Łomża

Na skróty

150601071939.jpg
140409112246.jpg
160323090625.jpg
151104113913.jpg
150312062454.jpg
160727020427.jpg
150422012621.jpg
140409093253.jpg
w ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 30020/7

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod usługi

Do 5 września osoby zainteresowane zakupem nieruchomości o pow. 1,0520 ha, zlokalizowanej przy ul. Nowogrodzkiej, powinny wpłacić wadium na konto Urzędu Miejskiego. Zgodnie ze studium działka położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi, w tym pod usługi publiczne. Jej cena wywoławcza wynosi 1.091.215 zł, zaś przetarg odbędzie się 8 września o godz. 10:00 w sali 201A Urzędu Miejskiego w Łomży.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 22386 o pow. 0,0109 ha i nr 22388 o pow. 0,0612 ha, objętej księgą wieczystą nr LM1L/0002024/8.

Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spokojnej

Prezydent Łomży ogłosił czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spokojnej 96 w Łomży. Składa się ona z dwóch działek o łącznej wielkości 0,0721 ha, zaś jej cena wywoławcza wynosi 92 tys. zł netto. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zielenią towarzyszącą i urządzeniami rekreacyjnymi. Zainteresowane osoby powinny wpłacić wadium do 5 września br. na konto Urzędu Miejskiego.

Nieruchomości na sprzedaż pod budownictwo wielorodzinne

Prezydent Łomży ogłosił przetarg na sprzedaż czterech nieruchomości położonych u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej, przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze. Przetargi na poszczególne działki odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 11.00, w dniu 6 października 2017 roku.

Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta Łomża

W 2017 roku Miasto Łomża przystąpiło do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy ECO-ART w miesiącach lipiec-sierpień 2017 r. W jej wyniku każdemu pokryciu dachowemu i elewacji, w budowie których wykorzystany został wyrób azbestowy, przypisana zostanie lokalizacja, funkcja budynku, typ własności obiektu, określony zostanie typ wyrobu azbestowego oraz stopień pilności jego usunięcia, ustalone i przypisane zostaną numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych. Dzięki temu powstanie aktualna, szczegółowa i kompletna baza danych o ilości azbestu znajdującego się na terenie naszego Miasta. W ramach realizowanego zadania zostaną również wykonane obrysy budynków. Realizacja projektu pozwoli także na wprowadzenie i uzupełnienie danych znajdujących się w Bazie Azbestowej, stanowiącej oficjalny rejestr wyrobów zawierających azbest.

Nieruchomości przy Poznańskiej i Wesołej na sprzedaż

Prezydent Łomży ogłosił przetargi na sprzedaż zabudowanych nieruchomości przy ul. Wesołej 74 oraz ul. Poznańskiej 3. Cena wywoławcza pierwszej z nich wynosi wynosi 126 tysięcy złotych. zaś drugiej 288.470 zł. Oba przetargi odbędą się 4 sierpnia br.

Woda przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody, po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu Łomża, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Próbka wody została pobrana 20 kwietnia 2017 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w biurowcu przy ul. Nowej 2 w Łomży.

« · 1 · 2 · »» · »


Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED