Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski Miasta Łomża 2021 – czekamy na pomysły mieszkańców!

foto
Jeszcze do 14 września 2020 r. mieszkańcy Łomży mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2021 i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału są 2 miliony zł.
więcej

Ponownie rusza Budżet Obywatelski

foto
Po wymuszonej przerwie spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wracają konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. – Zachęcam mieszkańców do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę. W ten sposób możemy bezpośrednio wpływać na nasze najbliższe otoczenie – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, będący równocześnie przewodniczącym Rady Budżetu Obywatelskiego.
więcej

Budżet Obywatelski od sierpnia

foto
W sierpniu ponownie ruszą konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Zostały one zawieszone 27 marca w związku z ogłoszonym w całym kraju stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
więcej

Konsultacje w zakresie Budżetu Obywatelskiego 2021 zawieszone

W związku z ogłoszonym w całym kraju stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, do odwołania od dnia 27 marca zostają zawieszone konsultacje społeczne w zakresie przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Zadania, które do tego czasu zgłoszą mieszkańcy będą uwzględnione w nowym harmonogramie.
więcej

Budżet Obywatelski ma bardziej aktywizować mieszkańców

foto
Prezydent Łomży przekazał do Rady Miejskiej propozycje zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one głównie kategorii realizowanych zadań, podziału środków oraz zasad głosowania. Zostały one wypracowane na podstawie rekomendacji Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski wspólnie z przedstawicielami Rad Osiedli.
więcej

Posiedzenie Zespołu Koordynującego BO 2020

Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2020, które odbędzie się 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1. Spotkanie poświęcone będzie wypracowaniu rekomendacji do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego m.in. omówione zostaną propozycje zmian w regulaminie BO.
więcej

Posiedzenie zespołu koordynującego BO 2020

Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2020, które odbędzie się 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1.
więcej

Znamy wyniki głosowania do Budżetu Obywatelskiego 2020

Ogłoszenie wyników odbyło się w Domku Pastora
Łącznie realizowanych będzie 9 zadań, 2 z nich dotyczą Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku oddano ponad 26,5 tys. głosów. Najwięcej, bo 2934 uzyskał montaż monitoringu na osiedlu Bawełna.
więcej

Wyniki BO 2020 poznamy 5 września

Tego dnia o godz. 15.30 w Domku Pastora spotka się Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski Miasta Łomża na 2020 i ogłosi wyniki głosowania mieszkańców. Termin ogłoszenia wyników głosowania został zmieniony Zarządzeniem nr 268/2019 Prezydenta Miasta Łomża (załącznik pod artykułem).
więcej

Urna na głosy BO przeniesiona na pływalnię przy Niemcewicza

W związku z przerwą techniczną w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15, w dniach 10.06.2019 – 21.06.2019 głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020 odbędzie się w budynku Pływalni przy ul. Niemcewicza 17a.
więcej

Zapraszamy do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok

foto
Ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Swój głos mieszkańcy naszego miasta mogą oddać jednorazowo, wybierając maksymalnie trzy zadania z inicjatyw obywatelskich w trzech strefach oraz jedno zadanie zgłoszone w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W razie wyboru większej liczby zadań lub w przypadku niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie, czy też braku daty lub czytelnego podpisu, głos będzie nieważny.
więcej

Na te zadania zagłosujemy w Budżecie Obywatelskim

foto
Znamy już wszystkie zadania, które znajdą się na liście do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Zespół Koordynujący ostatecznie zatwierdził 25 projektów oraz 2 propozycje do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Ich łączny koszt to prawie 4 mln zł. Głosowanie potrwa od 20 maja do 21 czerwca br., a jego wyniki poznamy 30 sierpnia.
więcej

Posiedzenie Zespołu Koordynującego BO 2020

Posiedzenie Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2020 odbędzie się 13 maja 2019 roku o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1. Posiedzenie będzie poświęcone rozpatrzeniu protestu wobec zadania Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców przy ulicy Zdrojowej oraz zatwierdzeniu ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
więcej

Dwa zadania uwzględnione po odwołaniach

Zgodnie z regulaminem i harmonogramem Budżetu Obywatelskiego 2020, 23 kwietnia minął termin trybu odwoławczego od decyzji Zespołu Koordynującego w sprawie niedopuszczenia zadania pod głosowanie. W tym czasie wpłynęły odwołania na dwa zadania: "Boisko wielofunkcyjne i 2 bramki" oraz "Budowa boiska do piłki nożnej na Osiedlu Łomżyca" (zgłoszonego w ramach Młodzieżowego BO). Zostały one zaakceptowane i zadania wprowadzono na wstępną listę zadań zatwierdzonych do głosowania. Ponadto autor zadania "Boisko wielofunkcyjne i 2 bramki" zmienił jego nazwę na "Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży". Do 2 maja trwa okres zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do zadań dopuszczonych do głosowania.
więcej

Znamy propozycje zadań Budżetu Obywatelskiego 2020

projekty były analizowane na posiedzeniu Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2020
W środowy wieczór Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski zatwierdził wstępną listę zadań do głosowania. Znalazły się na niej 24 propozycje: po 9 z Centrum i Łomżycy oraz 6 z Południa, jak również dwie propozycje do Młodzieżowego BO. Odrzucone projekty będą jeszcze analizowane w procedurze odwoławczej. Zgodnie z ustaleniami Zespołu Koordynującego, ostateczna lista zostanie zaprezentowana 13 maja. Głosowanie planowane jest od 20 maja do 21 czerwca, a jego wyniki powinny zostać opublikowane 30 sierpnia.
więcej

Posiedzenie Zespołu Koordynującego BO

17 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży odbędzie się posiedzenie Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2020. Posiedzenie będzie poświęcone zatwierdzeniu wstępnej listy zadań poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
więcej

Trwa weryfikacja zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

foto
Trzydzieści pięć propozycji zostało zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Trzy z nich dotyczą Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, trzynaście obejmuje zadania do realizacji w Centrum, dziesięć na Łomżycy oraz dziewięć na Południu. Ogłoszenie wstępnej listy zadań nastąpi 15 kwietnia br. po weryfikacji projektów przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego.
więcej

Ostatnie dni na zgłaszanie zadań do BO 2020

Przypominamy, że do 24 marca 2019 r. można składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zadania zgłaszamy na formularzu dostępnym na stronie internetowej Miasta Łomża oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 14). Wypełniony formularz można wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 14) lub dostarczyć osobiście do Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża. Można także wypełniony, zeskanowany formularz wysłać na adres: budzetobywatelski@um.lomza.pl lub wypełnić bezpośrednio na stronie www.lomza.pl.
więcej

Przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Od 1 do 24 marca 2019 r. będzie można składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do udziału w siódmej już edycji BO zaprasza Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski. Poniżej publikujemy harmonogram BO, a w załącznikach Zarządzenie Nr 25/2019 Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok oraz Regulamin Budżetu Obywatelskiego wraz z załącznikami.
więcej

Znamy wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2019

Andrzej Garlicki - zastępca prezydenta Łomży i przewodniczący Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2019
Prawie 9 tys. osób wzięło udział w głosowaniu, w tym 7776 mieszkańców oddało ponad 21,5 tys. ważnych głosów na 24 zdania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. We wtorek zbierze się jeszcze Zespół Koordynujący, który na tej podstawie przyjmie zadania do realizacji, w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie miasta na przyszły rok. Głosowanie trwało od 18 września do 5 października br., zaś propozycje zadań były zgłaszane w czerwcu. Po raz kolejny można było również głosować w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED