Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013 » Pływalnia

Pierwszy wielki plusk w Pływalni nr 2!

do pierwszego wyścigu na nowej pływalni zawodników wystartował Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski
Dwa lata temu, 13 marca 2009 roku o godz. 13.13, symbolicznym „wbiciem łopaty” rozpoczęła się budowa pływalni miejskiej w Łomży. Wartą ponad 35 mln zł inwestycję, dofinansowaną kwotą 12,5 mln zł ze środków unijnych, realizowała firma INSTAL Białystok wraz z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BUDOMEX. 25 stycznia 2011 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac i od tego momentu mogły rozpocząć się wszystkie „odbiory” oraz procedury wydawania pozwoleń, niezbędnych do oddania obiektu do użytku. Dziś – w samo południe - Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski, ks. bp. Stanisław Stefanek, ks. bp Tadeusz Bronakowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, Członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek, Prezes Zarządu Spółki Instal Białystok Paweł Świderski, Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Borysewicz oraz były Prezydent Łomży Jerzy Brzeziński przecięli uroczyście błękitną wstęgę nad niecką basenu i tym samym Pływalnia Miejska nr 2 w Łomży została uroczyście otwarta.
więcej

Z wiosną na nową pływalnię

foto
W piątek 25 marca o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej Pływalni Miejskiej Nr 2 przy ul. Wyszyńskiego w Łomży. Tymczasem już od 21 marca od godz. 10:00 z obiektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Łomży Mieczysława Czerniawskiego w dniach 21, 22 i 23 marca dzieci do lat 12 przez pierwszą godzinę będą mogły kąpać się za darmo (po przekroczeniu 60 min. dopłata wg. cennika). Pozostałe osoby za godzinny pobyt na basenie zapłacą od 5 do 12 złotych. W piątek, 25 marca pływalnia będzie czynna po zakończeniu uroczystości otwarcia obiektu.
więcej

Woda popłynęła do basenu

foto
Ku końcowi zbliża się budowa pływalni miejskiej, zlokalizowanej przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Łomży. Wczoraj rozpoczęto rozruch technologiczny instalacji uzdatniania wody niecki głównej basenu. Oznacza to, że zakończono prace związane z wykonaniem instalacji uzdatniania wody, wentylacji i klimatyzacji. Zakończono także prace m.in. przy grocie solnej, saunie, w salach fitnessu i części gastronomicznej. Do wykonania został jedynie elektroniczny system obsługi klienta oraz prace kosmetyczne: dokończenie zagospodarowania terenu wokół pływalni, zamontowanie krzesełek na trybunie i wyposażenia basenu rekreacyjnego, malowanie części holu głównego, wykonanie recepcji oraz ułożenie okładzin w klatkach schodowych w obszarze hali.
więcej

Mokry wrzesień, popływamy w listopadzie?

W prawie 75% zrealizowana została już pływalnia miejska przy ul. kard. Wyszyńskiego w Łomży. Rozpoczęta w marcu ubiegłego roku, warta 35 mln zł inwestycja, realizowana jest przy wsparciu środkami unijnymi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wprawdzie termin zakończenia budowy pływalni wyznaczony został na marzec 2011 roku, to jednak wykonawca już pod koniec września chce próbnie napełnić główną nieckę basenową wodą, a gotową pływalnię oddać do użytku już w listopadzie br.
więcej

Prace na pływalni nabierają rozpędu

foto
Od roku przy ulicy kard. Wyszyńskiego, tuż obok sal gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1, powstaje pływalnia miejska. Wykonano ponad połowę przewidzianego do realizacji zakresu prac. Obiekt jest już praktycznie zakończony w stanie surowym, dzięki czemu wszystkie prace wewnątrz nabierają tempa. Budowa pływalni miejskiej jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 35 milionów zł., z tego dofinansowanie - 12,5 mln zł.
więcej

Czekamy na pływalnie

foto
Od dziewięciu miesięcy trwa budowa pływalni miejskiej przy ul. kard. Wyszyńskiego w Łomży. Pomimo opadów śniegu i mrozu wykonawcy z firmy Instal Białystok nie zamierzają przerywać robót. Jak najszybciej chcą zamknąć obiekt i kontynuować prace w ogrzewanym wnętrzu. Choć zgodnie z zawartą umową zakończenie budowy pływalni przewidziane jest w marcu 2011 roku, jednak przy rozpoczęciu inwestycji wykonawca zapowiedział oddanie pływalni do użytku już pod koniec 2010 roku. Dotychczasowy przebieg prac daje szansę na powodzenie tych zapowiedzi.
więcej

Pływalnia coraz bliżej

foto
Niespełna pół roku trwa budowa nowej pływalni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży. To był wystarczający czas na to, by ekipom budowlanym udało się... zasłonić nowymi murami już niemal całkowicie salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 1. Nad częścią socjalną pływalni wykonano ostatnie już stropy. W tym miejscu pływalnia wyższa nie będzie. W ocenie pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego tempo prac jest dobre, choć notuje się pewne niewielkie opóźnienia.
więcej

Basen już ze zjeżdżalnią

Trochę w cieniu budowy pływalni miejskiej przy ul. Wyszyńskiego trwa modernizacja i rozbudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży. Rozpoczęta ponad rok temu inwestycja jest już w około 85% ukończona. Obiekt został rozbudowany o część rekreacyjną, przez co jego powierzchnia całkowita wzrosła do 2744 m2. Całkowicie wymieniona została instalacja uzdatniania wody basenowej, na ukończeniu jest również wymiana instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. W niecce głównej basenu obecnie układana jest folia basenowa, mająca zapewnić szczelność konstrukcji, natomiast w basenie rekreacyjnym i jakuzzi układane są płytki basenowe. Na zewnątrz obiektu trwa układanie metalowych paneli elewacyjnych.
więcej

Przed wielkim pluskiem

foto
Ekipy budowlane zakończyły rozbudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 10. Obiekt jest gotowy w tzw. stanie surowym. Wewnątrz trwają prace wykończeniowe, związane m.in. z budową trybun dla publiczności, urządzaniem jakuzzi i innych elementów, których w budynku starego basenu nie było. Zmodernizowany i rozbudowany basen ma być gotowy w październiku bieżącego roku. Tymczasem szybko postępują prace także na budowie nowej pływalni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po wykonaniu bardzo głębokich wykopów, umieszczono w nich pierwsze tony betonu.
więcej

Ruszyła budowa pływalni

foto
Już w listopadzie 2010 roku pierwsi użytkownicy będą mogli skorzystać z atrakcji, jakie zaoferuje nowa pływalnia miejska w Łomży. 2 marca Prezydent Jerzy Brzeziński podpisał umowę z wykonawcą na budowę pływalni miejskiej przy ulicy Kard. Wyszyńskiego w Łomży. Dziś uroczyście realizację tej inwestycji symbolicznym „wbiciem łopaty” zainaugurowali: Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Przewodniczący Sejmiku Mieczysław Bagiński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Daniel Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Grzymała, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Teresa Kurpiewska oraz Prezydent Miasta Łomża Jerzy Brzeziński wraz ze swoimi zastępcami Marcinem Sroczyńskim i Krzysztofem Choińskim.
więcej

Budowa pływalni będzie mogła ruszyć

pływalnia - elewacja wejściowa
W siedzibie Urzędzie Marszałkowskiego w Białymstoku, z-ca Prezydenta Łomży Marcin Sroczyński, Skarbnik Miasta Jadwiga Kozłowska oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański i Członkowie Zarządu Województwa podpisali umowę na dofinansowanie ze środków unijnych budowy miejskiej pływalni przy ulicy Kard. Wyszyńskiego w Łomży. Budowa pływalni będzie kosztowała 34.872.214,71 zł, zaś dofinansowanie tej inwestycji ze środków RPO wyniesie 12,5 mln zł. Dzisiejsze podpisanie umowy z Marszałkiem pozwoli, po wprowadzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej odpowiednich zmian w budżecie Miasta, podpisać umowę z wykonawcą i na początku marca rozpocząć prace związane z budową pływalni.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED