Łomża

Strona główna » Jednostki Miejskie » Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja o działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

Obowiązek powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nakłada na prezydenta (wójta, burmistrza) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja tej ustawy należy do zadań własnych gminy. Zarządzeniem Nr 42/15 z 5 lutego 2015 r. Prezydent Łomży powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi 12 osób (do 5 lutego funkcjonowała Komisja powołana w 2011 r. Zarządzeniem Nr 28/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23 lutego 2011r.).
więcej

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

Co należy zrobić , aby uruchomić procedurę zobowiązania do podjęcia leczenia osoby uzależnionej lub nadużywającej alkoholu?
więcej

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

ul. Polna 16, 18–400 Łomża, tel. 86 216 09 96, e-mail: mkrpa@um.lomza.pl
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED