Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Zadania ze wsparciem budżetu państwa

Realizacja Modułu 3 wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
więcej

Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja oraz ze środków Budżetu Państwa.
więcej

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2021

„MALUCH+” 2021 to Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym Miasto Łomża w br. uczestniczy po raz szósty. Z dofinansowania budżetu państwa korzystają trzy miejskie żłobki. W 2021 r. Wojewoda Podlaski udzielił Miastu Łomża dofinansowania w formie dotacji z rezerwy celowej w łącznej wysokości 79.920 zł, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem w/w programu. Okres realizacji zadania to 12 miesięcy.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED