Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA (Uchwały podjęte po 1 stycznia 1995 r.) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” zatwierdzone Uchwałą Nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11-10-2000r., wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwałą Nr 473/LXXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2006r., Uchwałą Nr 136/XXIII/07Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2007r., Uchwałą Nr 141/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007r.

Pełne treści poniższych uchwał dostępne są na stronach BIP Łomża.
W chwili obecnej obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
więcej


« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED