Łomża

Na skróty

181031102933.jpg
140409112246.jpg
180420080744.jpg
160323090625.jpg
190109084602.gif
140409093253.jpg
150422012621.jpg
180525124727.jpg

Program Rodzina 500+ - informator

W związku ze zmianami w programie Rodzina 500+, które wchodzą w życie od 1 lipca br,, poniżej prezentujemy komplet informacji przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ogłoszenie o wyborach do rad powiatowych izb rolniczych

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r. Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się w Łomży, Stary Rynek 14, pok. nr 103. Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów i dokonuje ich rejestracji najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 12.30.

Wybory Ławników 2020 - 2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Łomży zwrócił się do Rady Miejskiej Łomży z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Łomży (49 ławników, w tym 6 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy) oraz do Sądu Rejonowego w Łomży (28 ławników, w tym 20 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy).

Konkurs na dyrektora SP 7

Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, swoje oferty mogą składać do 19 czerwca br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

Terminy ponownych wyborów do Rad Osiedli

Prezydent Łomży, działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 93/VIII/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminów ponownych zebrań wyborczych w Samorządach, przedstawia harmonogram zebrań mieszkańców Osiedli nr 7, 8 i 9.

Informacja

Urząd Miejski w Łomży informuje, że z dniem 17 czerwca 2019 r. stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie przeniesione do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Polna 16, pokój nr 3.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED