Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku i wyposażenie dawnej plebanii kościoła ewangelicko-augsburskiego (Domek Pastora) zlokalizowanej przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży, zakup 5 infomatów turystycznych. Przebudowa budynku będzie polegała na jego adaptacji na potrzeby pełnienia nowych funkcji – z zakresu turystyki, kultury, z dopuszczeniem funkcji gastronomicznej i hotelowej.

Przebudowa i modernizacja obiektu ma na celu  przeznaczenie go na placówkę służącą turystyce kulturowej, gdzie możliwy byłby kontakt z żywą historią i folklorem poprzez uczestnictwo w warsztatach, praktyczną naukę czy twórczość nawiązującą do przeszłości i tradycji. Równocześnie byłaby możliwość udostępniania turystom działalność grup historycznych, artystycznych, proponujących alternatywny sposób spędzania czasu.
Cele projektu :
- zwiększenie dostępności do informacji turystycznej
- zwiększenie możliwości wykorzystania atutów turystycznych Łomży
- zmniejszenie dysproporcji w rozmieszczeniu potencjału turystycznego w województwie
- pielęgnowanie pamięci o tradycjach i wielokulturowych korzeniach miasta i regionu
- wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej w mieście i województwie
- ochrona dziedzictwa architektury miasta
- podniesienia poziomu życia mieszkańców Łomży poprzez rozwój infrastruktury i działalności turystycznej
- poprawa wizerunku miasta jako ośrodka przyjaznego turystom,
- stworzenie właściwych warunków dla podejmowania na terenie miasta inicjatyw turystyczno-kulturalnych,


WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 2.930.355,92 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 2.753.483,64 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 2.478.135,27 zł (90 %)
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2015


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój Turystyki i Kultury Działania, 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

2015-03-06 15:20 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED