Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Konkurs na projekt muralu w Łomży

foto
W sobotę 23. sierpnia odbędzie się w Łomży akcja, do udziału w której zapraszamy wszystkich mieszkańców! Główną atrakcją będzie malowanie muralu na starej trybunie przy Placu Niepodległości. Każdy z mieszkańców, który przybędzie w tym czasie na Plac, może mieć swój udział w malowaniu! Celem akcji jest integracja mieszkańców Łomży oraz promocja konsultacji społecznych. Malowaniu będą towarzyszyć różne atrakcje (warsztaty, animacje, zabawy) zaproponowane przez łomżyńskie organizacje pozarządowe. W piątek 22 sierpnia w Teatrze Lalki i Aktora odbędzie się projekcja filmów o tematyce społecznościowej wraz z dyskusją. Ogłaszamy również konkurs na projekt muralu na trybunie na Pl. Niepodległości w Łomży!
więcej

Wybory delegatów NGO do ŁRDPP

Przypominamy, że w piątek 25 kwietnia odbędzie się zebranie wyborcze organizacji pozarządowych z miasta Łomży, na którym wybrani zostaną reprezentanci NGO do tworzonej przez Prezydenta Miasta Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (II piętro), początek o godz. 14.30.
więcej

Rządowy program "Razem bezpieczniej"

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", przyjętego uchwałą Nr 218/2008 Rady Ministrów z dnia 18.12.2006 r. na lata 2007-2015, istnieje możliwość dofinansowania w 2014r. projektów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
więcej

Dobiegają końca konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomży Nr 207/13 i Nr 222/13, dobiegają końca konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. Przypominam, że projekt - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - został opublikowany na oficjalnej stronie Miasta www.lomza.pl, gdzie można także zamieszczać swoje uwagi do przedstawionego dokumentu.
więcej

Zakończenie rekrutacji do Projektu

Logo projektu
Zgodnie z uaktualnionym harmonogramem realizacji Projektu KONSULTUJESZ?... CZYLI O DIALOGU W ŁOMŻY, w imieniu realizatorów – Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Łomży – uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zakończyła się pomyślnie.
więcej

Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży

Logo projektu
OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KONSULTUJESZ? … CZYLI O DIALOGU W ŁOMŻY”. Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji osób zaangażowanych w konsultowanie istotnych kwestii społeczno-gospodarczych w Łomży – urzędników miejskich, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zwiększenie efektywności procesów konsultacyjnych przez włączenie mieszkańców.
więcej

Trzeci Sektor z Łomży w Podlaskiej Sieci

foto
Przedstawiciele zaledwie 17 organizacji pozarządowych z Łomży spotkali się w czwartkowe popołudnie w Ratuszu na zbiórce wyborczej podlaskiej sieci pozarządowej. W pierwszej części spotkania obecna była Mirosława Kluczek – Zastępca Prezydenta Łomży, która odebrała wiele ciepłych słów na temat współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w ostatnich latach. Dzisiejsze spotkanie organizował Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku we współpracy z Prezydentem Łomży.
więcej

Uwaga: Nowa mapa organizacji pozarządowych w Łomży

foto
Urząd Miejski w Łomży przygotowuje wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta wraz ze wskazaniem rodzaju prowadzonej przez nie działalności. „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych - tak nazywa się ten wykaz – tworzona jest w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom Łomży oraz innym osobom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta Łomża i na rzecz jego mieszkańców.
więcej

Konkurs na ochronę i promocję zdrowia

85 tysięcy złotych zostanie rozdzielonych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe posiadające siedzibę w Łomży i działające na rzecz naszego miasta. Zainteresowane stowarzyszenia swoje oferty mogą składać do 2 kwietnia 2013r do godz. 15:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - Punkt Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu (o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego lub data stempla pocztowego).
więcej

Pakiety turystyczne – nowy portal dla przedsiębiorców branży turystycznej

foto
Każdy przedsiębiorca branży turystycznej, który zastanawia się nad zwiększeniem sprzedaży swoich usług turystycznych, optymalizacją działań promocyjnych oraz poszerzeniem oferty turystycznej ma teraz okazję osiągnąć to korzystając z oferty portalu www.pakietyturystyczne.pl, który daje możliwość darmowego włączenia się do współpracy i stworzenia kompleksowej oferty turystycznej w formie pakietu dostępnej dla każdego turysty z kraju i zagranicy. Jak to zrobić?
więcej

Trwa rekrutacja do "Festiwalu różnorodności"

foto
W kwietniu 2012r. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo rozpoczęła realizację projektu „Festiwal Różnorodności” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu oferuje m.in. udział w warsztatach dziennikarskich, oraz warsztatach śpiewu białego. Zapewnia zwrot kosztów dojazdów, a także wspólny wyjazd do Warszawy na zakończenie projektu. Rekrutacja trwa do końca października 2012.
więcej

Warsztaty z animacji partycypacji społecznej

Stowarzyszenie Progres, Stowarzyszenie My Dla Innych oraz Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach „Animacja Partycypacji Społecznej" realizowanych w ramach projektu „AKADEMIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - PRZYSTANEK ANIMACJA", WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ SZWAJCARIĘ, W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
więcej

Nabór wniosków do programu MSWiA "Razem bezpieczniej"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zachęca organizacje pozarządowe do wzięcia udziału realizacji programu „Razem Bezpieczniej”. Na 2012 rok w budżecie państwa dla województwa podlaskiego na projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe zarezerwowano 2 mln 400 tys. zł. Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu jest: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, w szkole, środkach komunikacji publicznej, ruchu drogowym, działalności gospodarczej, przemoc w rodzinie, ochrona dziedzictwa narodowego.
więcej

Malujemy Łomżę?

Właśnie ruszył projekt „Let’s Color Fund”, którego ideą jest angażowanie wszystkich chętnych do dodawania koloru rzeczywistości. W ramach akcji każdy ma szansę zgłoszenia miejsca potrzebującego odmiany za pomocą koloru. Autorzy najlepszych projektów otrzymają farby, dzięki którym będą mogli ożywić wybrane przez siebie przestrzenie.
więcej

Wykaz organizacji pozarządowych

W Łomży funkcjonuje obecnie 131 organizacji pozarządowych. Ponad 80 spośród nich jest zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kilkanaście ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
więcej

Zapraszamy na seminarium "wyborcze" organizacji pozarządowych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Łomży, serdecznie zaprasza przedstawiciela Waszego Stowarzyszenia na seminarium promujące powstanie wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych, realizowane w ramach projektu „Podlaska sieć pozarządowa” (Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.) W trakcie spotkania zostanie wyłoniona reprezentacja organizacji naszego miasta do w/w Sieci. Zaproszenie kierujemy tym razem tylko do organizacji zarejestrowanych w KRS.
więcej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W Urzędzie Miejskim w Łomży zostało utworzone stanowisko Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
więcej

Patronat Honorowy Prezydenta Łomży

Patronat Honorowy Prezydent Miasta Łomża
Organizacje pozarządowe i instytucje, które zamierzają zabiegać o patronat honorowy Prezydenta Łomży nad swoimi przedsięwzięciami proszone są o nadesłanie informacji w tej sprawie. Powinna ona zawierać nazwę inicjatywy, charakterystykę, miejsce i czas wydarzenia oraz sposoby jego promocji.
więcej

Zrealizowano przy wsparciu...

Organizatorzy imprez, wydarzeń kulturalnych oraz realizatorzy projektów, korzystający ze wsparcia finansowego Urzędu Miejskiego w Łomży są zobowiązani do umieszczenia na wszystkich materiałach oraz nośnikach informacyjnych i promocyjnych informacji „Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Łomży".
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED