Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013 » Solary

Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży – I etap

Cel główny projektu to zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego Miasta Łomża poprzez wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Cel ten będzie osiągnięty poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynku Pływalni i Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17. Przedmiotem projektu jest wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory („solary”) słoneczne wraz z wymianą pokrycia dachowego na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10, wykonanie konstrukcji wsporczej pod solary słoneczne na dachu Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10, instalacja solarna ciepłej wody użytkowej i podgrzewania wody basenowej (instalacja uzupełniająca), zmiany w węźle cieplnym, roboty elektryczne, automatyka. Dzięki projektowi nastąpi zmniejszenie emisji do atmosfery gazów i pyłów negatywnie wpływających na stan środowiska, w tym CO2 – 66145 kg CO2 rocznie. Rezultaty: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 631,44 GJ/rok, dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych – 0,26 MW. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

Wartość projektu – 1 633 282,71 PLN
Wartość dofinansowania – 1 180 059,26 PLN
Realizacja w 2011 roku

2011-02-15 14:31 Opublikował: Administrator
Autor treści: Wioleta Potocka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED