Łomża

Strona główna » Miasto » Władze Miasta » Prezydent Miasta

Prezydent Miasta Łomża

Sekretariat Prezydenta dr Mariusza Chrzanowskiego mieści się w pokoju 101 na I piętrze Urzędu Miejskiego.
Prezydent przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 12. Zapisy w dniu przyjęć interesantów, od godz. 8:00, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie.
Numery telefonów do sekretariatu: (86) 216 33 89, 215 67 09; faks: 216 45 56.

Mariusz Chrzanowski urodził się 25 września 1984 r. w Łomży. W latach 1999-2003 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach prawo i europeistyka. Na tej samej uczelni w 2018 roku uzsykał stopień doktora nauk prawnych. W latach 2006-2014 zasiadał w Radzie Miejskiej Łomży. W swojej pierwszej kadencji był Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zaś w kolejnej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Nauczyciel akademicki, wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Należy do Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Civitas Christiana. Funkcję Prezydenta Łomży pełni od 9 grudnia 2014 roku.

 

 

 Prezydent Miasta bezpośrednio koordynuje i nadzoruje pracę niżej wymienionych komórek organizacyjnych, wyodrębnionych stanowisk Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych:
1)    Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji
2)    Wydziału Informatyki
3)    Biura Audytu i Kontroli
4)    Biura Rady Miejskiej
5)    Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
6)    Urzędu Stanu Cywilnego
7)    Referatu Zamówień i Zakupów Publicznych
8)    Straży Miejskiej
9)    Radców Prawnych
10)    Miejskiego Rzecznika Konsumentów
11)    Administratora Bezpieczeństwa Informacji
12)    Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
13)    Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
14)    Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o.  
15)    Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Do kompetencji Prezydenta należy:
1)    wydawanie aktów prawnych,
2)    udzielanie wszelkich upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miejskiego i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych,
3)    pełnienie funkcji kierownika Urzędu Miejskiego i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
4)    wykonywanie zwierzchnictwa nad miejskimi (powiatowymi) służbami, inspekcjami i strażami,
5)    sprawy:
a)    gospodarki finansowej Miasta
b)    polityki społeczno – gospodarczej i rozwoju Miasta
c)    polityki kadrowej
d)    spraw obywatelskich
e)    zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
f)    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
g)    informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
h)    współpracy ze społecznościami innych państw i regionów
i)    prawne
j)    ochrony praw konsumentów
k)    audytu wewnętrznego i kontroli
l)    komunikacji medialnej i współpracy z mediami
m)    promocji Miasta
n)    nadzoru nad obsługą Rady Miejskiej i komisji Rady
o)    nadzoru nad informatyzacją Miasta i Urzędu
p)    nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych
q)    nadzoru właścicielskiego.

2014-12-09 14:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED