Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża

foto
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Łomży stworzyliśmy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034. Teraz przed nami kolejny ważny element prac, czyli konsultacje społeczne tego dokumentu. Pójdź na spacer badawczy, weź udział w debacie albo warsztatach dotyczących rewitalizacji!
więcej


Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

foto
Przedstawiamy projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Strategia ZIT została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące Związek ZIT na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. Dokument przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Każde z nich stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w ramach przeprowadzonego procesu diagnostycznego problemy stanowiące wyzwania rozwojowe MOF Miasta Łomży.
więcejKonsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

foto
Od 2 do 22 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Strategia ZIT została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące Związek ZIT na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. Dokument przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Każde z nich stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w ramach przeprowadzonego procesu diagnostycznego problemy stanowiące wyzwania rozwojowe MOF Miasta Łomży.
więcej

Konsultacje Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Łomży 2023-2030

Od 29 września do 19 października 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinię, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Łomży 2023-2030”.
więcej

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2024 rok

Od 15 września do 6 października 2023 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.
więcej

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

Ruszają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 27 czerwca 2023 r. Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Łomża oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
więcej

Łomża w Akademii Dialogu

17 marca 2023 roku miała miejsce inauguracja Akademii Dialogu, która powstała w ramach projektu ZMIANA KLIMATU. W przedsięwzięciu biorą udział samorządy z województwa podlaskiego, min.: z Augustowa, Grajewa, Hajnówki, Wasilkowa oraz Łomży. Miasto Łomża przystąpiło do projektu wraz z łomżyńskim stowarzyszeniem Impuls.
więcej


Spotkanie ws. projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi 2023

W dniu 29 września 2022 r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży – Stary Rynek 14, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.
więcej

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Od 12 września do 2 października 2022 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.
więcej

Konsultacje dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030"

Prezydent Łomży zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030”. W dokumencie zawarte zostaną najważniejsze cele i działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących w naszym mieście. Projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” w wersji papierowej będzie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B /na parterze/ oraz na stronach internetowych: http://mopslomza.pl/ i http://www.lomza.pl/.
więcej

Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Niniejszy raport dotyczy przedstawienia przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, które odbywały się w terminie od 22 lutego do 29 marca 2022 roku. Przedmiotowe konsultacje społeczne były poprzedzone akcją informacyjną, która trwała od 8 lutego do 21 lutego 2022 roku.
więcej

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

foto
Przedstawiamy projekt Strategii Miasta Łomża do roku 2030, wskazujący cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać miasto, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Mamy nadzieję, że projekt nowej Strategii będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego Miasta, a w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia.
więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

foto
Od 22 lutego do 29 marca 2022 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030. Dokument wskazuje cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać miasto, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Liczymy, że projekt nowej Strategii będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego Miasta, a w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia.
więcej

Ruszają konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551) informujemy o rozpoczęciu z dniem 10 listopada 2021 r. konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej.
więcej

Konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Od 10 listopada do 3 grudnia mieszkańcy Łomży będą mogli w formie pisemnej wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do treści Analizy kosztów i korzyści (AKK) związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Dzięki udziałowi w konsultacjach społecznych mieszkańcy będą mieli wpływ na kształtowanie polityki transportowej Miasta Łomży.
więcej

Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazw ulicom

Celem akcji konsultacyjnej było zebranie opinii mieszkańców dotyczącej nadania nazw ulicom, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 o pow. 0,2271 ha oraz nr 24012 o pow. 0,2525 ha, stan prawny w KW LM1L/00081814/0, stanowiącym własność Miasta Łomża, położonym w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego, na terenie Osiedla nr 2.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED