Łomża

Na skróty

150422012621.jpg
181031102933.jpg
200306020227.jpg
140409112246.jpg
160323090625.jpg
200219101216.jpg
180525124727.jpg

Ogłoszenie

Miasto Łomża ogłosiło przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości Skarbu Państwa, którymi są lokal mieszkalny przy ul. Prusa 21/5 o pow. użytkowej 44,80 m.kw. z piwnicą oraz garaż nr 136 w budynku przy ul. Bema 9 o pow. użytkowej 17 m.kw. Oba przetargi odbędą się 16 października br. Wcześniej zainteresowane osoby powinny wpłacić wadium na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.

Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Łomży

Miasto Łomża realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, przystąpiło do realizacji zadania pn. „Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym”. W ramach tego zadania zostanie wykonana inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie miasta Łomża.

Konsultacje przebudowy ulic

Urząd Miejski w Łomży zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z koncepcjami opracowanymi dla następujących inwestycji: "Modernizacja drogi gminnej 101038B (ul. Kasztelańska) – etap II", "Rozbudowa drogi gminnej 101089B (ul. Piaski) w Łomży", "Przebudowa ulicy Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów)" i udziału w konsultacjach społecznych, które z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce odbędą się w formie elektronicznej.

Można składać papierowe wnioski na świadczenie "Dobry Start"

Od początku sierpnia można składać wnioski na wypłatę Świadczenia „Dobry Start” drogą tradycyjną (papierową) w Punkcie Przyjmowania Wniosków – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16 w Łomży. Złożenie go w tym miesiącu gwarantuje wypłatę środków najpóźniej do 30 września br. Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa podczas załatwiania spraw urzędowych.

Komunikat UK Błysk

Ze względu na remont ulic Dwornej i Woziwodzkiej oraz związanym z tym brakiem możliwości bezpośredniego dojazdu do posesji, firma wywożąca odpady komunalne z terenu naszego miasta zwraca się z prośbą do mieszkańców tych ulic, aby w terminie odbioru odpadów zgodnym z obowiązującym harmonogramem, pozostawiać je przy skrzyżowaniach ww. dróg z ulicami posiadającymi utwardzoną nawierzchnię znajdującymi się najbliżej zabudowań. W przypadku posesji zlokalizowanych przy ul. Dwornej może to być ul. Szkolna, Jana z Kolna, Zielona, Marynarska (na górce przy zakręcie), Sikorskiego, a w przypadku ul. Woziwodzkiej skrzyżowania z ul. Szkolną, Zieloną, Pl. Zielony.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

« · 1 · 2 · 3 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED