Łomża

Strona główna » Miasto » Władze Miasta » Rada Miejska

Rada Miejska Łomży

Organem stanowiącym i kontrolnym Miasta Łomża jest Rada Miejska Łomży wyłaniana w wyborach powszechnych.

W skład Rady Miejskiej Łomży wchodzi dwudziestu trzech radnych

Zadania Rady Miejskiej Łomży określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym. Do zadań tych należy w szczególności:

 • uchwalanie projektu statutu miasta, a po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów uchwalanie statutu miasta,
 • powoływanie i odwoływanie (na wniosek Prezydenta) Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu)
 • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania i udzielanie (lub nie) Prezydentowi absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.
2011-06-02 12:08 Opublikował: Administrator

Skład Rady Miejskiej Łomży na kadencję 2014-2018

  • Wiesław Tadeusz Grzymała - Przewodniczący Rady Miejskiej

   

  • Alicja Konopka - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

   

  • Janusz Sławomir Mieczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

   

 • Maciej Andrzej Borysewicz

 

 • Ewa Małgorzata Chludzińska

 

 • Witold Władysław Chludziński

 

 • Ireneusz Waldemar Cieślik

 

 • Dariusz Domasiewicz

 

 • Hanna Gałązka

 

 • Anna Maria Godlewska

 

 • Irena Anna Gorzoch

 

 • Marianna Jóskowiak

 

 • Łukasz Kacprowski

 

 • Wanda Mężyńska

 

 • Jan Olszewski

 

 • Stanisław Oszkinis

 

 • Zbigniew Prosiński

 

 • Elżbieta Rabczyńska

 

 • Edyta Śledziewska

 

 • Lech Śleszyński

 

 • Andrzej Wojtkowski

 

 • Tadeusz Zaremba

 

 • Adam Zwierzyński

Kontakt z Radnymi

2014-12-01 14:00 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED