"Dziewiątka" z patronem i sztandarem

Strona główna » Aktualności

"Dziewiątka" z patronem i sztandarem

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży imienia Księcia Janusza I oraz przekazania sztandaru, odbyła się we wtorek 16 października w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, znajdującej się przy tej placówce. Na wniosek społeczności szkolnej stosowną uchwałę w tej sprawie Rada Miejska Łomży podjęła podczas obrad marcowej sesji.

Dyrektor szkoły Bożena Dziekońska przypomniała, że w tym samym budynku mieściło się Publiczne Gimnazjum nr 8, które również nosiło imię Księcia Mazowieckiego Janusza I. - Było wiele propozycji, ale w ostatecznym plebiscycie zwyciężył książę Janusz. Bardzo cieszę się, że ta uroczystość odbywa się w szczególnym czasie, w roku 600-lecia nadania Łomży praw miejskich i w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – mówiła dodając, że inicjatywa nadania szkole imienia wyszła w tamtym roku od rodziców.

I to właśnie rodzice ufundowali szkole sztandar, jako symbol najważniejszych wartości, honoru i tradycji oraz jako zobowiązanie do godnego wykonywania obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i narodu. - Chlubne tradycje naszej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do godnej postawy i wzorowej nauki – mówiła Alicja Rogaska, przewodnicząca Rady Rodziców SP 9.

Sztandar ma kształt prostokąta o wymiarach 100x120 cm. W centrum jego prawego płata na czerwonym tle znajduje się wizerunek orła białego w złotej koronie. Płat lewy ma niebieskie tło, a w części centralnej wyhaftowana jest pieczęć księcia Janusz I Mazowieckiego, która od góry otoczona jest napisem „Szkoła Podstawowa nr 9”, a od dołu „im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży”.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podziękował radzie pedagogicznej, rodzicom i samorządowi uczniowskiemu za niezwykłą inicjatywę w szczególnym dla Łomży roku 600-lecia miejskości. - Szkoła Podstawowa nr 9 będzie nosiła imię Księcia Janusza I Mazowieckiego, który w 1418 roku nadał Łomży prawa miejskie. Dziękuję społeczności szkolnej za aktywne uczestniczenie w życiu naszego miasta. Jesteśmy dumni z waszych wyników i osiągnięć, tych naukowych oraz sportowych – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski, jednocześnie przekazując sprzęt elektroniczny, który ma służyć szkole i wzmocnić wymiar edukacyjny uczęszczającej do niej młodzieży.

Dziękując za otrzymane prezenty dyrektor Bożena Dziekońska podkreśliła, że są one wisienką na torcie, bo w ciągu ostatnich lat szkoła otrzymała wiele prezentów w postaci remontu całego bloku żywieniowego, wymiany sprzętu w kuchni, zakupu szafek i całej masy innych remontów i doposażenia szkoły, za co podziękowała prezydentowi i radnym.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. Dzień wcześniej sztandar poświęcił biskup Tadeusz Bronakowski.

2018-10-16 20:20 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED