Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013

Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży

Projekt obejmuje budowę i przebudowę trzech ulic podstawowego układu komunikacyjnego miasta, o dużym znaczeniu dla regionu. Zakres projektu: przebudowa i remont Al. J. Piłsudskiego, przebudowa Al. Legionów, przebudowa i budowa ul. Spokojnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.1 Rozwój  transportu  drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

Wartość projektu - 51 729 247, 25 PLN
Wartość dofinansowania - 31 525 000,00 PLN  
Realizacja w latach 2009-2011

2010-03-15 15:41 Opublikował: Administrator
Autor treści: Wioleta Potocka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED