Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Regionalny konkurs "Barwy Wolontariatu 2017"

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Barwy Wolontariatu 2017” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.
więcej

Rekrutacja na założenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży prowadzi od 23 października 2017 r. nabór na założenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie). Wysokość dotacji wynosi do 20.000 zł na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w kwocie do 1000 zł/m-c przez okres max. 12 miesięcy.
więcej

Szkolenie z planowania i pisania projektów

Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży zaprasza na szkolenie "Planowanie i pisanie projektów", które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 15:00 w siedzibie Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Poprowadzi je Karolina Poczykowska - certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; doświadczona koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Funduszy Norweskich (w tym wieloletnia kierowniczka Regionalnego Ośrodek EFS w Białymstoku).
więcej

Szkolenie z dostępu do platformy Witkac.pl

Urząd Miejski w Łomży zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące dostępu do platformy Witkac.pl, służącej do składania ofert w ramach ogłaszanych przez Miasto Łomża konkursów i w trybie pozakonkursowym. Wszystkie oferty w ramach Rocznego programu współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok będą składane poprzez platformę Witkac.pl. Szkolenie odbędzie się dnia 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 19.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
więcej

Szkolenia w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza:
więcej

Kawiarenka Obywatelska – zaproszenie

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do dyskusji na temat korzyści z dostępu do internetowej platformy Witkac.pl służącej do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybach opisanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
więcej

Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych, które odbędzie się w środę 18 października 2017 r. o godz. 15.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
więcej

Konkurs "Łomżyński Społecznik Roku" i "Łomżyńska Inicjatywa Roku"

foto
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne), spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną i inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta do udziału w konkursie „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” i „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU”.
więcej

Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok - spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli trzeciego sektora na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku (piątek) o godz. 16.00 w Domku Pastora w Łomży, ul. Krzywe Koło 1.
więcej

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Rozpoczęły się konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok. Uwagi i propozycje można zgłaszać do 6 października.
więcej

"Współpraca z samorządem – narzędzia, możliwości, dobre praktyki"

Czy współpraca z administracją publiczną możliwa jest tylko w drodze otwartych konkursów ofert? Jakie wsparcie poza środkami finansowymi może wzmocnić działania organizacji pozarządowej? Jak wypracować preferencyjne warunki korzystania z lokali komunalnych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznamy podczas warsztatów, które odbędą się w najbliższą środę 13 września w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1.
więcej

Wracają dyżury w Centrum Organizacj Pozarządowych

Po wakacyjnej przerwie do pracy wraca Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży. Już od 6 września w każdą środę w godzinach 16.00 – 18.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej (Domek Pastora) dyżurować będzie specjalista z Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży lub Fundacji Czas Lokalny.
więcej

Środa w Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży informuje, że w najbliższą środę, 19 lipca 2017 r. od godz. 15.00 w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży można będzie skorzystać z wiedzy i pomocy eksperta z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białystoku w zakresie formalno – prawnych aspektów funkcjonowania organizacji (np. założenie organizacji, rejestracja organizacji w KRS, zmiany w statucie, uzyskanie statusu opp i in.). Natomiast od godziny 16.00 zapraszamy na środowy dyżur specjalisty z Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży.
więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPAoIU 2017

Do 3 lipca można składać oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2017 rok. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest kwota 553.920 zł, z czego 453.920 zł przeznaczone jest dla stowarzyszeń, zaś 100.000 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
więcej

„Poziom wyżej” – bezpłatne szkolenia dla III sektora

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w projekcie ,,Poziom wyżej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem jest Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości". W ramach projektu odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych.
więcej

Prawa autorskie – szkolenie dla organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie PRAWA AUTORSKIE.
Miejsce: Domek Pastora w Łomży, ul. Krzywe Koło 1.
Czas: 28 czerwca 2017 r. od godz.15.00.
więcej

Piknik organizacji pozarządowych

foto
Już w najbliższą sobotę 3 czerwca na bulwarach nadnarwiańskich odbędzie się III Piknik Organizacji Pozarządowych. Będzie to impreza rodzinna, podczas której organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne zaprezentują swoją działalność.
więcej

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza

foto
W środę 31 maja 2017r. w godz. 16.00 – 18.00 zapraszamy organizacje pozarządowe na dyżur do Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Pomożemy wszystkim, którzy chcą założyć fundację, stowarzyszenie, poszukują środków finansowych na działalność, mają ciekawy pomysł i chcą doprecyzować szczegóły, a także potrzebują wsparcia prawnego lub księgowego.
więcej

Jak zarządzać projektem?

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie „Zarządzanie projektem”, które odbędzie się w środę 24 maja 2017 r. w godz. 15.00 – 19.00 w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Tematyką szkolenia jest zarządzanie projektem, dokumentacja i sprawozdawczość projektowa.
więcej

Środa dla organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży - logo
Chcecie założyć stowarzyszenie, fundację, Wasz statut wymaga zmian, potrzebujecie środków finansowych na działalność, macie ciekawy pomysł i chcecie doprecyzować szczegóły, a może potrzebne wam wsparcie prawne lub księgowe? Zapraszamy w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00 do Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży, Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1. Specjaliści z Centrum Współdziałania Społecznego, Fundacji Czas Lokalny i Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych pomogą rozwiązać Wasze problemy.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED