat to wielka przygoda, ale przede wszystkim pomoc innym, osobom które potrzebują pomocy i wsparcia. Fundacja „Ocalenie” szuka osób chętnych do podjęcia pracy wolontariackiej na rzecz małych uchodźców i uchodźczyń mieszkających w Łomży. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś rozpocząć wolontariat zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres: lomza@fundacjaocalenie.org.pl. Wolontariusze i wolontariuszki pomagają w odrabianiu lekcji, uczestniczą w zajęciach świetlicowych, pomagają organizować imprezy kulturalne np. Łomżyński Dzień Uchodźcy, Gwiazdka, Dzień Dziecka.
więcej

Konkurs na mural – TERMIN przesunięty do 12.08

W związku z wpłynięciem zbyt małej liczby prac, które mogłyby być zakwalifikowane do głosowania, termin składania projektów na KONKURS NA MURAL na trybunie w Łomży został przedłużony do wtorku 12 sierpnia 2014. Mural ma się znaleźć w jednym z centralnych, charakterystycznych punktów Łomży i stanie się wizytówką tego miejsca, praca powinna mieć pozytywny charakter, budzić dobre skojarzenia, mieć wydźwięk społeczny oraz promujący współdziałanie i udział mieszkańców. Jest to publiczne miejsce, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji, biorąc pod uwagę opinię głosujących.
więcej

Konkurs na projekt muralu w Łomży

foto
W sobotę 23. sierpnia odbędzie się w Łomży akcja, do udziału w której zapraszamy wszystkich mieszkańców! Główną atrakcją będzie malowanie muralu na starej trybunie przy Placu Niepodległości. Każdy z mieszkańców, który przybędzie w tym czasie na Plac, może mieć swój udział w malowaniu! Celem akcji jest integracja mieszkańców Łomży oraz promocja konsultacji społecznych. Malowaniu będą towarzyszyć różne atrakcje (warsztaty, animacje, zabawy) zaproponowane przez łomżyńskie organizacje pozarządowe. W piątek 22 sierpnia w Teatrze Lalki i Aktora odbędzie się projekcja filmów o tematyce społecznościowej wraz z dyskusją. Ogłaszamy również konkurs na projekt muralu na trybunie na Pl. Niepodległości w Łomży!
więcej

Wybory delegatów NGO do ŁRDPP

Przypominamy, że w piątek 25 kwietnia odbędzie się zebranie wyborcze organizacji pozarządowych z miasta Łomży, na którym wybrani zostaną reprezentanci NGO do tworzonej przez Prezydenta Miasta Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (II piętro), początek o godz. 14.30.
więcej

Rządowy program "Razem bezpieczniej"

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", przyjętego uchwałą Nr 218/2008 Rady Ministrów z dnia 18.12.2006 r. na lata 2007-2015, istnieje możliwość dofinansowania w 2014r. projektów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
więcej

Dobiegają końca konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomży Nr 207/13 i Nr 222/13, dobiegają końca konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. Przypominam, że projekt - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - został opublikowany na oficjalnej stronie Miasta www.lomza.pl, gdzie można także zamieszczać swoje uwagi do przedstawionego dokumentu.
więcej

Zakończenie rekrutacji do Projektu

Logo projektu
Zgodnie z uaktualnionym harmonogramem realizacji Projektu KONSULTUJESZ?... CZYLI O DIALOGU W ŁOMŻY, w imieniu realizatorów – Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Łomży – uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zakończyła się pomyślnie.
więcej

Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży

Logo projektu
OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KONSULTUJESZ? … CZYLI O DIALOGU W ŁOMŻY”. Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji osób zaangażowanych w konsultowanie istotnych kwestii społeczno-gospodarczych w Łomży – urzędników miejskich, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zwiększenie efektywności procesów konsultacyjnych przez włączenie mieszkańców.
więcej

Trzeci Sektor z Łomży w Podlaskiej Sieci

foto
Przedstawiciele zaledwie 17 organizacji pozarządowych z Łomży spotkali się w czwartkowe popołudnie w Ratuszu na zbiórce wyborczej podlaskiej sieci pozarządowej. W pierwszej części spotkania obecna była Mirosława Kluczek – Zastępca Prezydenta Łomży, która odebrała wiele ciepłych słów na temat współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w ostatnich latach. Dzisiejsze spotkanie organizował Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku we współpracy z Prezydentem Łomży.
więcej

Uwaga: Nowa mapa organizacji pozarządowych w Łomży

foto
Urząd Miejski w Łomży przygotowuje wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta wraz ze wskazaniem rodzaju prowadzonej przez nie działalności. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych - tak nazywa się ten wykaz – tworzona jest w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom Łomży oraz innym osobom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta Łomża i na rzecz jego mieszkańców.
więcej

Konkurs na ochronę i promocję zdrowia

85 tysięcy złotych zostanie rozdzielonych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe posiadające siedzibę w Łomży i działające na rzecz naszego miasta. Zainteresowane stowarzyszenia swoje oferty mogą składać do 2 kwietnia 2013r do godz. 15:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - Punkt Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu (o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego lub data stempla pocztowego).
więcej

« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED