Prawa autorskie – szkolenie dla organizacji pozarządowych

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Prawa autorskie – szkolenie dla organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie PRAWA AUTORSKIE.
Miejsce: Domek Pastora w Łomży, ul. Krzywe Koło 1.
Czas: 28 czerwca 2017 r. od godz.15.00.

Program
1.    Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.    Podmiot prawa autorskiego.
3.    Treść prawa autorskiego.
4.    Używanie rzeczy, które podlegają prawom autorskim.
5.    Czas trwania praw autorskich.
6.    Przejście praw autorskich.
7.    Ochrona wizerunku.
8.    Prawa autorskie przy realizacji zadań publicznych.

Prowadzenie:
Andrzej Rybus-Tołłoczko – administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przez 9 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 17 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacji Organizacji Pozarządowych "Pomocni Mazowszu". Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy. Pracuje w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Siedlcach oraz Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej.

2017-06-26 14:41 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED