Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych » Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

  • Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży
Całkowita wartość zadania: 7 360 000 zł
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, w kwocie: 2 431 300 zł.

Okres realizacji: 2019-2021

Celem projektu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży oraz boiska wielofunkcyjnego, dojść i trawników.
Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej o wysokości 7,49 m z areną mieszczącą boiska do uprawiania następujących dyscyplin sportowych: siatkówki, koszykówki, tenisa. W budynku sali wyodrębniono dwie strefy użytkowe: piwnica i parter. W części podziemnej: szatnię, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W części parterowej: salę gimnastyczną z pomieszczeniami magazynowymi sprzętu sportowego, korytarz komunikacyjny łączący szkołę z pomieszczeniami sali, pomieszczenie porządkowe, pokój nauczycielski (trenerów) z łazienką, pokój pielęgniarki oraz klatkę schodową.

Inwestycja obejmuje także budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (o wym. 20 m x 40 m), wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wyposażeniem, piłkochwytami, ogrodzeniem, a także zagospodarowanie terenu.

Beneficjentami zadania są przede wszystkim dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 2, kadra nauczycielska, zwłaszcza nauczyciele wychowania fizycznego, cala społeczność szkolna, w tym osoby niepełnosprawne i ze szczególnymi potrzebami, ale także podmioty korzystające z sali po zakończeniu lekcji i zajęć pozalekcyjnych, t.j.: osoby fizyczne i grupy zorganizowane, kluby sportowe, stowarzyszenia, lokalne organizacje sportowe.

2020-11-05 13:25 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED