Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Trzeba zobaczyć "Wygrać z przeznaczeniem" w TVP

foto
Na antenach TVP Polonia i TVP Historia można oglądać dzieło łomżyńskiego filmowca Marka Lechowicza. Przejmujący obraz ukazuje historię życia 733. polskich dzieci, które po deportacji na daleką północ ZSRR i Syberię znalazły swój dom w Pahiatua. Poniżej publikujemy planowane emisje filmu.
więcej

Zaproszenie dla NGO: popracujmy nad współpracą finansową Miasta z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy Państwa serdecznie na ostatnie robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Spotkanie odbędzie się w środę 14 października o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Już ruszyła Mobilna Wioska Tematyczna – „Kurpiowskie rozmaitości”

foto
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego oraz Galeria 6/9 są organizatorami cyklu warsztatów i imprez plenerowych prowadzonych przez twórców ludowych i instruktorów pod nazwą „Mobilna Wioska tematyczna – Kurpiowskie rozmaitości”. W ofercie posiadamy warsztaty pszczelarskie, technik papierowego zdobnictwa, plecionkarskie, garncarskie, rzeźbiarskie, kulinarne, gwary kurpiowskiej, koronczarskie, „życie Kurpi” w oparciu o dawne przedmioty codziennego użytku. Istnieje możliwość organizacji warsztatów w dowolnym miejscu i terminie oraz realizacji projektów w ramach edukacji regionalnej.
więcej

Bezpłatne warsztaty w ramach edukacji ekologicznej

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000  jest to bezpłatny cykl trzech spotkań, które odbędą się w następujących terminach: 24-25.10.2015r. - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000, 06-08.11.2015r. - Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze, 14-15.11.2015r. - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej
więcej

"Więcej nas łączy niż dzieli" - konferencja dotycząca osób z niepełnosprawnością intelektualną

Stopklatka z filmu
Instytut Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Fundacja Edukacyjno-Kulturalna "Leonardo" zapraszają na Łomżyńską Konferencję dotyczącą Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Więcej nas łączy niż dzieli", która odbędzie się 8 i 9 października 2015r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, aula nr 315, II piętro. Zwieńczeniem konferencji będzie Msza św. i spotkanie dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem 11 października 2015r. w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży, ul. Wąska 93.
więcej

"ABC Zdrowego Seniora"

foto
Ciesz się zdrowiem mimo upływu czasu. Zadbaj o dietę, zapobieganie chorobom, pielęgnuj radość życia! Fundacja „Czas Lokalny” zaprasza seniorów i seniorki na cykl spotkań poświęconych problemom wieku dojrzałego.
więcej

Zapraszamy na spotkania rad społecznych

Prezydent Miasta Łomży przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne spotkania poświęcone utworzeniu Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Społecznej Rady Seniorów. Spotkanie poświęcone utworzeniu Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się w piątek 18 września o godz. 14.00, natomiast Społecznej Rady Seniorów odbędzie się we wtorek 22 września o godz. 14. Na oba spotkania zapraszam Państwa serdecznie do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Konkurs FIO 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe; - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW; do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
więcej

Materiały z prac nad projektem Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok

W maju rozpoczęliśmy spotkaniem diagnozującym, później dyskutowaliśmy popołudniami (4 spotkania robocze) nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Około 20 stowarzyszeń i fundacji podjęło się wspólnej pracy nad dokumentem. Do rozmów powrócimy we wrześniu, by dopracować elementy współpracy finansowej – zaplanować w Programie środki Miasta na realizację poszczególnych zadań.
więcej

Władze Łomży podziękowały najdłużej działającym organizacjom

Dyplom w imieniu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów odebrała dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz
Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski zaprosił na sesję Rady Miejskiej Łomży przedstawicieli łomżyńskich organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka", Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Należą one do najdłużej działających w naszym mieście stowarzyszeń, które specjalnymi dyplomami wyróżnił Marszałek Województwa Podlaskiego podczas konferencji "25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim". Dzisiaj (8 lipca) Prezydenci Łomży Mariusz Chrzanowski i dr Agnieszka Muzyk wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Bernadetą Krynicką przekazali dyplomy przedstawicielom kilku organizacji, które nie odebrały ich osobiście podczas spotkania w Białymstoku, gratulowali dokonań i życzyli dalszych sukcesów.
więcej

Dziękujemy organizacjom pozarządowym za wspólną pracę!

foto
W maju rozpoczęliśmy spotkaniem diagnozującym, później dyskutowaliśmy popołudniami (4 spotkania robocze) nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Około 20 stowarzyszeń i fundacji podjęło się wspólnej pracy nad dokumentem. Do rozmów powrócimy we wrześniu, by dopracować elementy współpracy finansowej – zaplanować w Programie środki Miasta na realizację poszczególnych zadań.
więcej

Prezydenci Łomży spotkali się z organizacjami pozarządowymi

foto
Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z Łomży do ratusza, by poinformować o planach rozszerzenia współpracy Miasta z NGO. Wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta dr Agnieszką Muzyk przedstawił zebranym w sali konferencyjnej założenia nowej struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego, która uwzględnia potrzeby „trzeciego sektora” w naszym mieście.
więcej

Zapraszamy na ostatnie spotkanie grupy roboczej - temat: współpraca finansowa Miasta i NGO

foto
W środę 1 lipca o godz. 16 w ratuszu rozpoczniemy ostatnie z cyklu spotkań roboczych, których efektem będzie wspólne stworzenie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Pracujemy od 22 maja (spotkanie diagnozujące). Poszczególnym elementom programu przyglądaliśmy się 10, 17 i 24 czerwca. Dzisiejsze spotkanie podsumowuje prace grupy roboczej, tworzonej przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i Miasta. Przyjrzymy się m.in. obszarom współpracy finansowej. Zapraszamy do sali konferencyjnej UM w Łomży, ul. Stary Rynek 14.
więcej

Spotkanie z Prezydentem Łomży

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z Prezydentem Miasta Łomży, które odbędzie się we wtorek 30 czerwca o godz. 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Zapraszamy na Piknik Organizacji Pozarządowych

foto
II Piknik Organizacji Pozarządowych odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca, w godz. 11.00-15.00, na Bulwarach nad Narwią. Swój udział potwierdziło ponad 30 łomżyńskich stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Każda z organizacji przygotowała atrakcje dla uczestników: konkurencje sportowe, konkursy, wspólną zabawę, występy taneczne i wokalne, kiermasz książek. Będą też stoiska przedstawiające działalność łomżyńskich społeczników, którzy zajmują się pomocą społeczną, kulturą, promocją zdrowia itd., ale też prowadzą działalność gospodarczą: wydawnictwa, przedszkola i szkoły, gastronomię. Działania biznesowe pozwalają na realizację projektów społecznych. Wszystkie podmioty trzeciego sektora i ekonomii społecznej funkcjonują zgodnie z zasadą non profit, czyli ewentualne zyski przeznaczają na działalność statutową.
więcej

Zapraszamy NGO do wspólnej pracy - tym razem przyjrzymy się zasadom działania komisji konkursowych

foto
Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie grupy roboczej ds. wypracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Spotykamy się w środę 24 czerwca o godz. 16.00 w Centrum Kultury przy ul. Sadowej 12 A (sala konferencyjna na I piętrze). Gościnnie korzystamy z sali Centrum ze względu na odbywającą się w środę sesję Rady Miejskiej Łomży, co uniemożliwia nam organizację spotkania w ratuszu.
więcej

Crowdfunding bez tajemnic – zaproszenie na seminarium

foto
Już 29 czerwca 2015 o godz. 20:00 odbędzie się bezpłatne seminarium ONLINE organizowanie przez Inkubator Ludzi Biznesu. Podczas trwania webinarium "CROWDFUNDING BEZ TAJEMNIC" dowiesz się jak pozyskać środki finansowe na realizację projektów kulturalnych, biznesowych i społecznych.
więcej

"Q-integracji" i Piknik Fundacji Ocalenie

Zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki, koordynator Fundacji Ocalenie w województwie podlaskim Piotr Olędzki
Z okazji obchodów Dnia Uchodźcy w Łomży Fundacja Ocalenie zaprosiła na spotkanie podsumowujące projekt realizowany w naszym mieście pt. „Q-integracji 2”. W spotkaniu pn. „Uchodźcy - szanse i bariery integracji” wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc uchodźcom oraz mieszkający w Łomży uchodźcy. Gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Łomży Andrzej Garlicki.
więcej

Środa z funduszami dla NGO - 1 lipca 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową”. Spotkanie odbędzie się 01.07.2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter.
więcej

Marszałek podziękował organizacjom pozarządowym

fot. Justyna Konopka, PWSIP
Dyplomy i podziękowania „za ogrom pracy na rzecz tworzenia wspólnot lokalnych i kultywowania postaw obywatelskich w województwie podlaskim” trafiły do stowarzyszeń i fundacji z całego regionu. Okazją do wręczenia wyróżnień była konferencja „25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim”, przygotowana w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. W imieniu Marszałka Województwa, działaczom organizacji pozarządowych za wieloletnią działalność dziękował Wicemarszałek Maciej Żywno.
więcej

« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED