Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Niskoemisyjność

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2021

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 2021 rok. Jego celem jest minimalizacja emisji pyłów i szkodliwych gazów z palenisk domowych. Stanowi on element uchwalonego przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
więcej

Zaświadczenie do programu "Czyste Powietrze"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W mieście Łomża zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Polna 16, tel. 86 2166319.
więcej

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2020

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na roku 2020 r. Jego celem jest ograniczenie emisji pyłów i szkodliwych gazów z palenisk domowych. Stanowi element realizacji uchwalonego przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 5 czerwca 2020 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Zakończony nabór wniosków do PONE

W piątek 13 września 2019 roku zakończyło się zbieranie wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji 2019 na wymianę pieca z dotacji celowej Urzędu Miejskiego. Do tej pory złożono ponad 60 wniosków oraz podpisano 44 umowy na kwotę 464.360 zł. Obecnie trwają ostatnie weryfikacje przed zawarciem kolejnych umów. Łączna kwota przeznaczona w tym roku z budżetu miasta na wymianę pieców wynosi 600 tys. zł, co pozwoli uzyskać około 60 nowych i ekologicznych źródeł ciepła.
więcej

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 2019 rok

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Program będzie realizowany w 2019 roku poprzez dofinansowanie (dotacje) wymiany w zabudowie jednorodzinnej pieców opalanych węglem na piece gazowe lub na biopaliwo (pellet), ewentualnie podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono kwotę 300 tys. zł, co pozwoli na wsparcie realizacji 30 – 35 nowych źródeł ciepła.
więcej

Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji na wymianę pieca

Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji na wymianę pieca w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Łomża. Pełna lista dostępna jest w załączeniu oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łomża, przy ul. Stary Rynek 14. Wszelkich informacji technicznych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, pok. 103 (I piętro), telefon 86 215 67 92.
więcej

Można składać wnioski do wymiany starych pieców

Ruszył nabór wniosków do wymiany starych pieców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2018. Koszty jego realizacji w całości pokryje Miasto Łomża, które przekazało na ten cel 300 tys. zł. To jeden ze sposobów na poprawę powietrza w mieście – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
więcej

Zakwalifikowani do projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża"

Została już wyłoniona grupa zakwalifikowanych uczestników do projektu pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża". Pełna lista dostępna jest w załączeniu oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łomża, przy ul. Stary Rynek 14.
więcej

Projekt wymiany pieców – przypominamy o terminie złożenia oświadczenia i deklaracji

Do 15 maja br. mieszkańcy Łomży zainteresowani dofinansowaniem do wymiany indywidualnych źródeł ciepła, powinni do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży dostarczyć wypełnione oświadczenie oraz deklarację uczestnictwa w projekcie pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża". Na realizację przedsięwzięcia władze miasta zamierzają pozyskać dofinansowanie zewnętrzne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Deklarację i oświadczenie muszą złożyć także osoby, które wcześniej wypełniały ankiety dotyczące wymiany źródeł ciepła.
więcej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców w projekcie wymiany pieców

Poniżej, w załączeniu do pobrania, dostępny jest regulamin rekrutacji i uczestnictwa mieszkańców miasta Łomża w projekcie pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża". Załączone zostały również deklaracja uczestnictwa i oświadczenie, które zainteresowane osoby powinny złożyć do 15 maja br. w Urzędzie Miejskim w Łomży.
więcej

Władze Łomży chcą wesprzeć mieszkańców w wymianie pieców

foto
Problem smogu to nie tylko domena dużych miast. W sezonie grzewczym dotyka on również naszej miejscowości, a szczególnie odczuwalny jest na osiedlach domków jednorodzinnych. Jednym z priorytetów Prezydenta Łomży jest poprawa jakości powietrza w mieście poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła i ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. W środę odbyło się w tej sprawie spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami.
więcej

Spotkanie informacyjne ws. wymiany pieców

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie dotyczące wymiany pieców węglowych na nowoczesne, opalane biomasą (pelletem), gazem lub olejem opałowym. Odbędzie się ono w środę 18 kwietnia br. o godz. 17:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej 40A.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED