Jak zarządzać projektem?

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Jak zarządzać projektem?

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie „Zarządzanie projektem”, które odbędzie się w środę 24 maja 2017 r. w godz. 15.00 – 19.00 w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Tematyką szkolenia jest zarządzanie projektem, dokumentacja i sprawozdawczość projektowa.

1.Zarządzanie projektem – CZAS, ZADANIA, BUDŻET
- Harmonogramy
- Kamienie milowe
- Zakresy obowiązków – podział zadań
- Budżet w projekcie i jego monitorowanie; opis wydatków

2. Obowiązki i sprawozdawczość – DOKUMENTY
- Umowa o dofinansowanie
- Elementy sprawozdania
- Słów kilka o danych osobowych

3. LUDZIE W PROJEKCIE – pracownicy, wolontariusze
- Pracownik
- Zleceniobiorca – co nowego w umowach cywilno – prawnych
- Wolontariusz

4. PROMOCJA PROJEKTU – co zrobić aby nas zauważono?
- Obowiązkowe elementy
- Równość szans i niedyskryminacja w działaniach promocyjnych

Prowadząca: Karolina Poczykowska - certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; doświadczona koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Funduszy Norweskich (w tym wieloletnia kierowniczka Regionalnego Ośrodek EFS w Białymstoku).

2017-05-22 15:18 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED