Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Łomży

Poniżej publikujemy raport z konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Miasta Łomża. Raport dostępny jest również w BIP: http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=16778.
więcej

Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i rozwoju Łomży

Prezydent Łomży ogłosił konsultacje społeczne, których przedmiotem jest diagnoza potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Miasta Łomża. Poznanie opinii mieszkańców miasta posłuży do opracowania zarysu projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
więcej


Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji

Od 25 kwietnia do 16 maja trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji.
więcej


Aktualizacja listy podstawowej LPR - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Łomża ogłosił konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji listy podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. Swoje uwagi można zgłaszać do 18 marca 2019 r.
więcej

Konsultacje dotyczące analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych

Informacja o przystąpieniu do konsultacji projektu dokumentu: Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.
więcej

Zapoznaj się z projektem planu zaopatrzenia Łomży w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Do publicznego wglądu został udostępniony „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łomża na lata 2018-2033”. Można się z nim zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.lomza.pl. Do 6 sierpnia br. zainteresowane osoby mogą składać swoje wnioski i uwagi do przedstawionego projektu dokumentu.
więcej

Raport z konsultacji społecznych ws. zmiany nazwy ulicy Grobla Jednaczewska

Poniżej prezentujemy raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Grobla Jednaczewska na ul. Grobla Jednaczewska im. 5-ciu Braci Kozłowskich.
więcej

Raport z konsultacji ws. nadania nazwy ulicy

Nowa droga, łącząca Szosę Zambrowską z ul. Ks. Anny, powinna nosić nazwę Księcia Stanisława. Tak uznali mieszkańcy, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy tej ulicy. Odbyły się one w dniach 18 października – 2 listopada 2017 r.
więcej

Konsultacje nazwy ulicy na Osiedlu Mazowieckim

foto
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy nowej ulicy na Osiedlu Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża jako działki nr 12714/2 i nr 12714/1. Proponowane nazwy to Księcia Stanisława oraz gen. Władysława Andersa.
więcej

Raport z konsultacji społecznych ws. budowy zadaszonego lodowiska-rolkowiska w Łomży

W dniach od 27 maja do 16 czerwca br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące budowy całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjno - sportowego lodowiska – rolkowiska w Łomży. W badaniu ankietowym udział wzięło 530 osób. Raport z konsultacji prezentujemy poniżej w załączniku do pobrania.
więcej

Konsultacje ws. zmiany nazwy ulicy Grobla Jednaczewska

foto
W poniedziałek 15 maja br. rozpoczęły się konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii mieszkańców i ekspertów dotyczących zmiany nazwy drogi powiatowej z ul. Grobla Jednaczewska na ul. Grobla Jednaczewska im. 5 Braci Kozłowskich. Konsultacje potrwają do 5 czerwca br., zaś ich wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości do końca przyszłego miesiąca.
więcej

Raport z konsultacji ws. Starego Rynku

foto
W dniach 1-21 marca br. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania Starego Rynku. W ich trakcie przeprowadzono bandanie ankietowe wśród mieszkańców, odbyły się warsztaty, a także zwrócono się o opinię do eksperta. Poniżej prezentujemy raport z przebiegu konsultacji oraz ekspertyzę dotyczącą wariantów zagospodarowania Starego Rynku w Łomży, opracowaną przez dr inż. arch. Marka Przeździeckiego.
więcej

Zapraszamy na warsztaty ws. zagospodarowania Starego Rynku

Stary Rynek w Łomży, fot. arch.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dotyczące zagospodarowania Starego Rynku w Łomży, organizowane w ramach trwających konsultacji społecznych. Warsztaty odbędą się w środę 15 marca 2017 r. o godz. 16:00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Konsultacje mają na celu wybór przez mieszkańców naszego miasta jednego z wariantów zagospodarowania Starego Rynku oraz poznania opinii na temat funkcji, jaką powinien pełnić.
więcej

Jak ma wyglądać Stary Rynek – ruszają konsultacje społeczne

Stary Rynek w Łomży
Prezydent Mariusz Chrzanowski ogłosił konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania Starego Rynku w Łomży. Ich celem jest wybór przez mieszkańców naszego miasta jednego z wariantów zagospodarowania Starego Rynku oraz poznania opinii na temat funkcji, jaką powinien pełnić. Konsultacje rozpoczną się 1 marca i potrwają do 21 marca br.
więcej

Raport z konsultacji ws. Straży Miejskiej

Od dłuższego czasu władze Łomży stają przed problemem dalszego funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży. Do Prezydenta Miasta na temat pracy tej jednostki wpływało od mieszkańców wiele, głównie negatywnych opinii. Ostatecznie Mariusz Chrzanowski zdecydował się przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne, z których raport prezentujemy w załączniku.
więcej

Ostatnie dni konsultacji ws. Straży Miejskiej - zachęcamy do wypełniania ankiet

foto
Tylko do 30 stycznia br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży. Na specjalnej ankiecie mieszkańcy mogą wypowiedzieć się, czy są za pozostawieniem Straży Miejskiej w niezmienionym kształcie, wskazać propozycje zmian w jej funkcjonowaniu lub też opowiedzieć się za likwidacją tej formacji. Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości do 12 lutego br.
więcej

Zbierane są opinie na temat Straży Miejskiej

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się w Domku Pastora
Trwają konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży. Ich celem jest zebranie jak największej liczby opinii na temat roli tej formacji w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w mieście. Pod koniec ubiegłego tygodnia w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej (Domek Pastora) odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Uczestniczyło w nim również liczne grono zaproszonych gości, na czele z ekspertem dr Jackiem Pietraszewskim z Białegostoku.
więcej

Konsultacje w sprawie Straży Miejskiej - otwarte spotkanie

W ramach trwających konsultacji w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży, w piątek 20 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami Łomży. Jego celem jest zebranie opinii na temat roli Straży Miejskiej w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym Mieście.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED