Łomża

Na skróty

160323090625.jpg
180525124727.jpg
200219101216.jpg
140409112246.jpg
220118013713.gif
150422012621.jpg
181031102933.jpg

Konkursy na dyrektora przedszkola i żłobka

Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 i Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania związane z pełnieniem danej funkcji, swoje oferty mogą składać do 6 lutego br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

Oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych za rok 2022 i dokonać opłaty za zezwolenia. Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu za 2022 r. można złożyć w następujący sposób:

Wypełnij ankietę odnośnie zasobu mieszkaniowego

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Strategii Mieszkalnictwa Miasta Łomża do roku 2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety, dotyczącej diagnozy aktualnej sytuacji oraz preferencji w sferze mieszkalnictwa. Jej celem jest poznanie realnych potrzeb i oczekiwań w tym zakresie mieszkańców Łomży, a udzielone odpowiedzi będą wsparciem przy wyznaczeniu kierunków polityki mieszkaniowej w naszym mieście.

Dostępny węgiel "grubszej" frakcji

Od 5 stycznia 2023 r. Miasto Łomża będzie dysponowało 50 tonami węgla grubszej frakcji 50-110 mm. Aby skorzystać z preferencyjnego zakupu w tym roku należy złożyć nowy wniosek. Przypominamy, że węgiel nie jest workowany i po jego odbiór należy zgłosić się własnym transportem. Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie, czy dostępny sortyment spełnia oczekiwania.

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5

Prezydent Łomży ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, swoje oferty mogą składać do 20 stycznia br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r.

Prezydent Miasta Łomża informuje Mieszkańców Łomży, iż na terenie miasta funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z obowiązującą ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. (Dz. U z 2021 r. poz. 945). Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Łomża.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED