Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Zespół koordynujący

Zespół Koordynujący

Zespół Koordynujący powoływany jest zarządzeniem Prezydent Miasta do każdego budżetu obywatelskiego na dany rok. Zespół odpowiada za wdrożenie oraz realizację budżetu obywatelskiego, jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta.

Zespół w szczególności:
•    odpowiada za koordynację prac przy wyborze zadań do budżetu obywatelskiego
•    ustala ostateczną listę zadań budżetu obywatelskiego
•    jest uprawniony do dokonywania przeniesień środków pieniężnych w ramach budżetu obywatelskiego
•    zatwierdza raport końcowy z wykonanego budżetu

Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego w skład Zespołu Koordynującego wchodzą:
•    przedstawiciel Prezydenta Miasta,
•    radni – w liczbie 3,
•    przedstawiciele Rad Osiedli – w liczbie 6, po dwóch z każdej strefy
•    pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży – w liczbie 6.

2017-05-24 11:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED