Łomża

Na skróty

180525124727.jpg
160323090625.jpg
150422012621.jpg
140409112246.jpg
200219101216.jpg
150312062454.jpg
181031102933.jpg

Zarejestruj swojego psa

Niejedna zabłąkana psia dusza, odnalazła się i powróciła do właściciela, dzięki numerkom rejestracyjnym. Urząd Miejski w Łomży przypomina o obowiązku rejestracji psów. Wiąże się ona z wniesieniem obowiązkowej opłaty od posiadania zwierzęcia.

UWAGA Mieszkańcy!

Urząd Miejski w Łomży przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości, że w dniu 15 września 2021 r. upłynął termin płatności III raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2021 rok. Aby uniknąć naliczenia kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł (od 13 października 2021 roku w wysokości 16,00 zł) oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o pilne uregulowanie zobowiązania. Należności prosimy uregulować na indywidualne rachunki bankowe.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciepłej

Prezydent Łomży ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Ciepłej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 31323. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2,4776 ha wynosi 3.540.000 zł. Przetarg odbędzie się 26 listopada 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali konferencyjnej nr 213 – II piętro.

Mija termin przeprowadzenia spisu

Przypominamy, że do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

"Pomoc dla seniora"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby udzielać pomocy osobom starszym. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej, wykupowanie leków itp.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Spokojnej

Prezydent Łomży ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej przy ul. Spokojnej. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23166/4 o powierzchni 1,0426 ha wynosi 2.293.720 zł. Przetarg odbędzie się 22 października 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali konferencyjnej nr 213 – II piętro.

« · 1 · 2 · 3 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED