Zasady obsługi mieszkańców przez Urząd Miejski

Strona główna » Aktualności

Zasady obsługi mieszkańców przez Urząd Miejski

Od poniedziałku 25 maja br. Urząd Miejski przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców. Zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875). Wizyta będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Przy obsłudze bezpośredniej interesantów obowiązują następujące rygory sanitarne:
▶ dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi;
▶ obowiązek zachowania odległości między poszczególnymi osobami 1,5 metra;
▶ obowiązek stosowania rękawiczek i zasłaniania twarzy;
▶ obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu.

Załatwianie spraw przez ePUAP
Wobec nadal trwającego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom urzędu zalecamy załatwianie spraw poprzez platformę ePUAP i Profil Zaufany.
Załatwienie większości spraw jest możliwe drogą elektroniczną z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem np. bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, składać pisma i większość wniosków. Poprzez ePUAP można złożyć wniosek o dowód osobisty, zameldowanie lub wymeldowanie, wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa, zaświadczenie o stanie cywilnym lub odpis aktu stanu cywilnego (więcej informacji na ten temat:
www.gov.pl/gov/uzyskaj-odpis), a za pośrednictwem domeny www.obywatel.gov.pl można zarejestrować nowo narodzone dziecko.
Katalog spraw, które można załatwić przez ePUAP, znajduje się na stronie
www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela.
Zachęcamy mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali właśnie z tej formy załatwiania spraw urzędowych.

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie
Mieszkańcy decydujący się na osobiste załatwienie sprawy w urzędzie proszeni są o telefoniczną rejestrację terminu.
Jedynie wcześniejsze umówienie daty i godziny spotkania z pracownikiem odpowiedzialnym za dany rodzaj sprawy pozwoli uniknąć konieczności oczekiwania w długich kolejkach i kontaktów z innymi oczekującymi na załatwienie sprawy.

We wszystkich sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego z urzędnikami, którzy poinformują o krokach, które powinni Państwo podjąć. Wszystko po to, aby - zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia - ograniczać kontakty międzyludzkie do niezbędnego minimum.
▶ Wnioski i dokumenty oraz informacje szczegółowe w zakresie poszczególnych rodzajów spraw są do pobrania na stronie BIP urzędu w zakładce "Jak załatwić sprawę" oraz w wykazie poniżej.
▶ Do dyspozycji mieszkańców jest strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl, gdzie można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.
▶ Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami bankowymi.

 

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE

Rodzaj sprawy

Telefon do pracownika merytorycznego

Link do formularza i szczegółowej informacji w BIP

Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności

Zameldowanie (pobyt stały, czasowy)

86 2156741 (42,43)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=308

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

86 2156741 (42,43)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=364

Postęp.adm. - wymeldowania, zameldowania

86 2156741 (42,43)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=362

Dowód osobisty - złożenie wniosku

86 2156741 (42,43)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=307

Dowód osobisty – odbiór dowodu

86 2156746

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=307

Rejestr wyborców, spis wyborców

86 2156741 (42,43)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?k=13

Sprawy stowarzyszeń , fundacji

86 2156746

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=335

Zawiadomienia o zgromadzeniach

86 2156746

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=313

Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji

Pierwsza rejestracja pojazdu

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=316

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=319

Rejestracja (przerejestrowanie) zarejestrowanego pojazdu

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=317

Czasowa rejestracja pojazdu

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=318

Odbiór dowodu rejestracyjnego

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=322

Wyrejestrowanie pojazdu

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=320

Zawiad. o nabyciu/zbyciu pojazdu

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=321

Dowody rejestr. zatrzymane przez Policję, ITD

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=323

Wydanie wtórnika/wymiana dowodu rejestr.

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=324

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestr.

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=325

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=326

Dopisanie/wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestr.

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=327

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=328

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=329

Wydanie decyzji o nadaniu numeru nadwozia/podwozia lub ramy

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=330

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=331

Wydanie tablicy rejestr. na bagażnik rowerowy

86 2156833 (34)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=336

Wydanie prawa jazdy

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=209

Wydanie prawa jazdy - zmiana danych

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=211

Wydanie wtórnika prawa jazdy

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=210

Zwrot prawa jazdy po zatrzymaniu

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=216

Przywrócenie uprawnienia po cofnięciu

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=215

Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 150

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=208

Wymiana zagranicznego prawa jazdy

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=214

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=218

Wydanie prawa jazdy - przedłużenie ważności

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=212

Wymiana prawa jazdy na podstawie wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami

86 2156836

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=213

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=219

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=222

Zaświadczenia - przewozy drogowe

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=220

Wydanie uprawnienia diagnosty

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=223

Wpis do ewidencji instruktorów

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=224

Zezwolenia – wykon. zawodu przewoźnika

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=288

Licencje - przewóz osób taksówką

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=291

Licencje - przewóz rzeczy

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=289

Zezwolenia - regularny przewóz osób

86 2156829

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=213

Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Wpisy do Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gospodarczej

86 2156749,

86 2156750

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=358

Sprawy dot. przedsiębiorców, inwestorów, SSE, Polskiej Strefy Inwestycji, zwolnień z podatków od nieruchomości, możliwości finansowania

86 2156852,

cop@um.lomza.pl

http://biznes.um.lomza.pl/

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzenia

86 2164830

86 2156752

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=127

Rejestracja zgonu

86 2164830

86 2156752

 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=130

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym

86 2156752 (53, 55)

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=137

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=353

Zawarcie małżeństwa konkordatowego, zawarcie małżeństwa za granicą, zgłoszenie ślubu cywilnego

86 2156755

86 2164830

86 2156844

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=129

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=132

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=128

Przyjmowanie oświadczeń: o uznaniu ojcostwa, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małż.

86 2164830

86 2156844

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=134

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=135

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=133

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

86 2164830

86 2156844

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=138

 

Rejestracja orzeczeń sądów zagranicznych i wyroków rozwodowych

86 2164830

86 2156844

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=281

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=280

Zmiana imion i nazwisk

86 2164830

86 2156844

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=170

Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Podatków

Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

86 2156782

86 2156845

86 2156777

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=348

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=345

 

Złożenie deklaracji - podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych

86 2156782

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=347

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=339

Wydawania zaświadczeń z ewidencji podatkowej

86 2156779

86 2156780

86 2156845

86 2156777

86 2156782

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=341

 

Ulgi dla podatników

86 2156782

86 2156845

86 2156777

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=342

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=337

 

Opłata od posiadania psa

86 2156782

86 2156778

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=33

 

Informacja o zaległościach lub nadpłatach - podatek od nieruchomości, podatek rolny

86 2156780

86 2156779

86 2156778

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=352

 

Informacja o zaległościach lub nadpłatach – opłata za gospodarowanie odpadami

86 2156880

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=370

 

Informacja o zaległościach lub nadpłatach – wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa

86 2156777

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=315

 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Nabycie na własność komunalnego lokalu mieszkalnego

86 2156823       

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=287

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste,  wniosek o bonifikatę

 

86 2156823       

86 2156825       

86 2156826

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=315

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

86 2156823       

86 2156825                

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=173

Wniosek o wydzierżawienie lub najem nieruchomości

86 2156824

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=180

Zgłoszenie zamiaru wpłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

86 2156823       

86 2156825       

86 2156826

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=368

Wniosek o czasowe zajęcie terenu

86 2156824

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=181

Wniosek o nabycie nieruchomości

86 2156824

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=179

Wniosek o możliwość podziału nieruchomości i o zatwierdzenie projektu podziału.

86 2156820

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=177

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku i o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

 

86 2156826

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=178

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sprowadzenie zwłok z obcego państwa

86 2156786

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=92

Rejestracja zwierząt egzotycznych

86 2156786

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=91

Decyzja zatw. projekt robót geologicznych

86 2156792

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=108

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

86 2156792

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=107

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

86 2156792

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=172

Deklaracja - opłaty za odpady komunalne

86 2156783

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=370

Zezwolenie na urządzenie zjazdu z ulicy

86 2156789

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=46

Zezwolenie – organiz. imprezy na drodze publ.

86 2156789

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=303

Zmiana organizacji ruchu na drogach

86 2156789

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=47

Zezwolenie - działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

86 2156794

 

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=102

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej - odbiór odpadów komunalnych

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=278

 

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

86 2156792

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=38

Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

86 2156792

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=106

 

Karta wędkarska

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=31

Zezwolenia na zbieranie i przetw. odpadów

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=42

Rejestracja sprzętu pływającego

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=34

Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o pow. do 300 ha

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=112

Zaświadczenia o objęciu działki planem urządzenia lasu

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=354

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=126

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=35

Karta łowiectwa podwodnego

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=32

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

86 2156794

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=37

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

86 2156785

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=45

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

86 2156788

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=176

Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót

86 2156790

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=162

 

Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym

86 2156790

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=161

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

86 2156790

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=160

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – ul. Polna 16

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych

86 2166319

http://um.lomza.pl/bip/ebiuro.php

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

86 2156842

http://um.lomza.pl/bip/ebiuro.php

Sprawy mieszkaniowe

86 2160992

http://um.lomza.pl/bip/ebiuro.php

Karta Dużej Rodziny

86 2160992

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=2614

http://www.lomza.pl/index.php?k=132

Nieodpłatna pomoc prawna

86 2166319

http://www.lomza.pl/index.php?k=234

Wydział Edukacji – ul. Polna 16

Stypendia i zasiłki szkolne

86 2162000

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=8114

Dofinans. Kształc. młodocianego pracownika

86 2168069

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=17571

Dowóz uczniów do szkół

86 2168069

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=8063

Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży

86 2168069

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=17446

Biuro ds. Budownictwa – ul. Nowa 2

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=247

 

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=248

 

Zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=249

 

Zgłoszenia o zamiarze rozbiórki obiektów budowlanych

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=250

 

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=251

 

Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=252

 

Udzielanie/odmowa zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=253

 

Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków z ich korzystania

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=254

 

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=255

 

Zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu

86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=256

 

Wydział Architektury – ul. Nowa 2

Decyzje o warunkach zabudowy

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=302

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publiczn.

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=299

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=298

Zaświadczenia o objęciu/braku objęcia terenu ustaleniami MPZP miasta Łomża

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=301

Wypisy i wyrysy z MPZP miasta Łomża

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=301

Zaświadczenia o podjęciu/niepodjęciu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=301

Zaświadczenia w sprawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=301

Wydanie odpisu/duplikatu decyzji

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=371

 

Zaświadczenia o ostateczności decyzji

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=372

Zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami MPZP

86 2156809 (10, 11)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=373

Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych – ul. Farna 1

Udostępnianie pomieszczeń w „Domku Pastora”

86 3070044

http://www.lomza.pl/index.php?k=233

Łomżyńska Karta Seniora

Łomżyńska Karta Miejska

86 2168068

http://www.lomza.pl/index.php?k=204

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ul. Dworna 23 b

Ustalanie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia

86 2166456

 

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=77&f=wiecej

Ustalanie niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia

86 2166456

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=78&f=wiecej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

86 2166456

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=7118&f=wiecej

Karty parkingowe

86 2166456

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=7118&f=wiecej

2020-05-22 15:01 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED