Informacja dotycząca naboru na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Strona główna » Aktualności

Informacja dotycząca naboru na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Miasto Łomża ogłasza nabór Grantobiorców do Projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Przedmiotem projektu jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży.

W ramach Projektu dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, solarnej otrzymają 53 gospodarstwa domowe:
- 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW;
- 19 szt. instalacji mieszanych (19 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW + 19 szt. instalacji kolektorów słonecznych (o mocy: 4 kW-5 szt.; 6kW-10 szt.; 8 kW–4 szt.)
Łącznie zostanie wykonanych 72 instalacje.

Wartość dofinansowania 65%.

Wniosek o udział w projekcie można składać  w dniach od 1.04.2021 r. do 30.04.2021 r.  w godz. od 7:30  do 15:30 w  pokoju 110 Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Wnioski złożone przed 1 kwietnia lub po 30 kwietnia br. nie będą rozpatrywane!

Informacje dot. naboru można uzyskać w Wydziale Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży pok. 110 bądź pod nr tel. 86 2156715, 86 2156798.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska.

2021-03-23 13:00 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED