Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2014-2020 EFRR » Fotowoltaika

Losowanie - instalacje hybrydowe

foto
W Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się losowanie wniosków w ramach dodatkowego naboru do projektu "Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża". Przeprowadził je Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych/Koordynator Projektu Lech Dobrowolski. Obejmowało ono wnioski złożone w ramach dodatkowego naboru na wykonanie instalacji hybrydowych.
więcej

Dodatkowy nabór Grantobiorców do wykonania Instalacji Hybrydowych

Miasto Łomża ogłasza dodatkowy nabór Grantobiorców do wykonania instalacji hybrydowych (instalacja fotowoltaiczna + instalacja kolektorów słonecznych) w ramach Projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Przedmiotem projektu jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży.
więcej

Lista grantobiorców zakwalifikowanych do projektu

Lista grantobiorców zakwalifikowanych do projektu "Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
więcej

Rozlosowano wnioski na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

losowanie wniosków na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców miasta Łomża
W Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się losowanie wniosków do projektu „Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”. Przeprowadzili je zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki i radny Andrzej Podsiadło, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Łomży. Obejmowało ono wnioski na instalacje fotowoltaiczne, które w wyniku oceny kryteriów premiujących uzyskały 30 pkt.
więcej

Informacja o terminie losowania - Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne

Miasto Łomża informuje, iż zgodnie z zapisami § 7 ust. 7 „Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 5 kW i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców na terenie miasta Łomża w ramach projektu „Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 96/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23.03.2021 r. w dniu 24 czerwca 2021 o godz. 12:00 w holu Urzędu Miejskiego w Łomży zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia Grantobiorców w drodze publicznego losowania.
więcej

Nabór na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne zakończony

Miasto Łomża zakończyło nabór wniosków do Projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W ramach naboru wpłynęło 112 wniosków. Trawa ocena przedłożonych wniosków o udział w projekcie.
więcej

Informacja dotycząca naboru na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

foto
Miasto Łomża ogłasza nabór Grantobiorców do Projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Przedmiotem projektu jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED