Nabór przedsięwzięć projektowych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Strona główna » Miasto » Strategia Rozowju Miasta Łomża do roku 2030

Nabór przedsięwzięć projektowych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Nabór przedsięwzięć projektowych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030
Planujemy rozwój Miasta Łomża - nabór przedsięwzięć projektowych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030
W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 ogłaszamy nabór propozycji przedsięwzięć projektowych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju miasta. Celem przedmiotowego naboru jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których wyznaczenie pozwoli na lepsze zaprogramowanie działań wpływających na dynamizację rozwoju naszego miasta, jak również zapewni możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zgłaszać można zadania, inwestycje, wydarzenia i wszelkie inicjatywy, które wpłyną na rozwój Naszego Miasta i regionu oraz przyczynią się do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Działania mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani mieszkańcy, grupy mieszkańców, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje oraz rady osiedli.

Przedsięwzięcia projektowe można zgłaszać w dniach od 4 do 17 października 2021 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w załączniku poniżej oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (parter). Propozycję przedsięwzięć projektowych można złożyć osobiście w urnie znajdującej się przy Punkcie Obsługi Mieszkańców lub poprzez formularz on-line: https://www.webankieta.pl/ankieta/663478/nabor-propozycji-przedsiewziec-miasto-lomza.html.

W wyniku zakończonego kolejnego etapu prac nad Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, poprzedzającego nabór propozycji przedsięwzięć projektowych sformułowano m.in. wizję i cele strategiczne miasta:

Wizja Miasta Łomża
ŁOMŻA – Miasto, w którym żyję i pracuję
MIASTO ŁOMŻA jest rozwiniętym i dobrze zarządzanym miastem, które jest silnym ośrodkiem subregionalnym. Aktywny i nowoczesny kapitał ludzki jest siłą napędową innowacyjnej gospodarki. Mieszkańcy korzystają z rozbudowanej infrastruktury społecznej i wysoko oceniają jakość usług publicznych. Walory środowiska naturalnego objęte są szczególną ochroną, a wszelkim działaniom miasta towarzyszy troska o jakość środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz estetykę przestrzeni.

Wyznaczone cele strategiczne:

1.    Cele strategiczny rozwoju w wymiarze społecznym:
Miasto Łomża dobrym miejscem do zamieszkania

2.    Cel strategiczny rozwoju w wymiarze gospodarczym:
Rozwój gospodarczy Miasta Łomża kluczowym czynnikiem wzrostu dobrobytu mieszkańców

3.    Cel strategiczny rozwoju w wymiarze przestrzennym:
Przyjazne środowisko i przestrzeń do życia

Dodatkowych informacji dotyczących naboru przedsięwzięć oraz przebiegu prac nad Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 110, tel. 86 2156798.

2021-10-04 08:20 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED