Łomża

Na skróty

150312062454.jpg
140409112246.jpg
151104113913.jpg
150601071939.jpg
150422012621.jpg
160323090625.jpg
160727020427.jpg
140409093253.jpg

Społeczne badania ankietowe w 2018 r.

Zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce wymagają realizacji stałych badań, z wyników których korzysta całe społeczeństwo. Wzorem lat ubiegłych, Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego. - Aby ich wyniki były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, ważne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji – informuje Ewa Kamińska – Gawryluk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Przetarg na tereny eksploatacji kruszywa naturalnego

Prezydent Łomży ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Stare Modzele, na której znajduje się złoże kruszywa naturalnego. Cena wywoławcza działki o powierzchni ponad 2,5 ha wynosi 916.693 zł netto. Osoby zainteresowane jej nabyciem powinny wpłacić wadium w wysokości 91.669,30 zł najpóźniej do 10 kwietnia 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.

Przetargi na miejskie nieruchomości

Prezydent Łomży ogłosił przetargi na zbycie nieruchomości, znajdujących się przy ul. Spokojnej 96, Poznańskiej 3 oraz Nowogrodzkiej (Grabówka). Pierwsza z nich, o pow. 0,0721 ha, położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zielenią towarzyszącą i urządzeniami rekreacyjnymi. Działka przy ul. Poznańskiej o pow. 0,1750 ha zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem funkcji usługowej, pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego. Ostatnia nieruchomość o pow. 1,0520 ha znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi, w tym pod usługi publiczne.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Łomży informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Miasta Łomża z prośbą o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenie automatycznie trafi do ewidencji Urzędu Miejskiego.

Bonifikata do użytkowania wieczystego

Do 1 marca przyszłego roku w Urzędzie Miejskim w Łomży przyjmowane będą wnioski o udzielenie bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste za 2018 rok.

Woda przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody, po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu Łomża, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Próbka wody została pobrana 10 października br. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w biurowcu przy ul. Nowa 2, w Teatrze Lalki i Aktora przy pl. Niepodległości 14, w Regionalnym Ośrodku Kultury przy ul. Małachowskiego 4.

« · 1 · 2 · »» · »


Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED