Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Roczny program współpracy

Roczny Program Współpracy na 2017 rok

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 277/XXXII/16 z dnia 30 listopada 2016 roku. W załączniku publikujemy treść programu.
2016-12-14 08:12 Opublikował: Anna Sobocinska

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2015 rok

2016-04-27 13:59 Opublikował: Anna Sobocinska

Roczny Program Współpracy na 2016 rok

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 133/XVIII/15 z dnia 25 listopada 2015 roku. W załączniku publikujemy treść programu.
2015-12-03 11:00 Opublikował: Anna Sobocinska

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2014 rok

2015-04-30 14:24 Opublikował: Anna Sobocinska

Roczny Program Współpracy na 2015 rok

Roczny program współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 525/LX/14 z dnia 9 listopada 2014 roku. Poniżej publikujemy treść Programu.
2015-01-08 14:40 Opublikował: Anna SobocinskaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED