Budowa miejskiej pływalni w Łomży

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013

Budowa miejskiej pływalni w Łomży

Przedmiotem projektu jest budowa pływalni miejskiej z bogatą infrastrukturą rekreacyjną. Projekt obejmuje krytą pływalnię z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią, pomieszczeniami do ćwiczeń sportowych, zabiegów rehabilitacyjnych, kawiarnią, zapleczem szatniowo – sanitarnym. Podstawowym elementem pływalni jest niecka basenowa z sześcioma torami do pływania. Zaprojektowano również mniejszy basen rekreacyjny i sportowy do nauki pływania oraz niewielką częścią rekreacyjną wyposażoną w urządzenia rekreacyjne, takie jak: zjeżdżalnia i brodzik dla dzieci, ławeczka napowietrzająca (z zestawem dysz napowietrzających), parasol wodny, bicze wodne, kilka gejzerów podwodnych oraz dzika rzeka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

 

Wartość  projektu - 35 033 171,16 PLN
Wartość dofinansowania - 12 499 999,97 PLN
Realizacja w latach 2009-2011

2010-03-12 13:54 Opublikował: Administrator
Autor treści: Wioleta Potocka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED