Łomża

Na skróty

140409112246.jpg
231030081539.jpg
180525124727.jpg
150422012621.jpg
220118013713.gif
181031102933.jpg

Ruszyły zgłoszenia do nagród kultury

Do 11 marca 2024 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Łomża za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. Kryteria przyznawania nagród (dziedziny i kategorie) określa regulamin, przyjęty uchwałą nr 429/XLV/21 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 października 2021 roku.

obecne boisko przy Szkole Podstawowej nr 9

W Łomży powstanie nowe boisko piłkarskie

Budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią planują władze Łomży w miejscu obecnego, wyeksploatowanego boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży. W tym roku ma być opracowana dokumentacja techniczna, która pozwoli aplikować w przyszłym roku o wsparcie zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25

W dniach 19 luty - 8 marca 2024 r. odbywa się składanie wniosku o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do placówki pierwszej preferencji. O przyjęcie mogą ubiegać się tylko kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża. Rekrutacja odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

« · «« · 1 · 2 · 3 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED