Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Weryfikacja pomysłów, czyli co sprawdzają wydziały merytoryczne

Weryfikacja formalna i merytoryczna

Zgłoszone przez mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.

Następnie wydziały/jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego dokonają analizy zadań pod kątem merytorycznym w zakresie, m.in.:
- szacunkowego kosztu;
- kosztów utrzymania;
- lokalizacji, własności;
- zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz braku sprzeczności z planami inwestycyjnymi Miasta;
- zgodności z planami, strategiami, politykami i programami przyjętymi przez Miasto;
- obiektywnej możliwości realizacji, w tym pod względem zrealizowania zadania w danym roku budżetowym.

Na tej podstawie Rada Budżetu Obywatelskiego sporządzi listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie. To mieszkańcy zdecydują, które zadania zostaną zrealizowane. Termin głosowania wyznaczony został w Haromonogramie Budżetu Obywatelskiego (zajrzyj do zakładki Harmonogram).

2021-05-17 09:57 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED