Łomża

Na skróty

160323090625.jpg
140409112246.jpg
150601071939.jpg
140409093253.jpg
150422012621.jpg
160727020427.jpg
151104113913.jpg
150312062454.jpg

Lato z Radiem zabrzmi z Łomży

Już 26 sierpnia, po kilkunastoletniej przerwie, Lato z Radiem ponownie zagości w Łomży. Impreza odbędzie się na terenach zielonych przy ul. Zawadzkiej, obok Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. W jej trakcie wystąpią: iluzjonista Maciej Pol, Magdalena Steczkowska oraz zespół Papa De. Gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiego rocka Lady Pank. Początek wydarzenia zaplanowano o godz. 16:00.

w ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 30020/7

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod usługi

Do 5 września osoby zainteresowane zakupem nieruchomości o pow. 1,0520 ha, zlokalizowanej przy ul. Nowogrodzkiej, powinny wpłacić wadium na konto Urzędu Miejskiego. Zgodnie ze studium działka położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi, w tym pod usługi publiczne. Jej cena wywoławcza wynosi 1.091.215 zł, zaś przetarg odbędzie się 8 września o godz. 10:00 w sali 201A Urzędu Miejskiego w Łomży.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 22386 o pow. 0,0109 ha i nr 22388 o pow. 0,0612 ha, objętej księgą wieczystą nr LM1L/0002024/8.

Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spokojnej

Prezydent Łomży ogłosił czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spokojnej 96 w Łomży. Składa się ona z dwóch działek o łącznej wielkości 0,0721 ha, zaś jej cena wywoławcza wynosi 92 tys. zł netto. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zielenią towarzyszącą i urządzeniami rekreacyjnymi. Zainteresowane osoby powinny wpłacić wadium do 5 września br. na konto Urzędu Miejskiego.

Diana Volokhova podczas Kreatywnych Warsztatów Kulinarnych dla dzieci

Warsztaty kulinarne podczas Jarmarku Rozmaitości

W ramach „Łomżyńskich wakacji” w sobotę (12.08.) na ulicy Długiej miał miejsce Jarmark Rozmaitości. Towarzyszyły mu kreatywne warsztaty kulinarne dla dzieci, przeprowadzone na Starym Rynku przez finalistkę II edycji programu „Master Chef” Dianę Volokhovą.

Poszukiwani doradcy karier w projekcie unijnym

Prezydent Łomży ogłosił nabór na stanowiska Referenta – Doradcy Kariery w projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Zatrudnienie czterech osób na powyższe stanowiska finansowane jest ze środków unijnych w ramach realizowanego projektu na okres do 30 czerwca 2020r. Zainteresowane osoby swoje oferty mogą składać w Urzędzie Miejskim w Łomży do 25 sierpnia br.

Trwa nabór uczestników do udziału w Projekcie "Reagujmy na przemoc"

Prezydent Miasta Łomża informuje o naborze osób do Projektu: "Reagujmy na przemoc" realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Łomży, zwłaszcza do tych, którzy nie zetknęli się z problemem przemocy.

« · 1 · »


Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED