Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013

Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży

Przedmiotem projektu jest modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Etapy prac inwestycyjnych: roboty budowlane, wewnętrzna instalacja elektryczna, wentylacja i klimatyzacja, technologia uzdatniania powietrza, wewnętrzna instalacja c.o., kanalizacja deszczowa, drenaż opaskowy wokół budynku, wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowany obiekt instytucji kultury zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Po rozbudowie budynek będzie posiadać 4 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze oraz jedną kondygnację podziemną, przeznaczoną na pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Po remoncie i adaptacji Muzeum zyska: sale wystaw czasowych oraz sale wystaw stałych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Wartość projektu – 4 478 604,85 PLN
Wartość dofinansowania - 3 060 813,55 PLN
Realizacja w latach 2009-2010

2010-03-15 12:31 Opublikował: Administrator
Autor treści: Wioleta Potocka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED