Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013

Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Projekt stanowi drugi etap przedsięwzięcia dot. usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w Łomży i obejmuje przebudową dwóch ulic w Łomży, o znaczeniu regionalnym: ul. Szosa do Mężenina (od Al. Legionów do granic miasta) oraz trzech odcinków ul. Sikorskiego - odc. woj. nr 645 od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką oraz dwa odcinki powiatowe nr 2600B od ul. Szosa Zambrowska poprzez skrzyżowanie z ul. Dworną do mostu.

Realizacja Projektu wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez:
- przebudowę układu ulic w m. Łomża wpływających na usprawnienie połączeń regionalnych województwa, w tym drogi wojewódzkiej nr 645 i 679, co w znacznym stopniu przyczyni się do zapewnienia właściwej jakości obsługi ruchu w przewozach pasażerskich i towarowych na terenie województwa,
- podniesienie parametrów technicznych nawierzchni podstawowego układu dróg w Łomży do nośności >100 kN/oś, zapewniając w ten sposób zwiększenie dostępności komunikacyjnej do terenów przyległych,
- dostosowanie parametrów użytkowych dróg do prognozowanych wielkości ruchu pojazdów i zminimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zwiększenie szybkości i komfortu przemieszczania się ludności, - uporządkowanie sieci dróg,
- segregację ruchu lokalnego i przelotowego (powstanie 3 ciągu komunikacyjnego) przez miasto,
- integrację układu ulic miejskich z drogą krajową nr 63 (część ul. Sikorskiego) oraz wojewódzkimi,
- zmniejszenie czasu przejazdu tranzytowego przez Łomżę,
- zmniejszenie uciążliwości stwarzanych dla mieszkańców Łomży przez ruch tranzytowy.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 21 341 372,99 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 21 207 792,26 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 19 087 013,02 zł (90 %)
OKRES REALIZACJI: 2013 – 2014


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

2014-06-24 08:54 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED