Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach

Strona główna » Informacje praktyczne » Niskoemisyjność

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach

Przypominamy o złożeniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mającej na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Dotyczy to wszystkich źródeł ciepła i spalania do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej w budynku. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu /zarządcy nieruchomości, a czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
•    14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła (od daty oddania nowego budynku do użytku) https://ceeb.gov.pl
•    12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z tego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w Załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. (poz. 438) rozdział 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dostępne są w załącznikach do pobrania.

2022-06-20 13:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED