Łomża

Na skróty

160323090625.jpg
140409112246.jpg
180525124727.jpg
180426101330.png
150312062454.jpg
140409093253.jpg
150422012621.jpg
180420080744.jpg

Poszukiwany elektryk do Wydziału Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski w Łomży ogłosił nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Poszukiwana jest osoba z wykształceniem wyższym w branży elektrycznej (energetycznej) z minimum 3-letnim stażem pracy. Oferty należy składać do 6 lipca br. do godz. 15:30 w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miejskiego (Stary Rynek 14, I piętro, pok. 123) w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Oferta Pracy: Inspektor WGK - elektryk”.

Konkurs na dyrekotra SP 9

Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowisko Szkoły Podstawowej nr 9. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, swoje oferty mogą składać do 27 czerwca br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

RODO w Urzędzie Miejskim

Od dziś obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Konkursy na dyrektorów ZSS i ZCKPiU

Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 oraz Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce swoje oferty mogą składać do 4 czerwca br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Informacja w sprawie przedłużenia ważności Łomżyńskiej Karty Miejskiej dla Seniorów

Mieszkańcy miasta Łomży, którzy ukończyli 60 lat i posiadają Łomżyńską Kartę Miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta, aby przedłużyć jej ważność mogą skorzystać z dwóch sposobów:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców w projekcie wymiany pieców

Poniżej, w załączeniu do pobrania, dostępny jest regulamin rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców miasta Łomża w projekcie pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża". Załączone zostały również deklaracja uczestnictwa i oświadczenie, które zainteresowane osoby powinny złożyć do 15 maja br. w Urzędzie Miejskim w Łomży.

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED