Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013

Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt jest trzecim etapem przedsięwzięcia dot. usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w Łomży i obejmuje realizację następujących ulic: Przykoszarowa, Browarna wraz z mostem na rzece Łomżyczce, oraz Meblowa odcinek drugi.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez udrożnienie i stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg w Łomży. Ulica Meblowa przejmie ruch tranzytowy w relacjach Ostrołęka (DK 61) – Ostrów Mazowiecka (DW 677) i Zambrów (DK 63). Ulica Browarna przejmie ruch w relacjach Nowogród (DW 645) - Zambrów i Ostrów Mazowiecka. Dodatkowo ul. Meblowa połączy istniejące tereny przemysłowe z planowaną obwodnicą miasta (S-62) a ulice: Szosa do Mężenina, Poznańska i Meblowa utworzą wewnętrzną obwodnicę miasta i spowodują zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach położonych w części południowej miasta.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 23 658 471,93 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 23 658 471,93 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 21 292 624,73 zł (90%)
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2015.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

2014-04-01 14:39 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED