„Poziom wyżej” – bezpłatne szkolenia dla III sektora

Strona główna » Organizacje pozarządowe

„Poziom wyżej” – bezpłatne szkolenia dla III sektora

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w projekcie ,,Poziom wyżej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem jest Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości". W ramach projektu odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych.

Kto może wziąć udział?
Adresatem zadania są organizacje pozarządowe  z terenu województw Polski Wschodniej tj.:
-    województwa lubelskiego,
-    województwa podlaskiego,
-    województwa podkarpackiego,
-    województwa świętokrzyskiego,
-    województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizatorzy oferują szkolenia w V Blokach tematycznych:

  •     Administracyjno – prawne aspekty funkcjonowania III Sektora: prawne formy zrzeszenia się obywateli, stowarzyszenia i fundacje, organizacje pożytku publicznego, organizacje ekologiczne, współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi, dokumentacja tj. statut, uchwała, regulamin).
  •     Kadry i płace: elementy prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy  i umowach cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, zagadnienia i problematyka zasiłków ZUS, wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, podatkami im ZUS, zasady wolontariatu).
  •     Zarządzanie i marketing: podstawy finansów i zarządzania, uwarunkowania finansowe i prawne, negocjacje, organizacja działalności marketingowej, rynek docelowy i pozycjonowanie, marketing strategiczny, marketing internetowy.
  •     Finansowanie III Sektora ( identyfikacja źródeł finansowania działalności NGO, pozadotacyjne źródła finansowania  NGO, dotacje jako źródła finansowania projektów, analiza dokumentów programowych i zasady ich przygotowywania, przegląd źródeł finansowania, fundraising).
  •     Komunikacja i asertywność (efektywność zespołu, role grupowe, diagnoza i wykorzystanie w pracy, podejmowanie decyzji i rozwiazywanie problemów, zaufanie i współpraca, tworzenie relacji, samoocena i detektory konfliktów, zasady aktywnego słuchania i, pytania aktywne i otwarte).

Szkolenia odbywać się będą w grupach 15 osobowych, w wymiarze 18 h przez 3 dni robocze lub w systemie weekendowym. Zajęcia składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.
Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie, przerwy kawowe, materiały pomocnicze i szkoleniowe.

Szczegóły dotyczące projektu i warunków udziału – http://www.fpcp.org.pl/projekty/poziom-wyzej.
Kontakt do organizatorów: tel.81 470 09 00 bądź mailowo: fpcp@fpcp.org.pl.

2017-06-26 14:56 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED