Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Dziękujemy organizacjom pozarządowym za wspólną pracę!

foto
W maju rozpoczęliśmy spotkaniem diagnozującym, później dyskutowaliśmy popołudniami (4 spotkania robocze) nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Około 20 stowarzyszeń i fundacji podjęło się wspólnej pracy nad dokumentem. Do rozmów powrócimy we wrześniu, by dopracować elementy współpracy finansowej – zaplanować w Programie środki Miasta na realizację poszczególnych zadań.
więcej

Prezydenci Łomży spotkali się z organizacjami pozarządowymi

foto
Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z Łomży do ratusza, by poinformować o planach rozszerzenia współpracy Miasta z NGO. Wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta dr Agnieszką Muzyk przedstawił zebranym w sali konferencyjnej założenia nowej struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego, która uwzględnia potrzeby „trzeciego sektora” w naszym mieście.
więcej

Zapraszamy na ostatnie spotkanie grupy roboczej - temat: współpraca finansowa Miasta i NGO

foto
W środę 1 lipca o godz. 16 w ratuszu rozpoczniemy ostatnie z cyklu spotkań roboczych, których efektem będzie wspólne stworzenie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Pracujemy od 22 maja (spotkanie diagnozujące). Poszczególnym elementom programu przyglądaliśmy się 10, 17 i 24 czerwca. Dzisiejsze spotkanie podsumowuje prace grupy roboczej, tworzonej przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i Miasta. Przyjrzymy się m.in. obszarom współpracy finansowej. Zapraszamy do sali konferencyjnej UM w Łomży, ul. Stary Rynek 14.
więcej

Spotkanie z Prezydentem Łomży

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z Prezydentem Miasta Łomży, które odbędzie się we wtorek 30 czerwca o godz. 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Zapraszamy na Piknik Organizacji Pozarządowych

foto
II Piknik Organizacji Pozarządowych odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca, w godz. 11.00-15.00, na Bulwarach nad Narwią. Swój udział potwierdziło ponad 30 łomżyńskich stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Każda z organizacji przygotowała atrakcje dla uczestników: konkurencje sportowe, konkursy, wspólną zabawę, występy taneczne i wokalne, kiermasz książek. Będą też stoiska przedstawiające działalność łomżyńskich społeczników, którzy zajmują się pomocą społeczną, kulturą, promocją zdrowia itd., ale też prowadzą działalność gospodarczą: wydawnictwa, przedszkola i szkoły, gastronomię. Działania biznesowe pozwalają na realizację projektów społecznych. Wszystkie podmioty trzeciego sektora i ekonomii społecznej funkcjonują zgodnie z zasadą non profit, czyli ewentualne zyski przeznaczają na działalność statutową.
więcej

Zapraszamy NGO do wspólnej pracy - tym razem przyjrzymy się zasadom działania komisji konkursowych

foto
Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie grupy roboczej ds. wypracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Spotykamy się w środę 24 czerwca o godz. 16.00 w Centrum Kultury przy ul. Sadowej 12 A (sala konferencyjna na I piętrze). Gościnnie korzystamy z sali Centrum ze względu na odbywającą się w środę sesję Rady Miejskiej Łomży, co uniemożliwia nam organizację spotkania w ratuszu.
więcej

Crowdfunding bez tajemnic – zaproszenie na seminarium

foto
Już 29 czerwca 2015 o godz. 20:00 odbędzie się bezpłatne seminarium ONLINE organizowanie przez Inkubator Ludzi Biznesu. Podczas trwania webinarium "CROWDFUNDING BEZ TAJEMNIC" dowiesz się jak pozyskać środki finansowe na realizację projektów kulturalnych, biznesowych i społecznych.
więcej

"Q-integracji" i Piknik Fundacji Ocalenie

Zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki, koordynator Fundacji Ocalenie w województwie podlaskim Piotr Olędzki
Z okazji obchodów Dnia Uchodźcy w Łomży Fundacja Ocalenie zaprosiła na spotkanie podsumowujące projekt realizowany w naszym mieście pt. „Q-integracji 2”. W spotkaniu pn. „Uchodźcy - szanse i bariery integracji” wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc uchodźcom oraz mieszkający w Łomży uchodźcy. Gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Łomży Andrzej Garlicki.
więcej

Środa z funduszami dla NGO - 1 lipca 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową”. Spotkanie odbędzie się 01.07.2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter.
więcej

Marszałek podziękował organizacjom pozarządowym

fot. Justyna Konopka, PWSIP
Dyplomy i podziękowania „za ogrom pracy na rzecz tworzenia wspólnot lokalnych i kultywowania postaw obywatelskich w województwie podlaskim” trafiły do stowarzyszeń i fundacji z całego regionu. Okazją do wręczenia wyróżnień była konferencja „25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim”, przygotowana w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. W imieniu Marszałka Województwa, działaczom organizacji pozarządowych za wieloletnią działalność dziękował Wicemarszałek Maciej Żywno.
więcej

Protokół ze spotkania grupy roboczej ds współpracy Miasta i NGO - 10 czerwca 2015

Organizatorzy: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łomży, Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Federacją dla Łomży. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego, członkowie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (według listy obecności: 20 osób). Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego; czas spotkania: 16.00 – 19.00.
więcej

Pracujemy nad Rocznym Program Współpracy z NGO na 2016 rok

foto
Pierwsze spotkanie grupy roboczej za nami. Omawialiśmy cele współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, wspólnie z przedstawicielami Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Federacji dla Łomży, łomżyńskich stowarzyszeń i fundacji oraz z białostocką Fundacją SocLab, która przygotowuje i prowadzi spotkania. Dzięki pracy w grupach i dyskusji na temat: "Dlaczego potrzebna jest współpraca samorządu z organizacjami?", udało się wypracować roboczo cel główny Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok i sprecyzować działania, które mają służyć jego realizacji. Wypracowane podczas spotkania zapisy przedstawimy Państwu za kilka dni, informacja jest przygotowywana przez sekretarz ŁRDPP.
więcej

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Rocznego Programu Współpracy Miasta z NGO

W środę (10 czerwca) o godz. 16 w sali konferencyjnej ratusza odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej, której celem jest wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Oprócz członków grupy zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych, którzy chcą mieć wpływ na kształt współpracy.
więcej

Targi ekonomii społecznej

foto
Już 20 czerwca o godz. 12:00 w galerii Veneda odbędą się Łomżyńskie Targi Ekonomii Społecznej. To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania działalności organizacji trzeciego sektora mieszkańcom Łomży. W Targach będą uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, które zrzeszone są w Łomżyńskim Klastrze Ekonomii Społecznej. Celem targów jest zaprezentowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz ich oferty jaką mogą zaoferować mieszkańcom Łomży.
więcej

Spotkaj się z autorem filmu "Sybiracy"

foto
Muzeum Diecezjalne w Łomży, Standard i Fundacja Leonardo zapraszają na projekcję i spotkanie autorskie z twórcą filmu "Sybiracy" 18 czerwca 2015r. godz. 18.00. Film dokumentalny "Sybiracy" to wzruszająca opowieść ludzi, którzy przeżyli koszmar zesłania na Sybir. Strach, tęsknota za krajem, głód. Ich wspomnienia są cały czas żywe. Bohaterowie filmu chcą podzielić się ich historią, zostawiając pamięć o tych wydarzeniach przyszłym pokoleniom.
więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 2/2015 na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
więcej

Zapraszamy NGO do uczestnictwa w Pikniku Organizacji Pozarządowych!

Federacja dla Łomży przygotowuje Piknik Organizacji Pozarządowych pod hasłem "Wspólna rodzina - Łomża". Chcemy pokazać działalność trzeciego sektora, efekty pracy i bieżącą działalność społeczną. Zapraszamy wszystkie organizacje do przyłączenia się. Impreza odbędzie się w formule pikniku rodzinnego, zatem prosimy o proponowanie atrakcji przewidzianych dla najmłodszych, trochę starszych i tych dojrzałych. Jeżeli organizacja nie ma takich możliwości, zapraszamy do wystawienia stoiska z ulotkami, bezpośredniego uczestnictwa i propagowania imprezy.
więcej

Pracujemy nad Rocznym Programem Współpracy - zapraszamy do grupy roboczej!

foto
Zastępca Prezydenta Miasta Łomży dr Agnieszka Muzyk wzięła udział w spotkaniu diagnozującym współpracę Miasta Łomży i lokalnych organizacji pozarządowych. Nie zabrakło przedstawicieli Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i podmiotów, które chcą zaangażować się w proces tworzenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Dziękując za Państwa obecność prosimy o większy udział, zależy nam, by stworzyć silną grupę roboczą do pracy nad projektem Programu.
więcej

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające prace nad Rocznym Programem Współpracy

Urząd Miejski w Łomży, Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Fundacja „SocLab” zapraszają łomżyńskie organizacje pozarządowe na spotkanie rozpoczynające wspólne tworzenie Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok. Chcemy przeanalizować dotychczasową współpracę Miasta i NGO, by móc wskazać najważniejsze kierunki dalszego współdziałania. Zapraszamy Państwa w piątek 22 maja o godz. 16 do sali Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej przy ul. Sienkiewicza 8.
więcej

Inkubator Ludzi Biznesu zaprasza na StartUp Cooperation

27 maja o godzinie 11:00 w PWSIiP będziemy mogli wziąć udział wyjątkowym wydarzeniu. Chcemy przeżyć je razem z tobą. Inkubator Ludzi Biznesu zaprasza na StartUp Cooperation. Wydarzenie na którym poznasz wszystko, co dotyczy Twoich praw jako konsumenta. Wszystkie osoby zainteresowane przedsiębiorczością, biznesem, własnym rozwojem mogą wziąć udział w tym wyjątkowym spotkaniu. Celem wykładu jest przybliżenie najnowszych zmian w prawie konsumenckim wprowadzonych szeroko komentowaną ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Poprzez nasze wydarzenie chcemy przyszłym przedsiębiorcom pomóc odnaleźć się w gąszczu nowych zawiłości prawnych. W przystępny sposób wyjaśnimy, jakie zmienią się prawa i obowiązki obu stron po wejściu w życie Ustawy o prawach konsumenta.
więcej

« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED