Łomża

Na skróty

140409093253.jpg
140409112246.jpg
151104113913.jpg
160323090625.jpg
150601071939.jpg
150312062454.jpg
160727020427.jpg
150422012621.jpg

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Firma Usługi Komunalne "BŁYSK" poinformowała o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych (o dużych lub nietypowych rozmiarach, takich jak meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery) z osiedli o zabudowie jedno- i wielorodzinnej. Szczegółowy harmonogram prezentujemy poniżej, w załącznikach do pobrania.

Wtorki z JPK

Urząd Skarbowy w Łomży, w partnerstwie z Parkiem Przemysłowym Łomża Sp. z o. o., przeprowadzą bezpłatne szkolenia w ramach akcji „Wtorki z JPK”, które będą dotyczyć stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). Spotkania skierowane są do wszystkich mikroprzedsiębiorców, których obowiązek JPK będzie dotyczył od 1 stycznia 2018r.

Informacja o bonifikacie od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości od 2018 roku

Osobom fizycznym, których miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty, jeśli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Woda przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody, po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu Łomża, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Próbka wody została pobrana 14 września br. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej 40 w Łomży oraz 19 września w ramach kontroli wewnętrznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 (ul. Stacha Konwy 3), Teatrze Lalki i Aktora (Pl. Niepodległości 14), SUW Podgórze - pompownia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku informuje, że w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Baza danych sprzętu dla NGO

Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży tworzy bazę danych sprzętu i urządzeń nieprzydatnych organizacjom pozarządowym, które mogłyby trafić do innych podmiotów. Inicjatywa przyczyni się do budowania zasobów rzeczowych i zwiększenia potencjału trzeciego sektora. Prosimy organizacje o przekazywanie informacji w tym zakresie z podaniem nazwy organizacji, kontaktu oraz rodzaju sprzętu i urządzeń, które mogą zostać sprzedane, udostępnione lub wymienione.

« · 1 · 2 · »» · »


Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED