Łomża

Na skróty

180525124727.jpg
190109084602.gif
181031102933.jpg
150422012621.jpg
160323090625.jpg
140409112246.jpg
180420080744.jpg
140409093253.jpg

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

Prezydent Łomży ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża. Wysokość środków publicznych przeznaczonych do rozdysponowania na ten cel w 2019 roku wynosi 50 tys. zł. Wnioski należy składać w terminie do 8 marca br. w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży w kopercie z opisem: DOTACJE-ZABYTKI.

Woda przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody, po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu Łomża, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Próbka wody została pobrana 15 stycznia br. w Szkole Podstawowej n9 przy ul. Ks. Anny 18, Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Stacha Konwy 3 oraz SUW Rybaki, a także 21 stycznia w SUW Podgórze.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

W dniu 4 lutego br. rozpocznie się rekrutacja na rok szklony 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łomża. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej może zostać przyjęte dziecko, które w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.) lub w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w roku 2013) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Szczegóły rekrutacji prezentujemy poniżej.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. na rok szkolny 2019/2020

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w dniach: 12 - 20 luty 2019 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) oraz 12 - 22 marca 2019 r. (do przedszkola). Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych pierwszej preferencji. Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.

Opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - oświadczenie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Elektroniczne ułatwienia dla mieszkańców Łomży

Od kilku tygodni mieszkańcy Łomży mogą korzystać z bezpłatnych aplikacji mobilnych, ułatwiających korzystanie z komunikacji miejskiej. Dzięki nim poprzez smartfony można już zakupić bilety MPK oraz sprawdzić, za ile minut na dany przystanek przyjedzie konkretny autobus. - Po aplikacji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych to kolejna innowacja na miarę dzisiejszych czasów – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED