Łomża

Na skróty

220118013713.gif
160323090625.jpg
181031102933.jpg
140409112246.jpg
200219101216.jpg
180525124727.jpg
150422012621.jpg

Spotkanie ws. projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi 2023

W dniu 29 września 2022 r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży – Stary Rynek 14, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.

Informacja o III racie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Łomży przypomina o terminie wniesienia III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 30 września 2022 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek gminy). Ww. opłatę można wnieść przelewem na rachunek Urzędu Miasta Łomża: Getin Noble Bank S.A. 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Łomża – punkt kasowy.

Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Miasta Łomża - kwestionariusz ankiety internetowej

Do końca września 2022 roku na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej w Łomży oraz będą stanowiły podstawę do przygotowania dokumentu, jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Łomża.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Od 12 września do 2 października 2022 r. można będzie zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Wnioski można składać od 18 sierpnia 2022 r., w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Polnej 16 – osobiście w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą EPUAP podpisane elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego. We wniosku należy wskazać główne źródło ogrzewania, które będzie weryfikowane w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek. Decyzja o wypłacie dodatku węglowego będzie następowała do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Ankieta dotycząca zmian klimatu w Łomży

Miasto Łomża prowadzi aktualnie prace nad projektem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Łomża do 2030 roku. Dokument pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak na poziomie lokalnym można rozwiązać globalny problem związany ze zmianami klimatu. Władzom miasta bardzo zależy by w powstanie dokumentu włączyli się mieszkańcy. Udostępniono już pierwszy quiz za pomocą którego mieszkańcy Łomży mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu zmian klimatycznych.

« · 1 · 2 · 3 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED