Łomża

Na skróty

220118013713.gif
140409112246.jpg
150422012621.jpg
200219101216.jpg
181031102933.jpg
160323090625.jpg
180525124727.jpg

Ważne terminy dla wyborców

Wszystkie sprawy mieszkańców związane z udziałem w wyborach załatwiane są w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności (COM-OEL), parter Urzędu Miejskiego, tel. 86 2156740, 86 2156741, 86 2156742, 86 2156743.

INTERNET.GOV.PL - internet dla każdego

Samorząd, w szczególności Gminy, są pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i inwestycjach szerokopasmowych. Problem w tym, że jak dotąd Samorządy same tych informacji nie posiadały, a ich zebranie nie było łatwe. Teraz są dostępne nawet bez logowania w INTERNET.GOV.PL.

Jesienna akcja szczepienia lisów

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, drogą zrzutów z samolotów, w okresie od 18 do 29 września, na całym obszarze powiatu łomżyńskiego odbędzie się zrzut szczepionki przeciwko wściekliźnie występującej u lisów rudych wolno żyjących. Zrzutem objęte zostaną kompleksy leśne, pola, łąki itp., z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych. Działanie profilaktyczne ukierunkowane jest wyłącznie na dzikie zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem lisów.

Zasady zgłaszania się kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej

Osoby zainteresowane udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych (dalej: OKW) powinny zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., którzy dokonują zgłoszeń kandydatów do składów OKW. Prezydent Miasta nie przyjmuje zgłoszeń indywidualnych i nie pośredniczy w ich przekazywaniu pełnomocnikom wyborczym.

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Łomży przypomina właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Wybory parlamentarne 15 października 2023 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent wyznaczył w nim datę wyborów do Sejmu i do Senatu na niedzielę 15 października 2023 r. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 8 sierpnia 2023 r.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED