Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Protokół ze spotkania grupy roboczej ds współpracy Miasta i NGO - 10 czerwca 2015

Organizatorzy: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łomży, Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Federacją dla Łomży. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego, członkowie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (według listy obecności: 20 osób). Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego; czas spotkania: 16.00 – 19.00.
więcej

Pracujemy nad Rocznym Program Współpracy z NGO na 2016 rok

foto
Pierwsze spotkanie grupy roboczej za nami. Omawialiśmy cele współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, wspólnie z przedstawicielami Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Federacji dla Łomży, łomżyńskich stowarzyszeń i fundacji oraz z białostocką Fundacją SocLab, która przygotowuje i prowadzi spotkania. Dzięki pracy w grupach i dyskusji na temat: "Dlaczego potrzebna jest współpraca samorządu z organizacjami?", udało się wypracować roboczo cel główny Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok i sprecyzować działania, które mają służyć jego realizacji. Wypracowane podczas spotkania zapisy przedstawimy Państwu za kilka dni, informacja jest przygotowywana przez sekretarz ŁRDPP.
więcej

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Rocznego Programu Współpracy Miasta z NGO

W środę (10 czerwca) o godz. 16 w sali konferencyjnej ratusza odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej, której celem jest wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Oprócz członków grupy zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych, którzy chcą mieć wpływ na kształt współpracy.
więcej

Targi ekonomii społecznej

foto
Już 20 czerwca o godz. 12:00 w galerii Veneda odbędą się Łomżyńskie Targi Ekonomii Społecznej. To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania działalności organizacji trzeciego sektora mieszkańcom Łomży. W Targach będą uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, które zrzeszone są w Łomżyńskim Klastrze Ekonomii Społecznej. Celem targów jest zaprezentowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz ich oferty jaką mogą zaoferować mieszkańcom Łomży.
więcej

Spotkaj się z autorem filmu "Sybiracy"

foto
Muzeum Diecezjalne w Łomży, Standard i Fundacja Leonardo zapraszają na projekcję i spotkanie autorskie z twórcą filmu "Sybiracy" 18 czerwca 2015r. godz. 18.00. Film dokumentalny "Sybiracy" to wzruszająca opowieść ludzi, którzy przeżyli koszmar zesłania na Sybir. Strach, tęsknota za krajem, głód. Ich wspomnienia są cały czas żywe. Bohaterowie filmu chcą podzielić się ich historią, zostawiając pamięć o tych wydarzeniach przyszłym pokoleniom.
więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 2/2015 na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
więcej

Zapraszamy NGO do uczestnictwa w Pikniku Organizacji Pozarządowych!

Federacja dla Łomży przygotowuje Piknik Organizacji Pozarządowych pod hasłem "Wspólna rodzina - Łomża". Chcemy pokazać działalność trzeciego sektora, efekty pracy i bieżącą działalność społeczną. Zapraszamy wszystkie organizacje do przyłączenia się. Impreza odbędzie się w formule pikniku rodzinnego, zatem prosimy o proponowanie atrakcji przewidzianych dla najmłodszych, trochę starszych i tych dojrzałych. Jeżeli organizacja nie ma takich możliwości, zapraszamy do wystawienia stoiska z ulotkami, bezpośredniego uczestnictwa i propagowania imprezy.
więcej

Pracujemy nad Rocznym Programem Współpracy - zapraszamy do grupy roboczej!

foto
Zastępca Prezydenta Miasta Łomży dr Agnieszka Muzyk wzięła udział w spotkaniu diagnozującym współpracę Miasta Łomży i lokalnych organizacji pozarządowych. Nie zabrakło przedstawicieli Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i podmiotów, które chcą zaangażować się w proces tworzenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Dziękując za Państwa obecność prosimy o większy udział, zależy nam, by stworzyć silną grupę roboczą do pracy nad projektem Programu.
więcej

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające prace nad Rocznym Programem Współpracy

Urząd Miejski w Łomży, Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Fundacja „SocLab” zapraszają łomżyńskie organizacje pozarządowe na spotkanie rozpoczynające wspólne tworzenie Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok. Chcemy przeanalizować dotychczasową współpracę Miasta i NGO, by móc wskazać najważniejsze kierunki dalszego współdziałania. Zapraszamy Państwa w piątek 22 maja o godz. 16 do sali Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej przy ul. Sienkiewicza 8.
więcej

Inkubator Ludzi Biznesu zaprasza na StartUp Cooperation

27 maja o godzinie 11:00 w PWSIiP będziemy mogli wziąć udział wyjątkowym wydarzeniu. Chcemy przeżyć je razem z tobą. Inkubator Ludzi Biznesu zaprasza na StartUp Cooperation. Wydarzenie na którym poznasz wszystko, co dotyczy Twoich praw jako konsumenta. Wszystkie osoby zainteresowane przedsiębiorczością, biznesem, własnym rozwojem mogą wziąć udział w tym wyjątkowym spotkaniu. Celem wykładu jest przybliżenie najnowszych zmian w prawie konsumenckim wprowadzonych szeroko komentowaną ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Poprzez nasze wydarzenie chcemy przyszłym przedsiębiorcom pomóc odnaleźć się w gąszczu nowych zawiłości prawnych. W przystępny sposób wyjaśnimy, jakie zmienią się prawa i obowiązki obu stron po wejściu w życie Ustawy o prawach konsumenta.
więcej

Zapraszamy organizacje pozarządowe do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy!

Urząd Miejski w Łomży, Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Fundacja „SocLab” zapraszają łomżyńskie organizacje pozarządowe do wspólnego tworzenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. Nabór do grupy roboczej prowadzi ŁRDPP pod adresem mailowym: rada.pozytku@um.lomza.pl Spotykać się będziemy po południu w środy czerwca (począwszy od 10.06), prace zakończymy 1 lipca.
więcej

Łomża miastem otwartym na problemu autyzmu

foto
Tradycyjnie już Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział regionalny w Łomży, uczciło kwietniowe obchody międzynarodowego miesiąca wiedzy o autyzmie. Dwudniowe sympozjum szkoleniowe zorganizowane przez stowarzyszenie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zostało poświęcone nowoczesnym metodom neurosensomotorycznym wspomagającym rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami i zaburzeniami szerokiego spektrum autyzmu. W rozumieniu wagi społecznej problemu autyzmu Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli JE Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Prezydent Miasta Łomża - Mariusz Chrzanowski, Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych i JM Rektor PWSIiP – Robert Charmas.
więcej

Kolejne "Łomżyńskie spotkanie z ekonomią" - zaproszenie

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w porozumieniu Łomżyńską Izbą Przemysłowo Handlową i Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na spotkanie naukowe z cyklu „Łomżyńskie spotkania z ekonomią”, które odbędzie się 28 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży przy ul. Placu Tadeusza Kościuszki 2.
więcej

Kwiecień – międzynarodowy miesiąc wiedzy o autyzmie

foto
Tradycyjnie już Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Łomży, z tytułu obchodów międzynarodowego miesiąca wiedzy o autyzmie, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży organizuje sympozjum szkoleniowe. W rozumieniu wagi społecznej problemu autyzmu Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli JE Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Prezydent Miasta Łomża - Mariusz Chrzanowski, Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych i JM Rektor PWSIiP – Robert Charmas.
więcej

Elements of Success - poznaj elementy sukcesu, czyli StartUp Knowledge!

foto
23 Kwietnia (czwartek) o godzinie 11:00 w Łomży odbędzie się StartUp Knowledge – bezpłatne szkolenie dedykowane przyszłym przedsiębiorcom działającym w ILB oraz osobom chcącym pozyskać dodatkowy element wiedzy na temat: tworzenia prototypu dochodowego biznesu, budowania marki, pozyskiwania klientów i funduszy na rozwój działalności.
więcej

Łomżyński ,,Edukator” - dzieciom niepełnosprawnym

Z końcem marca bieżącego roku zakończyliśmy realizację I etapu trzyletniego projektu pt. ,,Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych” Projekt, zgłoszony do 13. konkursu PFRON na zadania zlecane, uzyskał dofinansowanie na trzy kolejne etapy realizacji tj. na lata 2014-2017. Realizując to zadanie, po raz kolejny stworzyliśmy niepowtarzalną szansę dzieciom niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zamieszkałym w Łomży oraz na terenie powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego na wielospecjalistyczną i długofalową rehabilitację, wsparcie rozwoju, integrację w grupach rówieśniczych oraz na edukację. Głównym celem i intencją autorów i realizatorów projektu było stworzenie szansy małym mieszkańcom wiejskich środowisk, którzy mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji, ukierunkowanej na usprawnienie zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej.
więcej

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy pod lupą ŁRDPP

Do współtworzenia dokumentu, jeszcze na etapie jego opracowywania, zaprosił Radę Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski. Jest to odpowiedź Prezydenta na zapotrzebowanie zgłaszane przez Łomżyńską Radę, jak również na wypracowane w Polsce standardy dla Rad Działalności Pożytku Publicznego. „Proszę Państwa o przeanalizowanie zapisów Sprawozdania jeszcze na etapie jego tworzenia, by Państwa sugestie mogły znaleźć odzwierciedlenie w ostatecznej wersji dokumentu, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Łomży na kwietniowej sesji” - czytamy w piśmie Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego do przewodniczącego ŁRDPP Kamila Kamińskiego.
więcej

Fundacje „Leonardo” i „Sztuk i Dialogu” wspierają doradztwem

Fundacja "Sztuk i Dialogu" z Jedwabnego oraz Fundacja Edukacyjno-Kulturalna "Leonardo" z Łomży to certyfikowane organizacje pozarządowe zrzeszone w sieci "Węzeł wsparcia" z województwa podlaskiego. - Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami, zwłaszcza nowo powstającymi, które bardzo często potrzebują wsparcia na starcie – podkreśla Joanna Salwa-Anucińska z Fundacji „Leonardo”.
więcej

Szachowe mistrzostwa z Leonardo

MUKS Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo wraz z Urzędem Miejskim w Łomży, Kołem Szachowym przy SP 9 oraz Szkołą Podstawową nr 9 zaprasza na III edycję Grand Prix z Leonardo. Rozgrywki szachowe potrwają do czerwca. Pierwsze turnieje zaplanowano na 27 marca i 24 kwietnia. Młodzi szachiści zmierzą się w SP 9 przy ul. Ks. Anny 18. Start o 16.30.
więcej

Bezpłatne porady dla ngo

Fundacja „Czas Lokalny” zaprasza zainteresowanych założeniem lub prowadzeniem organizacji pozarządowej. Dyżury doradcze odbywać się będą w każdy czwartek (począwszy od 26 marca) od godz. 12.00 do 14.00 w prowadzonym przez Fundację barze slow food Bistro Basen przy ul. Wyszyńskiego 2 w Łomży (Pływalnia nr 2, I piętro).  
więcej

« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED