Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Konkurs jest okazją, aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze województwa podlaskiego.
więcej

Gimnastyka i zdrowotne spotkania dla seniorów

foto
Zapraszamy łomżyńskich seniorów do udziału w projekcie Zdrowi Seniorzy. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowany przez grupę nieformalną z patronem Fundacją "Czas Lokalny". Miejsce - Klub Seniora, ul. Mickiewicza 4. Zajęcia w projekcie to: gimnastyka wtorki i czwartki godz. 10.00 otwarte spotkania/wykłady o tematyce zdrowia - wtorki godz. 11.00, warsztaty kulinarne - czwartki godz. 11.00. Szczegóły w Klubie Seniora lub pod tel. 608050154.
więcej

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W 2019 roku planowane są dwa nabory wniosków na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej”. Mikrodotacje przyznawane przez OWOP w wysokości od 1500 zł do 5000 zł można przeznaczyć na ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia w społecznościach lokalnych. W związku z tym Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza obecnych i potencjalnych realizatorów projektów do udziału w szkoleniach.
więcej

Zaproszenie na spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Spotkanie z Wojewodą Podlaskim, szkolenie z nowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz podsumowanie konkursu Inicjatywa Społeczna Roku – to wszystko czeka na przedstawicieli trzeciego sektora w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 już 23 października (wtorek). Na spotkanie zaprasza organizacje pozarządowe dr Tomasz Madras, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
więcej

Raport z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ngo na 2019 rok

Od 19 września do 10 października organizacje pozarządowe mogły wnosić uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. Poniżej publikujemy raport z konsultacji.
więcej

Łomżyński Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do udziału w Konwencie, który odbędzie się 26 września (środa) w Domu Studenta Rubikon przy ul. Wiejskiej 16a w Łomży. Do organizacji spotkania włączył się Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
więcej

Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Od 19 września do 10 października czekamy na Państwa uwagi/propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
więcej

Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury - czekamy na zgłoszenia

Do końca października można zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury. Mogą ją otrzymać twórcy, animatorzy, artyści, pracownicy łomżyńskich instytucji kultury indywidualnie lub grupowo. Wnioski o przyznanie nagród powinni składać: dyrektorzy instytucji kultury, związki twórcze, organizacje pozarządowe i organizator instytucji.
więcej

Wybieramy Społecznika i Inicjatywę Roku

Do 30 października 2018 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” i „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU”. Konkurs po raz kolejny ogłasza Prezydent Miasta Łomży wspólnie z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe.
więcej

Przed nami konsultacje Rocznego Programu Współpracy z ngo

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w zakresu wolontariatu

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk oraz Urząd Miejski w Łomży zaprasza na bezpłatne szkolenie „Standardy prowadzenia Biur i Centrów Wolontariatu”. Szkolenie odbędzie się 8 września 2018r., w godzinach 9.00-15.30 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, ul. Krzywe Koło 1, w Łomży.
więcej

Zdobądź mikrodotację o wartości do 5.000 zł!

Są pieniądze dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych na lokalne przedsięwzięcia. Można zdobyć do 5 tys. zł dotacji i jest to możliwe aż z dwóch źródeł. W województwie podlaskim konkursy w ramach FIO na mikrodotacje ogłosiło dwóch operatorów: Fundacja Okno na Wschód oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.
więcej

Szkolenie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (przedstawicieli: MOPS, GOPS, Urzędu Miejskiego, PUP, Urzędów Gmin, klubu seniorów itp.), kościelne osoby prawne na szkolenie z zakresu zakładania przedsiębiorstw społecznych (szkoleń z ekonomizowania podmiotów ekonomii społecznej). Dla uczestników przewidziany jest obiad oraz przerwa kawowa. Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć formularz rekrutacyjny (http://przedsiebiorczalomza.pl/rekrutacja/grupa-docelowa-nr-3/ ) w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży mieszczącego się przy ul. Polowej 45 (parter).
więcej

Dyżury w Centrum Organizacji Pozarządowych

W środę 4 lipca w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Krzywe Koło 1 dyżurować będą przedstawicielki białostockiego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z porad w godzinach od 15.00 do 17.00
więcej

IV Piknik Organizacji Pozarządowych

foto
Po raz czwarty w dniu 9 czerwca na bulwarach w Łomży odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych organizowany przez Federacje dla Łomży. Na zaproszenie odpowiedziało 12 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
więcej

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich, którzy chcą działać i działają społecznie, na szkolenia dla pracowników, członków i wolontariuszy, indywidualne oraz grupowe doradztwo w zakresie aspektów formalno – prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji, konsultacje projektowe, kawiarenki obywatelskie oraz działania integrujące i promujące III sektor w Łomży.
więcej

ABC Zdrowego Seniora - 2018

foto
Ciesz się zdrowiem mimo upływu czasu. Zadbaj o dietę, zapobiegaj chorobom, pielęgnuj radość życia! Fundacja „Czas Lokalny” zaprasza seniorów i seniorki (oraz ich bliskich) na cykl spotkań poświęconych problemom wieku dojrzałego. Adresatami są mieszkańcy miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.
więcej

Inicjatywa Społeczna Roku - konkurs dla organizacji pozarządowych

Wojewoda podlaski ogłosił konkurs pn. "Inicjatywa Społeczna Roku", który jest adresowany do organizacji działających w województwie podlaskim. Jego celem jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Do konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2017 roku.
więcej

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza

W najbliższą środę 30 maja 2018 r. o godz. 15.30 zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i wszystkich zainteresowanych działaniami społecznymi do Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" w Łomży przy ul. Krzywe Koło 1 na oficjalnie rozpoczęcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży. Podczas spotkania prowadzący zaprezentują bogatą ofertę skierowaną do łomżyńskich społeczników.
więcej

Program Regrantingowy "Dbamy o drzewa 2 – inicjatywy społeczne"

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych rozpoczyna realizację drugiej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego. Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Łomży 16 maja o godz. 15.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O granty w maksymalnej wysokości 2000 zł ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED