Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok - spotkanie konsultacyjne

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok - spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli trzeciego sektora na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku (piątek) o godz. 16.00 w Domku Pastora w Łomży, ul. Krzywe Koło 1.

W trakcie spotkania poruszone będą również tematy:
1.    Organizacja konkursu „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU …” „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU …” na 2017 r.
2.    Działalność Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży.
3.    Zasady korzystania z zasobów Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych w związku z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
4.    Program Witkac.pl.
5.    Program współpracy województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Uwagi/propozycje do projektu Programu mozna zgłaszać do 6 paździetrnika 2017 r. na formularzu konsultacyjnym. Formularz można składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (kierować na adres Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża) lub skan wypełnionego i podpisanego formularza wysłać na adres e-mail: ngo@um.lomza.pl.

2017-09-25 15:00 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED