Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Weryfikacja pomysłów, czyli co sprawdzają wydziały merytoryczne

Zasady weryfikacji zadania

Zgłoszone przez Mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego. Członkowie Zespołu Koordynującego, wraz z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu, ocenią:

•    Zgodność z obowiązującą Strategią Miasta
•    Obiektywną możliwość realizacji
•    Szacunkowy koszt zadania
•    Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz niesprzeczność z planami inwestycyjnymi Miasta

Nie będą oni oceniać, czy dany projekt im się podoba, a jedynie sprawdzą, czy wszystko jest z nim w porządku od strony formalnej, tzn. czy dotyczy on majątku miejskiego, zadań samorządu, czy koszt jest właściwie oszacowany i nie przekracza kwoty 150 000 zł., a także czy samorząd ma zabezpieczone pieniądze na pokrycie kosztów zadania (np. na utrzymanie). Na tej podstawie Zespół Koordynujący sporządza listę zadań do głosowania, w którym to sami Mieszkańcy zadecydują, które zadania będą realizowane.
 Urzędnicy weryfikują zgłoszone zadania przy pomocy karty oceny formalnej.

2017-05-24 11:28 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED