Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje inicjatywa lokalna, precyzuje, że jest to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
więcej

Inicjatywa lokalna - krok po kroku

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Łomży z mieszkańcami. Celem inicjatywy lokalnej jest wspólne realizowanie zadań publicznych, których rezultaty służą zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.
więcej

Ocena wniosku

Wniosek o inicjatywę lokalną podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Wniosek, który w wyniku oceny merytorycznej otrzyma min. 35 punktów ma szansę na uwzględnienie i inicjatywa opisana w tym wniosku może być przyjęta do realizacji w następnym roku budżetowym.
więcej

Akty prawne

Akty prawne dotyczące inicjatywy lokalnej:
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED