Łomża

Na skróty

150312062454.jpg
160323090625.jpg
150601071939.jpg
151104113913.jpg
150422012621.jpg
140409112246.jpg
160727020427.jpg
140409093253.jpg

Poszukiwany pracownik na zastępstwo

W związku z czasowym wakatem na stanowisku podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży, poszukiwana jest osoba na zastępstwo. Oferty można składać do 21 lipca br.

Praca w ZGO

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. poszukuje pracownika na stanowisko technologa instalacji MBP. Miejscem wykonywania pracy będzie RIPOK – Czartoria k. Miastkowa. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie swoich CV na maila sekretariat@zgo.lomza.eu lub dostarczenie ich osobiście do siedziby firmy w terminie do 30.07.2017r.

Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta Łomża

W 2017 roku Miasto Łomża przystąpiło do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy ECO-ART w miesiącach lipiec-sierpień 2017 r. W jej wyniku każdemu pokryciu dachowemu i elewacji, w budowie których wykorzystany został wyrób azbestowy, przypisana zostanie lokalizacja, funkcja budynku, typ własności obiektu, określony zostanie typ wyrobu azbestowego oraz stopień pilności jego usunięcia, ustalone i przypisane zostaną numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych. Dzięki temu powstanie aktualna, szczegółowa i kompletna baza danych o ilości azbestu znajdującego się na terenie naszego Miasta. W ramach realizowanego zadania zostaną również wykonane obrysy budynków. Realizacja projektu pozwoli także na wprowadzenie i uzupełnienie danych znajdujących się w Bazie Azbestowej, stanowiącej oficjalny rejestr wyrobów zawierających azbest.

Sprzedaż nieruchomości przy Nowogrodzkiej

Prezydent Łomży ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej. Cena wywoławcza działki o powierzchni 1,0520 ha wynosi 1.091.215 zł. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się ona na terenie przeznaczonym pod usługi, w tym pod usługi publiczne.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPAoIU 2017

Do 3 lipca można składać oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2017 rok. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest kwota 553.920 zł, z czego 453.920 zł przeznaczone jest dla stowarzyszeń, zaś 100.000 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Nieruchomości przy Poznańskiej i Wesołej na sprzedaż

Prezydent Łomży ogłosił przetargi na sprzedaż zabudowanych nieruchomości przy ul. Wesołej 74 oraz ul. Poznańskiej 3. Cena wywoławcza pierwszej z nich wynosi wynosi 126 tysięcy złotych. zaś drugiej 288.470 zł. Oba przetargi odbędą się 4 sierpnia br.

« · 1 · 2 · »» · »


Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED