Modernizacja stadionu miejskiego - II etap

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013

Modernizacja stadionu miejskiego - II etap

Zakres projektu: budynek obsługi zawodów (budynek zaplecza sportowego), przebudowa trybun głównych (z zadaszeniem), zainstalowanie tablicy świetlnej wyników, budowa nawierzchni bieżni, budowa pozostałych urządzeń sportowych, w tym kortów, urządzenia lekkoatletyczne, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i odwodnienie terenu, droga dojazdowa, parkingi, chodniki, wykonanie zagospodarowania terenu, część ogrodzenia i małej architektury, w tym ogrodzenie wewnętrzne, oświetlenie terenu, zieleń, sieć telefoniczna, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, budowa instalacji gazowej (przyłącza) do budynku, budowa boiska treningowego piłki nożnej pełnowymiarowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Wartość  projektu  – 20 175 270,06 PLN
Wartość dofinansowania - 10 087 634,92 PLN
Realizacja w latach 2009-2011

2010-03-15 13:08 Opublikował: Administrator
Autor treści: Wioleta Potocka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED