Łomża

Strona główna » Miasto » Władze Miasta

Urząd Miejski w Łomży

Urząd Miejski działa na podstawie przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, zarządzeń Prezydenta, a także na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów określających organizację dotychczasowych struktur miasta.
Podstawowymi komórkami Urzędu Miejskiego są:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydziały Urzędu Miejskiego.
Pracą Urzędu kieruje Prezydent Miasta Łomża przy pomocy Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Naczelników Wydziałów Urzędu.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED