Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013

Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II

Przedmiotem projektu jest: zakup 22 sztuk autobusów niskopodłogowych wraz z wyposażeniem, przebudowa zajezdni (bazy) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, przebudowa 2 pętli autobusowych, rozbudowa systemu zarządzania, bezpieczeństwa i informacji, wdrożenie zintegrowanego systemu biletu elektronicznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.3 Rozwój transportu publicznego oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu - 29 636 237,55 PLN
Wartość dofinansowania - 14 335 274,34 PLN
Realizacja w latach 2009-2011

2010-03-15 13:32 Opublikował: Administrator
Autor treści: Wioleta Potocka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED