Łomża

Strona główna » Jednostki Miejskie » MKRPA

Informacja o działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

Obowiązek powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nakłada na prezydenta (wójta, burmistrza) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja tej ustawy należy do zadań własnych gminy. Zarządzeniem Nr 42/15 z 5 lutego 2015 r. Prezydent Łomży powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi 12 osób (do 5 lutego funkcjonowała Komisja powołana w 2011 r. Zarządzeniem Nr 28/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23 lutego 2011r.).
więcej

Sprzedawco dołącz się! "Tu się sprawdza dorosłość"

foto
Zdecydowana większość Polaków deklaruje swój sprzeciw wobec sprzedaży alkoholu nieletnim. W praktyce jednak osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat mogą go łatwo kupić. Wierzymy, że ważnym krokiem do zmniejszenia jego dostępności wśród nieletnich jest odpowiedzialność osób sprzedających. Zapraszamy więc do udziału w akcji społecznej "Tu się sprawdza dorosłość".
więcej

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

Co należy zrobić , aby uruchomić procedurę zobowiązania do podjęcia leczenia osoby uzależnionej lub nadużywającej alkoholu?
więcej

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

ul. Polna 16, 18–400 Łomża, tel. 86 216 09 96, e-mail: mkrpa@um.lomza.pl
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED