Regionalny konkurs "Barwy Wolontariatu 2017"

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Regionalny konkurs "Barwy Wolontariatu 2017"

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Barwy Wolontariatu 2017” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze województwa podlaskiego.
Podsumowanie konkursu nastąpi dnia 18 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Białostockim Teatrze Lalek podczas uroczystej Gali Wolontariatu, która zorganizowana zostanie we współpracy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk. W trakcie Gali Wolontariatu 10 laureatów otrzyma specjalne statuetki i dyplomy.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (skanem):
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91
Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ
Do dnia 4 grudnia 2017 r. do godz. 16. (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.pryzmat.org.pl.

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.
Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający na terenie województwa podlaskiego.
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska, koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk.

2017-11-20 14:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED