Łomża

Na skróty

150312062454.jpg
180420080744.jpg
140409112246.jpg
140409093253.jpg
160323090625.jpg
150422012621.jpg

Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli publicznych nr 8 i 14 oraz Szkoły Podstawowej nr 5. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce swoje oferty mogą składać do 7 maja br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Nabór partnerów do realizacji projektu unijnego

Prezydent Łomży ogłosił nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zgłoszenia należy składać w w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

Woda przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody, po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu Łomża, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Próbka wody została pobrana 6 lutego br. w ramach kontroli wewnętrznej w SUW Podgórze, biurowcu przy ul. Nowej 2 oraz Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej 40, a także 27 lutego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Stacha Konwy 3.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 101/18 z dnia 21 marca 2018 roku ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża.

Seminarium „Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie” w PPŁ

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Park Przemysłowy Łomża oraz AVIVA zapraszają na spotkanie „Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie”, które odbędzie się 23 marca 2018 r. (piątek), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (parter) Parku Przemysłowego Łomża, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166.

Finansowanie zwrotne - możliwości wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży, Park Przemysłowy Łomża oraz Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa organizują spotkanie informacyjne nt. „ Finansowanie zwrotne - możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020". Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2018r. w Parku Przemysłowym Łomża ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166, w godz. 10:30 – 13:30, w sali konferencyjnej (parter); skierowane do przedsiębiorców oraz osób planujących założyć działalność gospodarczą. Spotkanie poprowadzą: przedstawiciel BGK oraz przedstawiciele pośredników finansowych.

« · 1 · 2 · 3 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED