Szkolenia w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Szkolenia w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza:
  • osoby fizyczne, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, posiadające status osób bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo, które chcą prowadzić działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej na szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej w terminie, które odbędzie się w terminie 13 – 17 listopada 2017 r. w budynku NOT, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża;
  • organizacje pozarządowe i przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne na szkolenie zakresu zakładania przedsiębiorstw społecznych (szkolenie z ekonomizowania podmiotów ekonomii społecznej), które odbędzie się w terminie 20 – 24 listopada 2017 r. (40h) w budynku NOT, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża.


Szczegółowe informacje o Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, szkoleniach i karta zgłoszeniowa na szkolenia – w załącznikach.

2017-10-27 14:33 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED